Readspeaker

Valikkonäyttö

Lasten rytmihäiriöt

Lasten rytmihäiriöt

Rytmihäiriöt lapsilla

Lapsilla esiintyy osin samoja rytmihäiriöitä kuin aikuisillakin. Niistä valtaosa on hyvänlaatuisia ja verenkierrollisesti hyvin siedettyjä. Sydän on useimmiten rakenteeltaan täysin terve ja kestää hyvin nopealyöntisyyttä. Sydänleikatuilla lapsilla ja perinnöllistä rytmihäiriösairautta sairastavilla lapsilla voi olla rytmihäiriöitä, jotka vaativat kiireellistä hoitoa. Rasitukseen liittyvän tajunnan menetyksen syynä voi olla rytmihäiriö. 

Suuri osa lasten rytmihäiriöistä ei vaadi hoitoa. Osassa rytmihäiriöitä tarvitaan lääkehoitoa, ja joitakin rytmihäiriöitä hoidetaan katetritekniikalla tehtävällä toimenpiteellä. 

Lähete Taysiin

Kun lääkäri toteaa lapsella poikkeavan sydämen rytmin, hän arvioi lapsen tutkimuksen, sydänfilmin ja esitietojen perusteella, onko kyseessä hyvänlaatuinen sydämen rytmin poikkeavuus, joka ei vaadi lisätutkimuksia. Oireen selvittämisessä voi hyödyntää kotiseurantaa oirepäiväkirjan avulla.

Jos poikkeava rytmi vaatii lisätutkimuksia, lähettää lääkäri lapsen Taysiin. Isompien lasten hyvänlaatuiset rytmihäiriöt tutkitaan ja hoidetaan perusterveydenhuollossa. Lasten rytmihäiriösairauksien hoito ja seuranta tapahtuvat erikoissairaanhoidossa. 

Valtaosaa rytmihäiriöepäilyn vuoksi lähetetyistä potilaista hoidamme kiireettöminä. Kiireelliseen hoitoon lähetetään pieniä vauvoja, joilla epäillään rytmihäiriötä. Kiireellistä hoitoa tarvitsevat ne potilaat, joiden rytmihäiriö vaatii välitöntä lääkehoitoa. Myös rasitukseen liittyvä tajunnan menetys vaatii tarkemmat sydäntutkimukset kiireellisenä. 

Sydäntutkimukset Taysissa

Sydäntutkimusten suunnitteluun vaikuttavat rytmin poikkeavuuden luonne, lapsen vointi sekä etukäteen otettujen tutkimusten tulokset. Niiden perusteella suunnittelemme erikoissairaanhoidon tutkimukset ja niiden kiireellisyyden. Kiireettömissä tilanteissa lähetämme rytmihäiriöoirepäiväkirjan kotiin täytettäväksi ja lasten sydänpoliklinikalle toimitettavaksi. 

Jos lapsella on kuumetta tai yskää, toivomme etukäteen yhteydenottoa, koska tulehdustaudit saattavat estää luotettavien sydäntutkimusten tekemisen. 

Vastaanottokäynti lasten sydänpoliklinikalla sisältää tavallisimmin sydänfilmin eli EKG:n oton ja verenpaineen mittauksen hoitajan vastaanotolla. Sydänfilmillä tutkimme sydämen sähköistä toimintaa rintakehälle ja raajoihin liimattavien elektrodien avulla. Saamme tietoa sydämen rytmistä, johtumisjärjestelmästä ja sydämen kuormittumisesta. 

Sydämen kuvantaminen

Sydänfilmin ja verenpainemittauksen jälkeen lääkäri tutkii lapsen ja tekee tarvittaessa sydämen ultraäänitutkimuksen. Ultraäänitutkimuksella lääkäri tutkii sydämen rakenteet ja toiminnan, ja se on lapselle kivuton. 

Ultraäänitutkimuksen aikana lapsen on oltava rauhassa makuulla noin puolen tunnin ajan. Lapsi voi katsoa videota sen aikana ja mukana on myös hoitaja tarvittaessa viihdyttämässä lasta lelujen avulla. Tuttipullosta tai tutista on usein apua lapsen rauhoittamisessa. Mukaan voi ottaa myös omia tuttuja leluja tai vaikkapa oman elokuvan. 

