Murupolku

Readspeaker

Valikkonäyttö

Väärinkäytösten ilmoituskanava

Väärinkäytösten ilmoituskanava

Väärinkäytösten ilmoituskanava

Pirkanmaan hyvinvointialueella on sisäinen ilmoituskanava, joka perustuu EU:n ns. Whistleblowing-direktiiviin ja sen pohjalta säädettyyn kansalliseen ilmoittajansuojelulakiin.

Ilmoituskanavan tavoitteena on korruption, petosten ja väärinkäytösten torjunta. Sen tarkoituksena on varmistaa, että arkaluontoisista asioista voi ilmoittaa turvallisesti ja ilmoittajia suojellaan. Laissa määritellään soveltamisalat, joista tehdyistä ilmoituksista ilmoittaja saa suojelun.

Lainsäädännön mukaan ilmoittajan suojelua sovelletaan ilmoituksiin, joiden kohteena ovat mm. julkiset hankinnat sekä yksityisyyden ja henkilötietojen suoja sekä verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus. Soveltamisala on tarkemmin määritetty lainsäädännössä.

Selvästi vääriä tai harhaanjohtavia tietoja koskevat ilmoitukset eivät anna aihetta suojeluun. Ilmoittaja voi joutua rikosvastuuseen tahallisesta väärien tietojen ilmoittamisesta.

Työssä tai työn yhteydessä havaittavat epäilykset

Ilmoituksen voi tehdä henkilö, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa. Pirkanmaan hyvinvointialueen nykyiset sekä Sydänsairaalan ja Coxan työntekijät voivat tehdä ilmoituksia sisäisen ilmoituskanavan kautta, joka löytyy Pirhan intranetissä.

Muut Pirkanmaan hyvinvointialueella työssään tai työnsä yhteydessä väärinkäytösepäilyjä havainneet voivat antaa ilmoituksensa ulkoisen ilmoituskanavan kautta. Tätä viranomaiskanavaa ylläpitää oikeuskanslerin virasto ja sinne ilmoituksen voivat tehdä:

  • Entiset työntekijät, harjoittelijat, työnhakuun osallistuneet
  • Vapaaehtoistyöntekijät, avustajat ja kolmannet tahot
  • Itsenäiset ammatinharjoittajat,
  • Toimeksisaajien, alihankkijoiden ja tavarantoimittajien palveluksessa olevat henkilöt, ml. vuokratyöläiset,
  • Tytäryhteisöjen työntekijät, yhteisön hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja, osakkeenomistaja
  • Ilmoittaja voi olla oikeus- tai luonnollinen henkilö.

Suosittelemme keskustelemaan väärinkäytösepäilystä ensisijaisesti hyvinvointialueen asiasta vastaavan henkilön kanssa. Mikäli et halua tuoda asiaa organisaation vastuuhenkilöille, voit käyttää ilmoituskanavaa. Viranomaiskanavaan ilmoitus jätetään omalla nimellä. Henkilötiedot suojataan.

Tavanomaista palautetta, esimerkiksi asiakas- tai sidosryhmäpalautetta, tulee antaa normaaleja palautekanavia käyttäen.

Linkit

Oikeuskanslerin ilmoituskanava

Toimintaohje väärinkäytösten ilmoituskanavan käyttöön ja ilmoittajan suojeluun Pirkanmaan hyvinvointialueella (pdf-tiedosto)

Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta (1171/2022)