Murupolku

Readspeaker

Anestesia ja kivunhoito

Anestesia ja kivunhoito

Anestesia ja kivun hoito

Kirurgisissa toimenpiteissä anestesialääkäri huolehtii potilaan nukuttamisesta ja puuduttamisesta, kivun hoidosta ja elintärkeistä elintoiminnoista. Anestesialääkäri osallistuu myös synnytyskivun hoitoon yhteistyössä synnytyslääkärin ja kätilön kanssa. Haluamme Taysissa tarjota jokaiselle potilaalle turvallisen, yksiköllisen ja tehokkaan anestesian ja kivun hoidon.

Anestesialääkärit osallistuvat leikattavan potilaan hoitoon ennen leikkausta, leikkauksen aikana ja sen jälkeen. Jotta potilaan leikkaushoito ja toipuminen onnistuisivat mahdollisimman hyvin, tarvitaan laaja-alaista ammattiryhmien välistä yhteistyötä, ja anestesialääkäreiden osuus tässä on merkittävä.

Leikkauksissa ja kirurgisissa toimenpiteissä anestesialääkäri huolehtii potilaan nukuttamisesta ja puuduttamisesta, kivunhoidosta ja elintärkeistä elintoiminnoista, kuten hengityksestä, verenkierrosta ja nestetasapainosta.

Anestesialääkäri suunnittelee toimenpidettä varten parhaan anestesiamuodon yhteistyössä kirurgin kanssa ja potilaan toiveet huomioiden. Hän tutustuu potilaan esitietoihin sekä pyrkii saamaan perussairaudet ja elintoiminnot mahdollisimman hyvään tasapainoon jo ennen leikkausta.

Mikäli potilaalla on nukutuksen tai leikkauksen kannalta erityistä huomiota vaativia sairauksia, potilas kutsutaan tapaamaan anestesialääkäriä. Potilas voi myös toivoa pääsevänsä anestesialääkärin vastaanotolle keskustelemaan tulevasta leikkauksesta ja siihen liittyvästä anestesiasta. Tämän esikäynnin aikana suunnitellaan yhdessä potilaan kanssa, millä tavalla kipua lievitetään leikkauksen jälkeen ja varaudutaan mahdolliseen leikkauksen jälkeiseen pahoinvointiin.

Leikkauksen jälkeinen pahoinvoinnin esto ja kivun hoito aloitetaan jo ennen toimenpiteen loppumista.

Kivun hoito

Anestesialääkärit vastaavat välittömästä leikkauksen jälkeisen kivun hoidosta. Kivun hoitoon perehtyneet anestesialääkärit antavat konsultaatioapua muille erikoisaloille myös muissa kivun hoitoon liittyvissä ongelmissa. Anestesialääkärit osallistuvat syöpäkivun hoitoon etenkin silloin, kun kivun hoitoon tarvitaan erityistekniikoita tavallisen lääkehoidon rinnalle.

Leikkaukseen liittyvää kivun hoitoa suunnitellaan jo ennen leikkausta. Vuodeosastolla kivun hoito toteutetaan yhdessä osaston henkilökunnan kanssa. Jokaisessa leikkaustoimintaa suorittavassa yksikössä on omat akuutin kivun hoitajat, jotka osallistuvat vuodeosastolla potilaiden kivun hoitoon. He myös kouluttavat vuodeosaston hoitajia. Kivun hoitoon perehtyneet anestesialääkärit toimivat kipuhoitajien työparina, käyvät tarvittaessa vuodeosastoilla, kouluttavat muuta henkilökuntaa ja koordinoivat leikkauksen jälkeistä kivun hoitoa (APS-toiminta eli Acute pain service).

Leikkauksen jälkeistä kipua hoidetaan yhdistelemällä eri tavoin vaikuttavia kipulääkkeitä ja puudutuksia. Kipulääkkeitä annetaan suun kautta, lihakseen, suoneen tai ihon läpi annostellen potilaan tilanteesta riippuen. Anestesiaa varten laitettua puudutusta voidaan tarvittaessa jatkaa toimenpiteen jälkeen annostelemalla laimeaa puudutetta puudutuskatetrin kautta. Puudutusaineen joukkoon voidaan lisätä myös muita lääkkeitä.

Taysissa toimii akuutin kivun jälkipoliklinikka, joka on tarkoitettu potilaille, jotka tarvitsevat isoja annoksia vahvoja kipulääkkeitä leikkauksen jälkeen tai joilla on esimerkiksi hankalaa hermokipua välittömästi leikkauksen jälkeen. Lähetteen poliklinikalle tekee sairaalan lääkäri yleensä jo kotiutumisvaiheessa. Kivun hoitoon perehtynyt anestesialääkäri vastaa poliklinikan toiminnasta.

Pitkittyneen kivun hoitoon keskittynyt kipupoliklinikka toimii Taysin neurologian poliklinikan yhteydessä. Syöpäpotilaiden kivunhoidosta vastaa palliatiivinen yksikkö.

Taysin erityisosaaminen

Sairaalamme on ollut edelläkävijä erilaisten puudutustekniikoiden käytössä. Meillä käytetään paljon puudutuksia sekä leikkauksen aikaisen että leikkauksen jälkeisen kivun hoidoksi. Nämä ovat joko kerta-annoksia tai jatkuvia, jolloin pidempiaikaista hoitoa varten potilaalle jää ohut katetri puudutteen annostelua varten.
Taysissa tehdään anestesiatoimintaan liittyvää tieteellistä tutkimusta. Meillä on meneillään tutkimusta esimerkiksi anestesiatilasta, kuten unen syvyydestä, leikattavan potilaan hyvinvoinnin seurannasta ja kivun hoidon riittävyydestä.

Anestesia ja kivun hoito - vastuuhenkilöt

Vastuuhenkilöt

  • Anestesiologian professori, ylilääkäri Johanna Hästbacka
  • Ensihoidon, kivunhoidon ja anestesian vastuualuejohtaja, osastonylilääkäri Anssi Korppi
  • Kivunhoidon vastuulääkäri, ylilääkäri Maija-Liisa Kalliomäki

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@pirha.fi

2.0 Hiusviivaerotin


Anestesia ja kivun hoito - sinua saattaisivat kiinnostaa

Anestesia ja kivun hoito - muualla verkossa

Muualla verkossa