Murupolku

Readspeaker

Puhe- ja kielihäiriöiset lapset

Puhe- ja kielihäiriöiset lapset

Puhe- ja kielihäiriöiset lapset

Foniatrian poliklinikan moniammatillinen lasten kuntoutustyöryhmä tutkii ja seuraa vaikea-asteisesti puhe- ja/tai kielihäiriöisten lasten toimintakyvyn kehittymistä. Kuntoutustyöryhmään kuuluu lääkäri, puheterapeutti, psykologi, toimintaterapeutti, sosiaalityöntekijä ja kuntoutusohjaaja. 

Lapsen kokonaistilanteen diagnosointi, kuntoutuksen ja muiden tukitoimien suunnittelu edellyttävät lapsen kokonaiskehityksen arviointia kuntoutusryhmän avulla. Selvitämme mahdollisimman kattavasti eri tutkimusten ja havaintojen avulla lapsen ja perheen tilanteeseen vaikuttavien tekijöiden muun muassa lapsen arkiympäristön, varhaiskasvatuksen, lapsen muu terveyden, lapsen ja vanhempien jaksamista ja voimavaroja.

Lapsen kehityksen seuranta jatkuu foniatrian poliklinikalla useimmiten niin kauan kuin kuntoutustyöryhmä toteaa olevan perusteltua hakea Kelan järjestämää puheterapiaa. Sen jälkeen seuranta jatkuu neuvola- tai kouluterveydenhuollossa, ja kouluikäisillä (erityistä tukea tarvitsevilla oppilailla) myös koulun oppilashuollossa. Lapset, joiden puhe- ja tai kielihäiriöisyys on osa laaja-alaisempaa kehityshäiriötä, suositellaan lähetettäviksi lastenneurologiseen yksikköön. 

Tutkimukset

Lähetteen hyväksymisen yhteydessä lapselle suunnitellaan lähetetietojen perusteella ensimmäinen tutkimuskokonaisuus kuntoutustyöryhmän eri ammattihenkilöiden kanssa. Tutkimuksissa arvioidaan mahdollisimman monipuolisesti lapsen toimintakykyä ja neurologista kehittymistä. Vanhempien mukanaolo on tärkeää ainakin osalla käynneistä; lääkärin vastaanotolla vähintään toisen vanhemman läsnäolo on välttämätöntä. Myös varhaiskasvatuksen/koulun havainnot ja palautteet ovat välttämättömiä lapsen toimintakykyä arvioitaessa ja tukitoimia suunniteltaessa. Tutkimuskäynnit ja alla mainittu kuntoutusneuvottelu kestävät useimmiten noin tunnin. 

Kuntoutussuunnitelma

Tutkimusten päätteeksi on yleensä kuntoutusneuvottelu, jossa keskustellaan havainnoista ja tutkimustuloksista. Kuntoutusneuvottelussa sovitaan kuntoutuksesta ja arkiympäristössä lapsen toimintaa sekä osallistumista edistävistä tukitoimista yhdessä lapsen vanhempien kanssa. Kuntoutustoiminnan tavoitteet asetetaan lapsen ja vanhempien muutostoiveiden ja -tarpeiden pohjalta. Kuntoutussuunnitelma tehdään useimmiten yhdeksi vuodeksi.

Moniammatillisen kuntoutusryhmän ammattihenkilöt auttavat ja tukevat vanhempia koko hoitojakson ajan.

Ensitietokurssit

Foniatrian poliklinikka järjestää vuosittain vanhemmille ensitietopäivän lasten kielellisistä vaikeuksista. Lisäksi järjestämme iltapäivän mittaisia ryhmäohjauksia puhetta tukevien menetelmien käytöstä, Kaikki keinot käyttöön -kurssi.

Foniatria - hoitopaikat

2.0 Hiusviivaerotin


Puhe- ja kielihäiriöiset lapset - sinua saattaisivat kiinnostaa