Readspeaker

Valikkonäyttö

Synnytyskokemus

Synnytyskokemus

Synnytyskokemus - web-sisältö

Teille koko perheelle muodostuvaan synnytyskokemukseen vaikuttavat monet tekijät. Synnytyskokemuksella tarkoitetaan subjektiivista kokonaisvaltaista kokemusta, jonka lapsen syntyminen herättää vanhemmissa.

Synnytyksen jälkeen on mahdollisuus keskustella kokemuksestanne. Erityisen tärkeää keskustelu on silloin, kun synnytykseen liittyy jotain poikkeavaa tai kokemus on ollut negatiivinen.

Jos sinulla on mielessä asioita, joista haluaisit keskustella synnytyksen hoitaneen kätilön kanssa, pyrimme järjestämään tapaamisen. Aina tämä ei kuitenkaan ole mahdollista järjestää sairaalassaoloaikana. 

Mittaamme synnytyskokemusta myös kysymällä ja käytämme asteikkoa 0–10, jossa 10 tarkoittaa erittäin positiivista ja 0 erittäin negatiivista kokemusta.

Jos arvioisi synnytyksestä on 0–4, niin halutessasi synnytystä hoitanut kätilö tai pelkopoliklinikan kätilö soittaa sinulle kuukauden kuluessa synnytyksestä.

Jos arviosi on erittäin negatiivinen 0–1, pyydetään synnytyslääkärin arvio mahdollisesta äitiyspoliklinikkakäynnistä synnytyksen jälkeen.

Synnytyskokemus otetaan puheeksi myös neuvolassa.