Readspeaker

Valikkonäyttö

Asukkaan aloite

Asukkaan aloite

Asukkaan aloite - web-sisältö

Hyvinvointialuelain 30 § mukaan hyvinvointialueen jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita hyvinvointialueen toimintaa koskevissa asioissa. Palvelun käyttäjällä on lisäksi oikeus tehdä aloitteita kyseistä hyvinvointialueen palvelua koskevassa asiassa.

Miten aloite etenee?

Aloitteet liittyvät yhteisiin, hyvinvointialueen toimintaan koskeviin asioihin. Aloitteena ei voi esimerkiksi antaa palautetta tai tehdä henkilökohtaisia hakemuksia, muistutuksia tai anomuksia.

Aloitteen tekijälle ilmoitetaan, mikä viranomaistaho aloitetta käsittelee ja antaa lisätietoja sekä arvion käsittelyajasta. Aloitteesta informoidaan myös, vaikka se ei johtaisi toimenpiteisiin. Aloitetta käsiteltäessä hyvinvointialueen on varattava aloitteen tekijälle tilaisuus tulla kuulluksi.

Näin teet aloitteen

Voit tehdä aloitteen digitaalisella lomakkeella. Lomake on OmaPirha-palvelun lomakkeissa ja edellyttää vahvaa tunnistautumista pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lomakkeella on huomioitu tarvittavat tiedot aloitteen tekijältä sekä vapaa tekstikenttä aloitteen kirjoittamiselle. Voit liittää mukaan liitteitä.

Kirjaudu OmaPirhaan
Aloitelomake löytyy kohdasta "Muut sähköisen asioinnin palvelut": Asioi hallinnon kanssa kokonaisuudesta: Aluealoite.

Voit myös lähettää aloitteen kirjaamoon. Aloite voi olla vapaamuotoinen, mutta sen pitää sisältää aloitteen tekijän yhteystiedot (nimi, osoite, kunta, puhelinnumero ja sähköpostiosoite). Tiedot tarvitaan, jotta hyvinvointialueen jäsenyys tulee ilmi ja voimme olla yhteydessä lisätietoihin liittyvissä asioissa.

Hyvä aloite on selkeä, helposti luettava ja sisältää esitetyn asian kannalta vain keskeisimmät perustelut ja tiedot. Yhdessä aloitteessa kannattaa keskittyä yhteen asiaan. Kiinnitä huomioita, että aloitteen otsikko kuvaa aihetta ja sisältöä. Aloitteen sisällöstä ilmenee, mitä aloitteessa ehdotetaan. Sisältöön on myös hyvä liittää perustelut ehdotukselle.

Aloitteen voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pirha.fi tai postitse osoitteeseen PL 272 33101 Tampere Pirkanmaan hyvinvointialue

Pirkanmaan hyvinvointialueen tietosuojaselosteet

Oikeusministeriö ja oikeusrekisterikeskus valmistelevat verkkopalvelua hyvinvointialueen aloitteille. Verkkopalvelu on tulossa hyvinvointialueiden käyttöön vuoden 2024 aikana.

Osallistu ja vaikuta - palautemahdollisuus - nosto

Vai haluatko antaa palautetta!

Kun annat meille palautetta, saamme tärkeää tietoa siitä, miten onnistumme ja missä asioissa meillä on parantamisen varaa.

Palaute kohdistuu siihen yksikköön tai palveluun, jota se koskee. Palautteet käsitellään luottamuksellisesti ja voit antaa palautetta myös nimettömänä.