Readspeaker

Päihdehäiriöt

Päihdehäiriöt

Päihdehäiriöt

Päihdeongelmiin liittyy alkoholin tai muiden huumaavien aineiden väärinkäyttö tai riippuvuus niistä. Päihderiippuvuuden oireita ovat esimerkiksi kestokyvyn kasvaminen päihdyttävän vaikutuksen aikaansaamiseksi, vieroitusoireet sekä vaikeus hallita käyttöä tai vähentää sitä. Päihdeongelmia esiintyy usein samanaikaisesti mielenterveyshäiriöiden kanssa.

Päihdehäiriöiden ensisijainen hoitopaikka on oma sosiaali- ja terveysasema, mistä potilas ohjataan eteenpäin tarpeenmukaisesti avopalveluiden mielenterveys- ja päihdetiimiin. Silloin, kun päihdehäiriö on vaikea ja se liittyy muuhun vaikeaan mielenterveyden häiriöön, voidaan potilas ohjata psykiatrisen erikoissairaanhoidon yksiköihin.

2.0 Hiusviivaerotin