Readspeaker

Näönkuntoutus

Näönkuntoutus

Näönkuntoutus

Tarjoamme Tays Silmäkeskuksen näönkuntoutusyksikössä kuntoutuspalveluja näkövammaisille. Näönkuntoutuksen asiakkaaksi pääsee lääkärin lähetteellä.

Näönkuntoutus - haitari

Näönkuntoutuspalvelut

Näönkuntoutuksen lääkäri tekee tarvittavat silmätutkimukset ja lausunnot kuntoutukseen liittyen. Apuvälineiden tarpeen määrittely ja sovitus tapahtuu näönkuntoutuksessa. Optikko vastaa heikkonäköisten silmälasisovituksista ja kuntoutusohjaajien kanssa muiden optisten apuvälineiden sovituksesta.

Annamme apuvälineet lainaksi. Lisäksi huolehdimme apuvälineiden käytön opetuksesta, seurannasta ja huollosta. Näkövammaisille voidaan myöntää yksilöllisen harkinnan perusteella silmälaseja sekä optisia apuvälineitä, kuten suurennuslasit, kiikarit ja suurentavat lukulaitteet, sekä opaskoiria, pistekirjoituskoneita ja atk-apuvälineitä. Teemme näönkuntoutuksesta perusterveydenhuoltoon suosituksen valkoisesta kepistä.

Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet 2023
Opas apuvälinetyötä tekeville ammattilaisille ja ohjeita asiakkaille

Sairastuminen ja vammautuminen voi vaikuttaa monella tavalla arkeen – perhe-elämään, kotona selviytymiseen, työhön, toimeentuloon ja harrastuksiin. Keskustelu sosiaalityöntekijän kanssa voi auttaa löytämään keinoja selviytymiseen ja jaksamiseen.

Potilas tai läheinen voi ottaa yhteyttä, kun haluaa tietää sosiaalipalveluista, sosiaaliturvasta, kuntoutuksesta, jatkohoidosta, oikeusturvasta, toimeentuloasioista ja vakuutusasioista.

Kuntoutusohjaaja toimii yhteistyössä asiakkaan, kodin ja kuntoutukseen osallistuvien viranomaisten kanssa. Hän ohjaa, neuvoo ja tukee sairauden tai vammautumisen aiheuttamassa uudessa elämäntilanteessa, osallistuu kuntoutuksen suunnitteluun ja seurantaan ja neuvoo kuntoutuksen käytännön järjestämisessä. Hän myös tiedottaa ja kouluttaa vammaisten ja sairaiden erityisongelmista ja palvelujen tarpeesta. Kuntoutusohjaaja tekee tarvittaessa koti-, koulu- ja päiväkotikäyntejä.

Aloitteen kuntoutusohjauksesta voivat tehdä näkövammainen itse, hänen läheisensä tai terveyden- tai sosiaalihuollon työntekijä. Kuntoutusohjaus on asiakkaalle ja hänen perheelleen maksutonta.

Näönkäytön ohjauksella pyritään ehkäisemään ja korvaamaan heikon näön aiheuttamia toiminnan rajoituksia. Sen tavoitteena on näön käyttäminen mahdollisimman hyvin eri tilanteissa.

Näönkäytön ohjaaja sovittaa apuvälineitä ja opettaa niiden käyttöä sekä opettaa tarvittaessa uutta lukutekniikkaa. Harjoittelussa otetaan huomioon oikea optiikka, valaistus, apuvälineen käyttötekniikka sekä ergonomisesti oikeat työskentelytavat. Ohjauksen tavoitteet ja menetelmät ovat yksilöllisiä. Ohjaus on asiakkaalle ja hänen perheelleen maksutonta.

Liikkumistaidon ohjauksella pyritään kehittämään näkövammaisen henkilön taitoja siten, että hän mahdollisimman itsenäisesti ja turvallisesti kykenisi liikkumaan paikasta toiseen valkoista keppiä hyväksi käyttäen. Ohjauksen tavoitteet ja menetelmät ovat yksilöllisiä.

Näönkuntoutuksen lähete- ja kuntoutustyöryhmä kokoontuu kerran viikossa. Käymme kokouksessa läpi tulleet lähetteet ja suunnittelemme lähetteen perusteella tarpeelliset käynnit. Työryhmän kokouksessa päätämme muun muassa kalliiden apuvälineiden lainaamisesta ja PSHP:n apuvälineohjeiden soveltamisesta ja sovimme kuntoutuksen päälinjoista. Myös sopeutumisvalmennuskurssien myöntämisestä päätetään tässä kokouksessa.

Järjestämme koulutuksia, joiden tavoitteena on antaa käytännönläheistä tietoa ja taitoa näkövammaisia hoitaville lähityöntekijöille terveyskeskuksissa, kotisairaanhoidossa ja kotipalvelussa. Pyrimme kotikäynneillä myös opastamaan asiakkaan lähityöntekijöitä, että he pystyisivät ohjaamaan näkövammaista muun muassa apuvälineiden käytössä. Lisäksi laadimme erilaisia esitteitä näkövammaisuuteen liittyvistä asioista.

Näönkuntoutus - vastuuhenkilöt

Vastuuhenkilöt

  • Vastaava lääkäri Virpi Hemminki

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@pirha.fi

2.0 Hiusviivaerotin


Näönkuntoutus - sinua saattaisivat kiinnostaa

Näönkuntoutus - ammattilaiselle