Murupolku

Readspeaker

Äkillisiin traumoihin liittyvät häiriöt

Äkillisiin traumoihin liittyvät häiriöt

Äkillisiin traumoihin liittyvät häiriöt

Erilaiset äkilliset, epätavalliset tai odottamattomat ja järkyttävät tilanteet vaikuttavat vahvasti mielenterveyteen ja jokainen reagoi niihin yksilöllisesti. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi onnettomuudet, läheisen kuolema, väkivallan kohteeksi joutuminen tai järkyttävän tapahtuman todistaminen, vakava sairastuminen tai läheisen itsemurhayritys.

Traumaattiset tapahtumat voivat aiheuttaa ahdistusta, masennusta, pelkoa ja jopa psykooseja.

Traumaperäisten häiriöiden hoidossa ensisijainen hoitopaikka on oma sosiaali- ja terveysasema, missä arvioidaan hoidon tarve ja ohjataan asianmukaiseen hoitoyksikköön, esimerkiksi avopalveluiden mielenterveys- ja päihdetiimiin.
Silloin, kun tarvitaan psykiatrista erikoissairaanhoitoa, vaihtoehtoina voivat tulla kyseeseen erikoissairaanhoidon yksiköt.

2.0 Hiusviivaerotin