Readspeaker

Valikkonäyttö

Tutkijoiden palkkaus valtion tutkimusrahoituksella

Tutkijoiden palkkaus valtion tutkimusrahoituksella

Tutkijoiden palkkaus valtion tutkimusrahoituksella

Tällä sivulla on ilmoitettu tutkijoille maksettavat vähimmäispalkat. Ohje koskee myös Tays Tukisäätiön hankkeita.

Tutkijoiden palkkaus 1.6.2023 alkaen

(sis. yleiskorotuksen 2,2 %)

Projektille tutkija-nimikkeellä palkattavan henkilön vähimmäispalkka on alla ilmoitettu seuraavasti: akateeminen status (hinnoitteluperuste) tehtäväkohtainen minimipalkka

 • opiskelija, ei akateemista loppututkintoa (vähimmäispalkka) 1810,80 e/kk

 • maisteri (fyysikko, kemisti, osastonhoitaja, psykologi, ravitsemussuunnittelija) 2778,34 e/kk

 • lääketieteen tai psykologian lisensiaatti, muu lisensiaatti (laillistettu lääkäri) 3656,51 e/kk

 • tohtori (laillistettu lääkäri +6%) 3875,29 e/kk

 • dosentti (toimikunnan määrittelemä dosentin vähimmäispalkka) 4755,51 e/kk

 • yliopiston professori (toimikunnan määrittelemä professorin vähimmäispalkka) 4975,32 e/kk

Huomioithan seuraavat tärkeät tutkijan palkkaukseen liittyvät asiat

 • Varsinainen palkka muodostuu tehtäväkohtaisesta palkasta sekä mahdollisesta työkokemuslisästä. Kokemuslisä on 3 % tehtäväkohtaisesta palkasta, kun sairaalatyötä/vastaavaa on kertynyt 5 - 10 vuotta ja 8 %, kun sairaalatyötä/vastaavaa on kertynyt 10 vuotta tai enemmän.
 • Palkattavalle on maksettava aina minimissään tutkijoiden vähimmäispalkkataulukon mukaista palkkaa. Palkkaa voi maksaa enemmänkin, mutta palkka ei saa ylittää Taysissa/Pirhassa palvelussuhteessa saatavaa palkkaa. Esimerkiksi tutkijalääkärille voi maksaa saman suuruista kuukausipalkkaa kuin hän saa sairaalatyöstään eli niin sanottua "klinikkapalkkaa" kaikkine lisineen. Myönnetyt kokemuslisät maksetaan aina myös projektille palkattavalle henkilölle.
 • Mikäli tutkimustyö on kokopäiväistä, tutkija ei voi pääsääntöisesti tehdä muuta sairaalatyötä Pirkanmaan hyvinvointialueella tai saada muuta sairaalan palkkaa.
 • Tutkijoiden työsopimuksissa on vältettävä alle viikon mittaisia jaksoja.
 • Tutkija voi hoitaa tutkimuksen edellyttämiä kliinisiä erityistehtäviä enintään kuusi tuntia viikossa. Kliinisellä erityistehtävällä tarkoitetaan esimerkiksi erikoispoliklinikkaa. Tällöin vastuualue maksaa tutkijalle normaalin korvauksen vastuualueen budjetista.
 • Päivystysvuorot on pyrittävä sijoittamaan tutkimusjaksojen ulkopuolelle. Jos päivystysvuoron tekeminen on toiminnan kannalta välttämätöntä, päivystyskorvaus maksetaan vastuualueen budjetista työntekijän omin palkkaeduin.
 • Palkattavan kanssa on sovittava palkan suuruudesta etukäteen yhteisymmärryksessä.