Readspeaker

Lymfooma

Lymfooma

Lymfooma

Imukudossyöpä, imusolmukesyöpä

Lymfoomia eli imukudossyöpiä on kymmeniä erilaisia. Niitä on kaikenikäisillä, mutta eniten yli 60-vuotiailla. Suomessa todetaan noin 1300 uutta lymfoomaa vuodessa. Useimmiten tauti todetaan imusolmukesuurentumasta otetusta koepalasta. Hoidamme lymfoomia Taysissa erilaisin syöpälääke- ja sädehoidoin.

Osa lymfoomista on nopeakasvuisia ja ne vaativat nopeita tutkimus- ja hoitotoimia. Osa taas on taudinkulultaan hyvin hidasliikkeisiä, jolloin tilanteen seuranta voi riittää. Leikkaushoitoa tarvitaan vain harvoin, ja varsinainen hoito on syöpälääkehoitoa ja sädehoitoa.

Taudin ennuste riippuu lymfoomatyypistä, levinneisyydestä sekä muista riskitekijöistä. Myös potilaan muut sairaudet ja yleiskunto vaikuttavat hoitomahdollisuuksiin.

Hoitotulokset ovat monissa tautiryhmissä hyvät ja paranevat edelleen. Hoidon tavoitteena on yleensä pysyvä paraneminen tai ainakin vuosia kestävä hyvä hoitotulos.

Lymfooman oireet ja tutkimukset

Imukudosta on elimistössä kaikkialla, joten lymfooma voi aiheuttaa monenlaisia oireita. Usein ensimmäinen oire on imusolmukesuurentuma eli ”patti” esimerkiksi kaulalla. Toisinaan ei kuitenkaan ole lainkaan ulospäin tuntuvia tai näkyviä muutoksia. Silloin lymfoomaepäilyn voi herättää esimerkiksi yleiskunnon lasku, tahaton laihtuminen, poikkeavan voimakas yöhikoilu, toistuva kuumeilu tai poikkeavat veriarvot.

Lymfoomaepäilyssä tarvitaan aina koepala eli kudosnäyte, jotta voidaan tehdä potilaskohtainen, lymfooma-alatyypin ja tautikohtaisten erityispiirteiden mukainen hoitoarvio ja -suunnitelma.

Lymfoomadiagnoosi voi tarkentua myös luuydinnäytteestä. Lisäksi lymfooman laajuuden selvittämiseksi tarvitaan kaulan ja koko vartalon tietokonekerroskuvaus.

Lymfooman syöpähoito

Lymfoomien hoito kehittyy nopeasti ja uusia hoitovaihtoehtoja tulee käyttöön vuosittain. Lymfoomat ovat hyvin herkkiä reagoimaan syöpälääkehoitoon, ja usein tehokkain hoito on edelleen monen eri tavalla vaikuttavan lääkkeen yhdistelmä. Perinteisten solunsalpaajien kanssa ja rinnalla käytetään kuitenkin yhä enenevässä määrin uudempia niin sanottuja täsmälääkehoitoja.

Sädehoitoa voidaan antaa joko täydentämään lymfoomalääkehoidoilla saavutettua hoitotulosta tai käyttää ainoana lymfooman hoitomuotona. Lymfoomat ovat hyvin sädeherkkiä.

Taysin lymfoomaryhmä

Koska lymfoomasairauksien kokonaisuus on hyvin monimuotoinen, suunnittelemme ja toteutamme yksittäisen potilaan hoidon monen erikoisalan yhteistyönä. Taysissa toimii lymfoomaryhmä, johon kuuluu syöpälääkäreiden lisäksi patologi, kuvantamisista vastaava erikoislääkäri, geneetikko ja tarvittaessa esimerkiksi veritautilääkäri tai ihotautilääkäri.

Lymfoomaryhmä kokoontuu säännöllisesti tarkentamaan diagnostiikkaa, arvioimaan potilaan taudin levinneisyyttä ja hoitoon liittyviä erityispiirteitä sekä tekemään hoitosuunnitelmia ja seuraamaan hoidon toteutumista. Ryhmä arvioi ja antaa suosituksia hoidosta myös tilanteissa, joissa potilaan hoito voidaan toteuttaa osittain tai kokonaan muiden hyvinvointialueiden sairaaloissa.

2.0 Hiusviivaerotin


Lymfooma - vastuuhenkilöt - nosto

Vastuuhenkilöt

Ylilääkäri Maarit Bärlund
Erikoislääkäri Marjukka Pollari
Erikoislääkäri Leena Keskinen

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@pirha.fi

Lymfooma - hoitopolku - nosto

Lymfooma - muualla verkossa - nosto