Murupolku

Readspeaker

Puhe- ja kielihäiriöiset lapset

Puhe- ja kielihäiriöiset lapset

Puhe- ja kielihäiriöiset lapset

Foniatrian poliklinikan moniammatillinen työryhmä tutkii ja seuraa vaikea-asteisesti puhe- ja/tai kielihäiriöisten lasten toimintakyvyn kehittymistä. Työryhmässä on aina lääkäri. Lapsen kokonaistilanteen perusteella työryhmään kuuluu yleensä myös puheterapeutti, ja tarvittaessa psykologi ja toimintaterapeutti. Sosiaalityöntekijän ja kuntoutusohjaajan palvelut ovat kaikkien foniatrian poliklinikalla tutkittavien lasten vanhempien käytettävissä. 

Diagnosointi ja kuntoutuksen ja muiden tukitoimien suunnittelu edellyttää laaja-alaista lapsen toimintakyvyn tutkimista. Pyrimme selvittämään myös toimintakykyyn ja toimintakyvyn kehittymiseen vaikuttavia ja vaikuttaneita tekijöitä.

Seuranta foniatrian poliklinikalla jatkuu useimmiten niin kauan kuin kuntoutustyöryhmä toteaa olevan perusteltua hakea Kelan järjestämää puheterapiaa. Sen jälkeen seuranta jatkuu lapsen iän mukaan neuvola- tai kouluterveydenhuollossa, kouluikäisillä myös koulun oppilashuollossa.

Tutkimukset

Kun lapsen lähete hyväksytään, lapselle suunnitellaan lähetetietojen perusteella ensimmäinen tutkimuskokonaisuus.

Tutkimuksissa arvioidaan lapsen toimintakykyä ja neurologista kehittymistä. Lääkärin vastaanotolla vähintään toisen vanhemman läsnäolo on välttämätöntä; muun työryhmän tutkimuksissa vanhempien mukanaolo on tärkeää ainakin osalla käynneistä.

Varhaiskasvatuksen, koulun ja lapsen kuntouttajien palautteet ovat erittäin tärkeä osa lapsen toimintakyvyn arviointia.

Lääkärin tutkimus ja alla kuvattu kuntoutusneuvottelu kestävät useimmiten noin tunnin. Puheterapeutin ja psykologin tutkimukset ohjelmoidaan yleensä niin, että lapsella on samana päivänä 2 peräkkäistä tunnin aikaa.

Kuntoutussuunnitelma

Tutkimusten jälkeen järjestettävässä kuntoutusneuvottelussa keskustellaan lapsen vanhempien kanssa havainnoista ja tutkimustuloksista. Kuntoutusneuvottelussa sovitaan jatkokuntoutuksesta, ja toimintaa ja osallistumista lapsen arkiympäristössä auttavista tukitoimista. Kuntoutussuunnitelma tehdään useimmiten yhdeksi vuodeksi.

Ensitietokurssit

Foniatrian poliklinikka järjestää kielihäiriöisten lasten vanhemmille vuosittain ensitietopäivän. Lisäksi järjestämme iltapäivän mittaisia ryhmäohjauksia puhetta tukevien menetelmien käytöstä, Kaikki keinot käyttöön -kurssi.

Foniatria - hoitopaikat

2.0 Hiusviivaerotin


Puhe- ja kielihäiriöiset lapset - sinua saattaisivat kiinnostaa