Readspeaker

Valikkonäyttö

Asukaskyselyt

Asukaskyselyt

Asukaskyselyt - asukkaiden näkemys osallistumisen tavoista - web-sisältö

Selvitimme pirkanmaalaisten kokemuksia osallistumisen ja vaikuttamisen tavoista Polis-kyselyalustalla keväällä 2024.

Kyselyssä pääsi äänestämään erilaisista väittämistä, ilmaisemaan mielipiteitäsi sekä lisäämään uusia väittämiä muiden asukkaiden äänestettäväksi. Näin saimme kerättyä näkökulmia monipuolisesti toiminnan kehittämiseksi.

Polis-kyselyalusta on kokeiluvaiheessa, ja Pirkanmaan hyvinvointialue on yksi yhdeksästä alueesta, joka osallistuu Sitran rahoittamaan "Uudet vaikuttamisen tavat" -hankkeeseen. Hankkessa kehitetään digitaalisia työkaluja ja menetelmiä, jotka vahvistavat asukkaiden osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia alueellisesti.

Kaikille asukkaille suunnatun kyselyn tuloksia hyödynnetään Pirkanmaan hyvinvointialueen osallistumismahdollisuuksien suunnittelussa ja kehittämisessä. 

Asukaskyselyt - tietoa Polis-kyselyalustasta

Polis-kyselyalusta

Polis on uudenlainen digitaalinen kyselyalusta, joka vastaa kansalaisten toiveeseen helposta, mutta vaikuttavasta tavasta osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun (Sitran kyselytutkimus, 2022). Polis-kyselyalustan kokeilu on osa Sitran rahoittamaa kaksivuotista Osallistumisen uudet keinot-hanketta.

Polis-kyselyalustalla hyvinvointialueen asukkaat voivat ilmaista mielipiteensä anonyymisti, helposti ja rakentavasti. Kysely perustuu erilaisten väittämien äänestämiseen. Vastaajalle esitetään valmiita väittämiä, joista hän voi olla samaa tai eri mieltä tai ohittaa väittämän. Vastaaja vois myös itse lisätä omia väittämiä kyselyalustalle muiden vastaajien äänestettäväksi. Kyselyalustalle kannattaakin palata useamman kerran, jotta pääsee äänestämään muiden vastaajien lisäämiä väittämiä.

Polis-kyselyalusta tuottaa tilastollisen analyysin avulla reaaliaikaista tietoa siitä, mistä osallistujat ovat samanmielisiä ja missä löytyy eroavaisuuksia. Keskustelua moderoivat Pirkanmaan hyvinvointialueen työntekijät.

Kyselyiden tuloksia tullaan hyödyntämään hyvinvointialueen toiminnassa ja päätöksenteossa.

Polis-kyselyalustan tiedot säilytetään DigiFinlandin pilvipalvelussa (Google Cloud Platform, Europe-North1, Haminan konesali). Henkilötietoja ei kerätä. IP-osoitteet säilytetään kyselyn ajan, jonka jälkeen nekin poistuvat järjestelmästä.

Asukaskyselyt - pirkanmaalaisten kokemus digipalveluista

Pirkanmaalaisten kokemus asiakaslähtöisistä digipalveluista

  • Kokeilimme viime vuoden joulukuussa uudenlaista Polis-kyselyalustaa, jonka avulla käyttäjät voivat ilmaista mielipiteesi helposti vastaamalla erilaisiin väittämiin. Kysyimme asukkailta, mitkä ovat kokemuksesi asiakaslähtöisistä digitaalisista palveluista. 
  • Kyselyn toteutti Sitran rahoittama Osallistumisen uudet keinot -hanke.
  • Kyselyn tulokset (pdf)
     

Osallistu ja vaikuta - asukaspooli - nosto

Liity mukaan Asukaspooliin!

Pirkanmaan Asukaspooli kutsuu sinut jakamaan ajatuksiasi ja kokemuksiasi hyvinvointialueemme palvelujen kehittämiseksi. Yhdessä voimme tehdä Pirkanmaasta entistäkin paremman paikan elää ja viihtyä.