Murupolku

Readspeaker

Päiväkirurgia ja lyhytjälkihoitoinen kirurgia 

Päiväkirurgia ja lyhytjälkihoitoinen kirurgia 

Päiväkirurgia ja lyhytjälkihoitoinen kirurgia

Päiki ja lyhki

Suurin osa toimenpiteistä pystytään tekemään nykyään joko päiväkirurgisina (päiki) tai lyhytjälkihoitoisina (lyhki) toimenpiteinä. Tämän ovat mahdollistaneet sekä leikkaus- että anestesiamenetelmien kehitys. Näiden etuna potilaalle on lyhyt sairaalassaoloaika.

Päiväkirurginen potilas tulee sairaalaan aamulla tai aamupäivällä ja kotiutuu seurannan jälkeen samana päivänä, viimeistään 12 tunnin kuluttua sairaalaan tulosta. Päiväkirurginen toimenpide voidaan tehdä nukutuksessa tai puudutuksessa.

Päiväkirurgiana teemme Taysissa leikkauksia ja toimenpiteitä muun muassa seuraavilla erikoisaloilla:

Päiväkirurgia edellyttää hyvää ennakkosuunnittelua. Potilas tekee leikkauksen valmistelut omatoimisesti kotona. Lähetämme potilaalle kutsukirjeessä esitietolomakkeen, jonka hän täytettynä postittaa sairaalaan. Lähetämme myös kyseiseen toimenpiteeseen sopivat valmistautumisohjeet laboratoriotutkimuksista, lääkityksestä, ravinnotta olosta ja peseytymisestä.

Päiväkirurgiaa voidaan suunnitella, jos leikkaus tai toimenpide on siihen soveltuva, potilaan kunto on vakaa ja hän pystyy kotona suoriutumaan leikkaukseen valmistautumisesta ja jälkihoidosta.

Sairaalassa hoitaja haastattelee potilaan tai lapsipotilaan vanhemman. Joissakin tilanteissa soitamme potilaalle kotiin ennen sairaalaan tuloa ja varmistamme tarkan tuloajan ja valmistelujen onnistumisen. Potilas tapaa yleensä myös lääkärin sairaalassa ennen toimenpidettä.

Toimenpiteen jälkeen potilas siirretään heräämöön toipumaan. Kotiin hän pääsee, kun kivut ovat hallinnassa ja hän on saanut kotihoito-ohjeet. Päiväkirurgisella potilaalla täytyy olla saattaja kotiin lähtiessä ja kotona aikuinen seurana seuraavaan päivään.

Joskus päiväkirurginen potilas voidaan seurannassa ilmenneiden syiden vuoksi siirtää osastolle toipumaan päiväksi tai pariksi. Päiväkirurgia muuttuu lyhytjälkihoitoiseksi kirurgiaksi, jossa potilas kotiutuu sairaalasta 1–3 vuorokauden kuluttua toimenpiteestä.

Teemme Taysissa suunnitellusti lyhytjälkihoitoisia toimenpiteitä samoilla erikoisaloilla kuin päiväkirurgiaa.

2.0 Hiusviivaerotin