Readspeaker

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuuyksikkö - otsikko

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johdanto, web-sisältö

Väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on lakisääteinen yhteinen hyvinvointialueen ja kunnan tehtävä. Pirkanmaan hyvinvointialueen (Pirha) alueellinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja ehkäisevän päihdetyön koordinaatio ovat osa integraatiotoimialueen ja sen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuuyksikön toimintaa. Väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sisältyy Pirhan strategian kärkeen ”Yhdenvertaiset, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut”. 

Alueelliset hyvinvointisuunnitelmat ohjaavat toimintaamme 

Pirkanmaan hyvinvointialueen lakisääteinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2023–2026 on työstetty yhdessä kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa vuonna 2023. Sen toimeenpano käynnistyi helmikuussa 2024 aluevaltuuston hyväksymisen jälkeen. Kokonaisuuteen sisältyvät ehkäisevän päihdetyön suunnitelma, ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelulinjan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, neuvolasuunnitelma ja opiskeluhuoltosuunnitelma. Näillä kuudella alueellisella hyvinvointisuunnitelmalla on yhteiset painopisteet ja tavoitteet, mutta muuten ne ovat itsenäisiä asiakirjoja.  Kunnat laativat valtuustokausittain omat hyvinvointikertomuksensa ja -suunnitelmansa, jotka perustuvat niiden oman väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteisiin. 

Hankkeen ja sivuston esittelyä, web-nosto

RRP-hanke 

HYTE-vastuuyksikkö koordinoi Pirkanmaalla valtakunnallisen EU-hankkeen tavoitetta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelukonseptin kehittämiseksi. Hyvinvointia ja terveyttä edistävien palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden lisääminen edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä, kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja ja siten vaikuttaa sote-palveluiden tarpeeseen ja niiden kustannuskehitykseen. 

Hyvinvointia elintavoilla sivusto 

HYTE-vastuuyksikkö koordinoi Pirhan Hyvinvointia elintavoilla -verkkosivuston rakentamista ja sisällöllistä kehittämistä. Hyvinvointia elintavoilla -sivusto on osa Pirkanmaan hyvinvointialueen strategisen kärkitavoitteen “Vahvat omaehtoiset ja ennaltaehkäisevät palvelut” toimeenpanoa. Tavoite on, että asukkaiden ja asiakkaiden ohjautuminen hyvinvointia ja terveyttä edistävien ja tukevien palvelujen ja toiminnan piiriin helpottuu. Sisältö on tarkoitettu niin asukkaiden itse hyödynnettäväksi kuin sosiaali- ja terveydenhuollon ja kuntien elintapaohjausta tarjoavien ammattilaisten ohjaustyön tueksi. 

HYTE-tiimin työntekijät ja tehtävänkuvat, web-sisältö

Keitä me olemme ja mitä me teemme?

Pirkanmaan hyvinvointialueen Integraation toimialueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen eli HYTE-vastuuyksikön tehtävä on koordinoida alueellista yhteistyötä Pirkanmaan väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Olemme monialainen verkostomaisesti toimiva asiantuntijatiimi. Yhteistyökumppaneitamme ovat oman toimialueemme asiantuntijat, Pirhan kaikki Sote-palvelulinjat ja Pelastuspalvelut, Pirkanmaan kunnat, väestön hyvinvointia ja terveyttä edistävät järjestöt sekä alueelliset ja valtakunnalliset verkostomme. 

Mari Lahtinen, kehittämispäällikkö, HYTE-vastuuyksikön esihenkilö 

Koordinoin Pirkanmaan hyvinvointialueen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2023–2026:n toimeenpanoa ja toteutumista sekä toimin RRP-hankkeen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuuden hankepäällikkönä. Toimin toisena hyvinvointi- ja kokonaisturvallisuusvaliokunnan vastuuviranhaltijoista. 