Sydämen rytmin tutkiminen

Levossa otettu sydänfilmi eli EKG on perustutkimus rytmihäiriöitä selviteltäessä. Kaikkein tärkein tutkimus on oireen aikana otettu sydänfilmi. 

Sydänfilmin vuorokausirekisteröinnillä eli Holter-tutkimuksella saadaan tietoa sydämen rytmistä koko vuorokauden aikana. Vuorokausirekisteröinnin aikana on tärkeää täyttää oirepäiväkirjaa, jolloin lääkäri voi tutkia sydämen rytmiä juuri oireen ajalta. 

Rasitukseen liittyviä oireita tutkitaan rasituskokeella, jossa sydänfilmiä tutkitaan rasituksen aikana. Rasituskoe tehdään kuntopyörällä sairaalassa. 

Jos rytmihäiriötuntemus esiintyy harvoin, sitä voidaan tutkia kotiin lainattavalla pienellä rekisteröintilaitteella (Zenicor). Laite annetaan käyttöön kuukauden ajaksi ja sillä voidaan lähettää sydämen rytmiä oireen ajalta lääkärin nähtäväksi. 

Sydäntutkimuksista voit lukea lisää Terveyskylän Lastentalosta.

Seuranta lasten sydänpoliklinikalla

Tutkimustulosten perusteella suunnittelemme jatkoseurannan tai hoidon tarpeellisuuden. Mikäli tutkimukset ovat normaalit, ei hyvänlaatuisia rytmin poikkeavuuksia, esimerkiksi lisälyöntejä, tarvitse seurata. Mikäli toteamme sydämen merkittävän tai hoitoa vaativan rytmihäiriön, järjestämme seurannan lasten sydänpoliklinikalle. 

Mikäli tarvitaan lääkitystä, hoitaja ohjeistaa lääkkeen annon ja antaa tarvittavat lääkeohjeet. Hoitaja myös varaa ajat tarvittaviin jatkotutkimuksiin tai seurantakäynneille. 

Lasten rytmihäiriöiden hoito

Suuri osa lasten rytmihäiriöistä ei vaadi hoitoa. Osassa rytmihäiriöistä tarvitaan lääkehoito, joka aloitetaan joko sairaalassa osastolla tai poliklinikkakäynnin yhteydessä. 

Joitakin rytmihäiriöitä voidaan hoitaa katetriablaatiotoimenpiteellä. Ablaatiossa sydämen sisäiset rytmihäiriöpesäkkeet tuhotaan erityisellä hoitokatetrilla. Lasten rytmihäiriöiden toimenpidehoito on keskitetty HUSin Uuteen lastensairaalaan. 

Teemme Taysissa toimenpidettä tarvitsevien potilaiden esitutkimukset ja sitä edeltävän seurannan. Tutkimukset lähetämme nähtäviksi Uuteen lastensairaalaan toimenpiteen suunnittelua varten. Yleensä potilaat menevät lähetteen perusteella toimenpidettä varten suoraan Uuteen lastensairaalaan eikä edeltävää arviokäyntiä Helsingissä tarvita. Toimenpiteen jälkeinen seuranta tapahtuu Taysissa. 

Sydämen liiallisen harvapulssisuuden kuten synnynnäisen täydellisen eteiskammiokatkoksen vuoksi voidaan tarvita sydämen tahdistin. Myös joidenkin vaikeiden rytmihäiriöiden hoitoon käytetään tahdistimia. Tahdistimen asennus tehdään HUSin Uudessa lastensairaalassa. Suurin osa lasten tahdistimista on etäseurannassa ja tahdistimen vuosittainen seurantakäynti toteutetaan Taysissa.

Rytmihäiriöt lapsilla - vastuuhenkilöt

Vastuuhenkilöt

  • Osastonylilääkäri Tuija Poutanen
  • Erikoislääkäri Kaisa Ylänen

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@pirha.fi

Lasten sydänsairaudet - sinua saattaisivat kiinnostaa

Rytmihäiriöt lapsilla - muualla verkossa

Muualla verkossa

Tietoa lasten rytmihäiriöistä

Potilasjärjestöjä