Murupolku

Readspeaker

Sairaalapalvelujen ja lyhytaikaisen laitoshoidon maksut

Sairaalapalvelujen ja lyhytaikaisen laitoshoidon maksut

Sairaalapalvelujen ja lyhytaikaisen laitoshoidon maksut - avohoidon maksut

Sairaalahoidosta peritään maksuja seuraavasti:

Avohoidon maksut

Erikoissairaanhoidon vastaanotot ovat maksullisia psykiatrian poliklinikkaa lukuun ottamatta, ja ne kerryttävät maksukattoa. Palvelu on maksuton muun muassa alle 18-vuotiaille ja rintamaveteraaneille.

 • Erikoissairaanhoidon poliklinikkamaksu: 46 euroa per käynti
 • Tays päivystyspoliklinikat Acuta ja Valkeakoski (kaikkina aikoina):
  46 euroa per käynti
 • Sarjahoitomaksu: 12,80 euroa per käynti
 • Hoitopuhelu: 30 euroa per käynti

Sairaalapalvelujen ja lyhytaikaisen laitoshoidon maksut - Mikä on hoitopuhelu? -haitari

Hoitopuhelu on erikoissairaanhoidossa terveydenhuollon ammattilaisen ja potilaan välinen puhelu, jossa potilaan erikoissairaanhoidon hoidon tarve täytetään, potilas saa hoito-ohjeita tai selvityksen tehdyistä tutkimuksista jatkohoito-ohjeineen. Hoitopuhelulla voidaan korvata vastaanottokäynti ja ne kerryttävät maksukattoa.  Hoitopuhelu on maksuton lakisääteisesti maksuttomaksi määriteltyjen tutkimusten ja hoitojen yhteydessä.  

Hoitopuhelu on maksuton muun muassa:

 • alle 18-vuotiailla
 • raskaana olevien päihteidenkäyttäjien neuvola- ja äitiyspoliklinikkapalveluissa
 • seksuaalisen väkivallan uhreilla, kun tutkimus tai hoitotoimenpiteet liittyvät seksuaalisen väkivallan aiheuttamien somaattisten tai psyykkisten ongelmien hoitoon
 • varusmiehillä ja rintamaveteraaneilla
 • psykiatrisen avohoidon potilailla
 • kehitysvammahuollon hoitopuheluissa
 • lääkinnällisen kuntoutuksen potilailla
 • yleisvaarallisten ja valvottavien tartuntatautien hoidossa

Maksuttomia puheluita ovat esimerkiksi seuraavat:

 • Ajanvaraus- ja –vaihtopuhelut
 • Jos potilas kutsutaan puhelun perusteella päivystyskäynnille
 • Naistentauti- ja raskauspäivystyksen (ml. synnytyspäivystyksen) kätilöiden puhelut
 • Syöpäpotilaiden väliverikokeisiin liittyvät puhelut
 • Kun potilaalle soitetaan osastojakson tai poliklinikkakäynnin yhteydessä otetuista tutkimustuloksista, jotka ovat valmistuneet vasta kotiin pääsyn jälkeen
 • Toimenpiteen, käynnin tai vuodeosastojakson jälkeen ensimmäisen vuorokauden aikana tapahtuneet yhteydenotot
 • MRSA-positiivisten potilaiden häätöhoidon jälkeiset seurantapuhelut
 • Sairaanhoidolliset tukipalveluiden puhelut, kuten sosiaalityöntekijän puhelut
 • Päivystysapuun 116117 soitetut puhelut
 • Esikäyntiin (esimerkiksi toimenpidettä edeltävään esikäyntiin) liittyvistä puheluista laskutetaan vain yhden kerran, vaikka hoitaja, anestesialääkäri ja toimenpidelääkäri soittaisivat erikseen

Sairaalapalvelujen ja lyhytaikaisen laitoshoidon maksut -sivun alaosa etäpalveluista alkaen

Etäpalvelujen maksut

Jos etäpalvelulle ei ole erikseen määriteltyä maksua, peritään etänä annetusta palvelusta fyysisen käynnin asiakasmaksu. Jos palvelu on maksuton, on kyseinen palvelu myös etäpalveluna asiakkaalle maksuton. Sähköiset palvelut kerryttävät maksukattoa samalla tavoin kuin vastaanottokäyntiin perustuvat palvelut.

Kotisairaalan maksut

 • Hoitajakäynti: 13,40 euroa per käynti
 • Sarjassa annettavan hoidon kotikäynti: 12,80 euroa per käynti
 • Lääkärikäynti: 21,10 euroa per käynti
 • Kotisairaalan maksu on enintään 40,20 euroa per vuorokausi

Lyhytaikaisen laitoshoidon maksut

 • Maksu hoidosta ja ylläpidosta sairaalaosastoilla: 54,60 euroa per hoitopäivä
 • Maksu hoidosta ja ylläpidosta psykiatrian toimintayksikössä ja sairaalan safe house -toiminnassa: 25,10 euroa per hoitopäivä
 • Maksu hoidosta ja ylläpidosta päihdevieroituksessa: 25,10 euroa per hoitopäivä
 • Maksukaton ylittymisen jälkeen 25,10 euroa per hoitopäivä (psykiatrisessa tomintayksikössä, safe-house -toiminnassa ja laitoksessa annetussa päihdevieroituksessa ei peritä asiakasmaksua maksukaton täyttymisen jälkeen)
 • Maksu päivä- tai yöhoidosta: 25,10 euroa per hoitopäivä
 • Alle 18-vuotiaalta maksu peritään enintään 7 hoitopäivältä kalenterivuodessa

Kehitysvammahuollon maksut

Kehitysvammahuollon asiakasmaksut lyhytaikaisessa laitoshoidossa:

 • yli 16-vuotiailta 54,60 euroa per hoitopäivä
 • alle 16-vuotiailta 18,80 euroa per hoitopäivä (kuntoutushoidon maksu)
 • Omaishoitajan vapaan aikainen hoito 12,80 euroa per vuorokausi

Pitkäaikaisen laitoshoidon maksut määräytyvät asiakkaan tulojen mukaan.

Kuntoutushoidon maksut

 • Vammaisen henkilön kuntoutushoidon maksu: 18,80 per hoitopäivä
 • Päihdekuntoutus: 18,80 per hoitopäivä

Päiväkirurgian maksut

 • Toimenpidemaksu on 150,80 per toimenpide