IIna Laine, suunnittelupäällikkö, elintapaohjaus (sähköpostin alkuosa iina.e.laine) 

Koordinoin Pirhassa väestötason elintapaohjauksen toimeenpanosuunnitelmien valmistelua ja toimeenpanoa sekä johtaa alueellisia elintapaohjauksen verkostoja. Kehittän Pirhan Hyvinvointia elintavoilla –sivustoa yhdessä muun tiimin kanssa. 

Anne Viitala, suunnittelija, elintapaohjaus 

Lisään ja tuen henkilöstön elintapaohjauksen osaamista Pirhan eri toimipisteissä ja juurrutan organisaatioon yhteisesti linjattuja elintapaohjauksen käytäntöjä. Kehitän Pirhan Hyvinvointia elintavoilla –sivustoa yhdessä muun tiimin kanssa. 

Niina Taimisto, suunnittelija, ravitsemusohjaus 

Kokoan luotettavan, ajantasaisen ja yhtenäisen ravitsemusohjausmateriaalin kaikkien ammattilaisten käytettäväksi. Osallistun henkilöstön ravitsemusohjauksen osaamisen lisäämiseen ja tukemiseen. Kehitän Pirhan Hyvinvointia elintavoilla –sivustoa yhdessä muun tiimin kanssa. 

Lauri Tulla, suunnittelija, liikuntaneuvonta 

Rakennan Pirkanmaalle yhtenäisen alueellisen liikuntaneuvonnan prosessin osana elintapaohjausta. Tuen kuntia liikuntaneuvonnan kehittämisessä sekä rakennan yhdyspintoja liikuntaneuvonnan toimijoiden välille. Kehitän Pirhan Hyvinvointia elintavoilla –sivustoa yhdessä muun tiimin kanssa. 

Hanna Korhonen, suunnittelija, kulttuurikoordinaattori, kulttuurihyvinvointi 

Koordinoin kulttuurihyvinvointitoiminnan kokonaisuutta. Työssäni edistän Pirkanmaan alueellisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman toimeenpanoa ja kehitän kulttuurihyvinvointitoimintaa Pirhan rakenteissa ja palveluissa. Kulttuurihyvinvoinnin edistämisen tavoitteena on turvata ihmisten kulttuuristen oikeuksien toteutuminen sote-palveluissa.

Noora Kannisto, suunnittelupäällikkö, väkivallan ehkäisy  

Vastuualueenani on väkivallan ehkäisyn kokonaisuus sisältäen perhe- ja lähisuhdeväkivallan, kodin ulkopuolisen väkivallan, ihmiskaupan sekä rasismin ehkäisyn. Tuen hyvinvointialueen palvelujen arjessa tehtävää väkivaltaa ehkäisevää työtä muun muassa alueellisen väkivallan ehkäisyn toimenpidesuunnitelman keinoin.

Sari Rusanen, suunnittelija, väkivallan ehkäisy 

Mahdollistan toimivan, väkivallan ehkäisyn tuki- ja konsultaatiorakenteen hyvinvointialueen ammattilaisille. Tehtäviini kuuluu myös alueellisten palveluketjujen sekä -polkujen rakentaminen yhdessä keskeisten sidosryhmien kanssa. 

Niina Nieminen, suunnittelupäällikkö, ehkäisevä päihdetyö (sähköpostin alkuosa niina.m.nieminen) 

Koordinoin alueellista ehkäisevän päihdetyön kokonaisuutta, alueellisen ehkäisevän päihdetyön suunnitelman toimeenpanoa sekä verkostoja päihde-, mielenterveys-, rahapeli- ja väkivaltateemojen kautta. Seuraan alueellisia päihdeoloja, tiedotan päihdehaitoista ja ilmiöistä sekä mahdollistan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia päihteiden aiheuttamien haittojen vähentämiseksi.

