Murupolku

Readspeaker

Valikkonäyttö

Kokemusasiantuntijat ja kehittäjäasiakkaat - otsikko

Kokemusasiantuntijat ja kehittäjäasiakkaat

Kokemusasiantuntijat ja kehittäjäasiakkaat - web-sisältö

Jos sinulla on omakohtaista kokemusta esimerkiksi sairaudesta, kuntoutumisesta tai läheisenä olemisesta, voit toimia kokemusasiantuntijana. Kokemusasiantuntijana voit jakaa omia kokemuksiasi ja auttaa lisäämään ymmärrystä asiakkaan ja ammattilaisen välillä.

Kokemusasiantuntijana tai -toimijana sinulla on erilaisia tehtäviä. Voit tukea asiakkaita ja heidän läheisiään selviytymään uusista tilanteista tai haasteista. Voit myös auttaa ihmisiä saamaan tarvitsemia palveluja. Teet yhteistyötä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa ja osallistut erilaisiin kehittämistehtäviin, sekä yhdessä ammattilaisten kanssa ohjaatte asiakasryhmiä.

Kehittäjäasiakas toimii sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden kanssa yhdessä palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä. Hänellä on omakohtaista kokemusta tai läheisenä olemisen kokemusta sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttämisestä. Kehittäjäasiakkaalla on innostusta, ideoita ja ajatuksia palvelujen uudistamiseksi.

Meillä on myös OLKA-toimintaa, joka on koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa sairaalaympäristössä. OLKA-toiminnan järjestökoordinaattori toimii yhteyshenkilönä kokemustoimijoiden ja sairaalapalveluiden välillä. Lisäksi meillä on palkattuja kokemusasiantuntijoita esimerkiksi psykiatrian alalla. Kokemustoiminnan lisäksi meillä on vapaaehtoista vertaistoimintaa, jossa saman kokeneet ihmiset tarjoavat tukea yksilötasolla.

Kun henkilö toimii kokemusasiantuntijana tai kehittämisasiakkaana, teemme hänen kanssaan salassapito- ja toimeksiantosopimukset. Toimeksiantosopimuksessa määrittelemme tarkemmin, mitä tehtäviä toimeksianto pitää sisällään. Palkkiot määräytyvät Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveysjohtajan päätöksen mukaisesti. Kokemusasiantuntijat ja kehittäjäasiakkaat ovat vapaaehtoisen ryhmätapaturmavakuutuksen piirissä.

Lisätietoja: asiakaskokemusjaosallistuminen@pirha.fi

Kokemusasiantuntijat ja kehittäjäasiakkaat - sinua saattaisivat kiinnostaa - linkit

Kokemusasiantuntijat ja kehittäjäasiakkaat - kuva