Readspeaker

Valikkonäyttö

Skolioosi

Skolioosi

Skolioosi

Vaikka skolioosi eli selän vinoutuminen ei lapsuus- ja nuoruusiässä yleensä aiheuta kipuja, voi tilanne iän myötä muuttua. Pahimmillaan hoitamaton skolioosi johtaa sydämen tai keuhkojen toimintahäiriöön. Tays on yksi neljästä yliopistosairaalasta, joihin skolioosin leikkaushoito on Suomessa keskitetty.

Hoitoa vaativaa skolioosia on viidellä tuhannesta lapsesta ja enemmistö potilaista on tyttöjä. Yleisin muoto on ilman tunnettua syytä kehittyvä idiopaattinen skolioosi. Selän vinoutumista voivat aiheuttaa myös synnynnäiset lihasten ja hermojen toimintaan vaikuttavat sairaudet. Lisäksi taustalla voi olla yhden tai useamman selkänikaman synnynnäinen rakennepoikkeavuus.

Varsinkin skolioosin leikkaushoito on aina tiimityötä. Potilaan hoitoon Taysissa osallistuvat skolioosikirurgi, anestesialääkäri, sairaanhoitajat ja fysioterapeutti.

Lähete Taysiin

Selän ryhtiviat todetaan yleensä koulun niin sanotuissa ryhtitarkastuksissa. Jos koululääkäri epäilee skolioosia, lähettää hän potilaan Taysiin lisätutkimuksiin.

Otamme potilaasta tavallisimmin niin sanotun skolioosiröntgenin, josta koko selän olemus eli tasapaino ja skolioosin määrä voidaan määrittää. Varsinkin leikkaushoitoa suunniteltaessa lisätutkimuksina voidaan tarvita magneetti- tai tietokonetasokuvausta.

Skolioosin korsettihoito

Jos potilaan selän käyryys on röntgenkuvissa yli 25 astetta ja hänellä on vielä merkittävästi pituuskasvua jäljellä, aloitamme korsettihoidon. Hoidon tarkoituksena on estää skolioosin eteneminen yli 45 asteen, jolloin ainut hoitovaihtoehto on leikkaus.

Apuvälineteknikko ottaa potilaasta mitat ja rakentaa puolivalmisteaihiosta korsetin röntgenkuvien ja potilaan vartalon mittasuhteiden mukaan. Skolioosin tyypistä riippuen potilas pitää korsettia joko öisin tai yli 20 tuntia vuorokaudessa.

Seuraamme korsetin toimivuutta ja skolioosin käyttäytymistä röntgenkuvin poliklinikalla noin kuuden kuukauden välein. Lopetamme korsettihoidon, kun pituuskasvu on 14–16 vuoden iässä loppunut.

Skolioosin leikkaushoito Taysissa

Jos selän käyryys on idiopaattisessa skolioosissa ylittänyt 45 astetta, suunnittelemme leikkaushoidon. Muissa harvinaisemmissa skolioosityypeissä ratkaisut ovat hyvin yksilöllisiä.

Useimmiten skolioosileikkaukseen tulevat potilaat ovat aloittaneet hoidon korsetilla. Korsettihoito ei aina tehoa tai potilaan motivaatio korsetin pitoon on ollut puutteellinen.

Leikkauksessa selän takaosan kautta asetetaan selkänikamiin tukiruuvit. Tukiruuvit yhdistetään toisiinsa kahdella metallitangolla, joiden avulla selkä suoristetaan. Yleensä skolioosin suoristamiseksi tarvitaan 9–10 selkänikaman yhdistämistä.

Sairaalahoito skolioosileikkauksen takia kestää noin viikon ajan.

Kotihoito ja seuranta

Kouluun tai opiskelujen pariin voi palata 3–4 viikon kuluttua skolioosileikkauksesta. Työkyvyttömyys ja urheilukielto kestää vähintään kolme kuukautta.

Potilas käy poliklinikalla seurannassa kolmen ja kuuden kuukauden sekä vuoden ja kahden kuluttua leikkauksesta. Jos leikkauksesta toipuminen on jostain syystä pitkittynyt, potilas voi saada esimerkiksi fysioterapeutin ohjausta tai kuntoutusta.

Ahdas esinahka - hoitoyksiköt

Skolioosi - vastuuhenkilöt

Vastuuhenkilöt

  • Apulaisylilääkäri Anne Salonen
  • Erikoislääkäri Marko Neva

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@pirha.fi

Skolioosi - sinua saattaisivat kiinnostaa

Skolioosi - muualla verkossa

Muualla verkossa

Tietoa skolioosista

Potilasjärjestöjä