Readspeaker

Ikääntyneiden kuntoutus

Ikääntyneiden kuntoutus

Ikääntyneiden kuntoutus

Asumisen palveluissa kuntoutus on osa päivittäisiä askareita

Asumisen palveluissa tärkein kuntoutusmuoto on arkikuntoutus: kuntoutus tapahtuu hoitohenkilökunnan kanssa päivittäisten askareiden yhteydessä.

Jos toiminta- tai liikkumiskyvyssäsi on tapahtunut muutos sairauden tai ikääntymiseen liittyvien tekijöiden vuoksi, voi hoitohenkilökunta pyytää sinulle fysioterapeutin arviokäyntiä. Arviointikäynnillä kartoitetaan liikkumis- ja toimintakykysi sekä apuvälinetarvettasi. Arvioinnin perusteella sinulle laaditaan moniammatillinen suunnitelma, jossa huomioidaan voimavarasi. Aktiivista harjoitusta sisältävät kuntoutus- ja arvioitikäynnit hoidetaan laaditun suunnitelman mukaisesti.

Ikääntyneiden kuntoutus - lisätietolinkit