Readspeaker

Selkäkipu

Selkäkipu

Selkäkipu

Iskias, välilevyn pullistuma, välilevytyrä

Lanneselän ja niska-hartiaseudun kivut ovat yleisiä ja useimmiten elämäntapamuutoksilla hallittavissa. Jos kipuihin kuitenkin liittyy selvä iskiasoire, joka säteilee jompaankumpaan alaraajaan, lähetetään potilas tutkimuksiin Taysiin.

Iskiaksen yleisin syy on välilevytyrä rangan kahdessa alimmassa liikkuvassa välissä. Ennuste on hyvä, jos potilas kykenee ottamaan vastuun sairautensa hoidosta esimerkiksi lisäämällä liikuntaa ja lopettamalla tupakoinnin. Sairaus ei muutu täysin oireettomaksi, mutta sen kipujaksot harvenevat ja lyhenevät.

Pitkittyneet ja toistuvat selkäkipujaksot voivat edellyttää fysiatrisia tutkimuksia. Leikkaushoitoa harkitaan, jos selkäkipu on säteillyt alaraajaan asiallisesta sairauslomasta huolimatta 4–5 viikkoa eikä ole merkittävästi lieventynyt, tai jos alaraajan liiketoiminnoissa on pahenevaa heikkoutta.

Taysissa fysiatrian erikoislääkärit hoitavat koko rankaa konservatiivisesti. Neurokirurgit vastaavat kaularangan ja ortopedit rinta- ja lannerangan leikkaushoidosta.

Lähete ja tutkimukset Taysissa

Selkäkipujen hoitoa ohjaavat lääkärin vastaanotolla tekemä potilaan haastattelu ja kliininen tutkimus.

Jos potilaalla on sietämätön alaraajaan säteilevä kipu, täydellinen hermojuurihalvaus tai selkäytimen pääteosan puristusoireita, hänet lähetetään välittömästi Acutaan.

Mikäli oirekuva tulkitaan edelleen vakavaksi, tehdään potilaalle heti rangan natiivikuvaus ja lannerangan magneettitutkimus. Hermokudos on vapautettava leikkauksessa 24–48 tunnin kuluessa oireiden alusta.

Pahasta pitkittyneestä iskiaskivusta kärsivälle potilaalle tehdään kiireellinen lähete ortopedin arvioon. Jos potilaalla taas on sitkeä jatkuva tai ajoittainen kiputila, jossa pahin vaiva on lanneselässä, hänet ohjataan fysiatrin arvioon kiireettömällä lähetteellä.

Jo lähettävän lääkärin teettämät röntgenkuvaus ja magneettitutkimus jouduttavat asian hoitoa merkittävästi. Hoidamme selkäkipuisista 85–90 prosenttia kutsupotilaina ja heistä kiireellisinä noin 10 prosenttia.

Iskiaskivun hoito

Lanneselän kipua hoidetaan aina ensin konservatiivisesti eli ei-kirurgisesti. Ilman potilaan omaa panosta tulokset jäävät vaatimattomiksi, sillä vartalon ja alaraajojen lihasten voimistaminen, painonhallinta ja tupakoinnin lopetus ovat hoidossa keskeisiä. Lääkehoidon tarkoituksena on mahdollistaa liikuntaharjoittelu heti, kun se kivulta onnistuu.

Päivystyksellisen leikkaushoidon toteutamme heti, kun kohde on varmistettu. Jos taas leikkauksella ei ole välitöntä kiirettä, harkitsemme sitä huolellisesti. Kutsumme potilaan poliklinikalle ja keskustelemme perusteellisesti saavutettavissa olevista hyödyistä ja leikkaushoidon sisältämistä riskeistä.

Välilevytyrä on yleisin iskiasoireiston syy. Muita mahdollisia syitä ovat rangan kuluman aiheuttama selkäydin- tai hermojuurikanavan ahtaus, rakenteellinen heikkous lannenikamien takakaarissa tai muu nikamavälin yliliikkuvuus. Leikkaushoidon ennustetta parantaa, jos potilaan oirekuva ja tutkimustulosten löydökset ovat yhteensopivat.

Kivunlievitys perustuu hermojen verenkierron parantamiseen ja muun, yleensä kemiallisen hermoärsytyksen lievittämiseen. Hermojen vapauttamisen lisäksi selkäleikkauksessa tehdään tarvittaessa kahden tai useamman nikaman luudutus ja kiinnitys. Tämän tarkoituksena on ylläpitää leikkauksessa hermoille hankittu riittävä tila ja poistaa kuluneiden nikamien välinen kivulias liike.

Luudutusleikkausten aiheen määrittäminen ei juuri koskaan tapahdu yhden poliklinikkakäynnin perusteella. Leikkausajan pidentyessä ja menetelmien monimutkaistuessa myös leikkauksen riskit lisääntyvät.

Leikkauksen jälkihoito

Välilevytyrän poisto tapahtuu noin 4–5 senttimetrin leikkaushaavasta, ja kotiutamme potilaan yleensä leikkausta seuraavana päivänä. Hermojen vapautus luurakenteita poistamalla on astetta suurempi toimenpide, joten se edellyttää 2–3 vuorokauden toipumista vuodeosastolla.

Luudutusleikkauksen jälkeen potilas on vuodeosastolla 4–5 vuorokautta. Etenkin iäkkäät potilaat ohjaamme tarvittaessa muutaman vuorokauden mittaiseen jatkohoitoon terveyskeskuksen vuodeosastolle.

Kaikki potilaat saatetaan jalkeille leikkauksen jälkeisen päivän aamuna. Tällä menettelyllä pienennämme verenkierrolle aiheutuvia riskejä ja pidämme tasapainon hallintaa yllä mahdollisimman tehokkaasti.

Toipuminen ei ole mahdollista ilman määrätietoista liikkeellelähtöä. Huolehdimme kivuista, mutta kaikkea kipua ei kyetä poistamaan ilman liikuntakyvyn menetystä.

Kaikki potilaat käyvät jälkitarkastuksessa leikanneen ortopedin vastaanotolla. Tämän ajankohta riippuu muun muassa leikkausmenetelmästä.

2.0 Hiusviivaerotin


Selkäkipu - vastuuhenkilöt

Vastuuhenkilöt

  • Erikoislääkäri Marko Neva
  • Osastonylilääkäri Heikki Mäenpää

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@pirha.fi

2.0 Hiusviivaerotin


Selkäkipu - sinua saattaisivat kiinnostaa

Selkäkipu - muualla verkossa

Selkäkipu - ammattilaiselle

Ammattilaiselle