Murupolku

Readspeaker

Valikkonäyttö

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaalla on oikeus laadukkaaseen palveluun ja hoitoon. Jokaisen Pirkanmaan hyvinvointialueen palveluja tuottavan toimijan vastuulla on huolehtia siitä, että asiakkaan oikeudet toteutuvat. Seuraamme palveluiden laatua ja asiakas- ja potilasturvallisuutta erityisesti palveluntuottajien toteuttamalla omavalvonnalla.

Lisäksi valvomme ja ohjaamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja ja palveluntuottajia. Ensisijainen vastuu valvonnasta on hyvinvointialueella, mutta myös aluehallintovirasto ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira valvovat toimintaa.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Valvira

Pirkanmaan hyvinvointialueella palvelutuotannon valvonnasta ja ohjauksesta vastaa valvonta- ja asiavastaavatoiminnan vastuualue. Hyvinvointialueen valvontaa toteutetaan yhteistyössä palveluiden kanssa, ja yhteistyötä tehdään myös muiden hyvinvointialueiden kanssa. Toteutamme hyvinvointialueen valvontaa valvontasuunnitelman mukaisesti. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen valvontasuunnitelma vuosille 2024 - 2025 (pdf)

Valvontaa teemme esimerkiksi suunnitelmallisilla valvontakäynneillä, asiakirjavalvonnalla ja kohdennetuilla selvityspyynnöillä.

Jos toiminnassa tai palveluiden laadussa ilmenee epäkohtia, selvitämme valvonnassa näitä yhdessä palveluntuottajan kanssa ja sovimme toimenpiteet asian kuntoon saattamiseksi. Asian selvittämiseksi teemme myös ennalta ilmoittamattomia valvontakäyntejä.

Lisätietoja

Palvelupäällikkö, Valvonta- ja asiavastaavatoiminta
Katja Uitus-Mäntylä
Puh. 044 472 2687
katja.uitus-mantyla@pirha.fi

Valvontatiimien yhteystiedot

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
valvonta.lapsiperheet@pirha.fi

Työikäisten ja vammaisten palvelut
valvonta.tyoikaiset@pirha.fi

Ikääntyneiden palvelut
valvonta.ikaihmiset@pirha.fi

Terveyspalvelut
valvonta.terveyspalvelut@pirha.fi

Muut palvelut
valvonta@pirha.fi