Iina Nummi, suunnittelija, ehkäisevä päihdetyö

Koordinoin alueellista Pakka-toimintamallia Pirkanmaalla. Olen mukana alueellisissa ehkäisevän päihdetyön verkostoissa ja edistän alueellista ehkäisevän päihdetyön suunnitelman toimeenpanoa ja toteutumista.

Johanna Sola, suunnittelupäällikkö 

Koordinoin alueellista matalan kynnyksen palvelujen kehittämisen kokonaisuutta, kehitän järjestöyhteistyön kokonaisuutta muun tiimin ja palvelulinjojen kanssa ja koordinoin Pirhan järjestöyhteistyöryhmän toimintaa. 

Tiina Piispanen, suunnittelupäällikkö 

Koordinoin Minun tiimini –toimintamallin kehittämistä, tutkimusta ja käyttöönoton laajennusta Pirkanmaan hyvinvointialueella yhdessä palvelulinjojen kanssa. Toimin myös koollekutsujana Pirkanmaan monialaisen tiimityön asiantuntijaverkostossa, johon kuuluu myös kuntien, seurakunnan ja järjestöjen edustus. 

Tiina Hellstén, Projektisuunnittelija 

Suunnittelen ja kokoan implementoinnin tuen mallia esihenkilöiden ja ammattilaisten työn tukesi. Lisäksi toimin muutosvalmentajana minun tiimini -toimintamallin osalta koko Pirhan alueella ja osallistun toimintamallin kehittämiseen sekä monialaisen tiimityön asiantuntijaverkostoon.  

Anu Kallio, suunnittelupäällikkö, järjestö- ja osallisuuskoordinaatio 

Koordinoin järjestöyhteistyön kehittämistä yhteistyössä muun tiimin ja palvelulinjojen kanssa. Toimin myös vammaisneuvoston asiantuntijasihteerinä.  

Riikka Piironen, suunnittelija, järjestö- ja osallisuuskoordinaatio 

Toimin vanhusneuvoston asiantuntijasihteerinä ja olen mukana vaikuttamistoimielinten työn kehittämisessä. 

Jyrki Janger, koulutettu kokemusasiantuntija 

Toimin “asiakkaan äänenä” eri palvelulinjojen hankkeissa ja olen mukana kehittämässä kokemusasiantuntijoiden käytön laajentamista tukevia toimenpiteitä. Teen myös asiakastyötä aikuissosiaalityön kautta tulevien asiakkaiden kanssa. 

Noora Salminen, suunnittelija, järjestöyhteistyö (sähköpostin alkuosa noora.e.salminen) 

Osallistun järjestöyhteistyön kehittämiseen sekä avustusvalmisteluun, ja olen mukana Pirhan Hyvinvointia elintavoilla –sivuston kehittämisessä järjestöyhteistyön näkökulmasta. 

Työntekijöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@pirha.fi 

2.0 Hiusviivaerotin


Sinua saattaisi kiinnostaa Järjestöyhteistyö -nosto

Sinua saattaisivat kiinnostaa

HYTE -aamukahvit nosto

Tervetuloa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) virtuaalisille aamukahveille

Aamukahveilla käsitellään lyhyin tietoiskuin ja keskusteluin Pirkanmaan väestön hyvinvoinnin edistämistä ja terveyserojen kaventamista. Pirhan integraatiotoimialueen HYTE-vastuuyksikkö kutsuu kahveille Pirhan kaikki palvelulinjat, alueen kuntien hyvinvointitoimijat ja kolmannen sektorin. HYTEstä on liityntäpinta jokaisen työhön.

Aamukahvit toteutuvat kerran kuukaudessa, kuun toisena tiistaiaamuna klo 8-9.

Hyvinvointia elintavoilla - nosto

Kaksi naista metsässä ulkoilemassa, toinen nainen auttaa kaveriaan kädestä mäelle.

Askarruttaako elintapasi? 

Olemme koonneet yhteen luotettavaa tietoa hyvinvointia ja terveyttä edistävistä elintavoista. Tutustu itse- ja omahoito-ohjelmiin.