Readspeaker

Naistentaudit

Naistentaudit

Naistentaudit - johdanto

Taysissa tutkimme ja hoidamme kohdun, munasarjojen, munatorvien, emättimen ja ulkosynnyttimien oireita ja sairauksia. Näitä ovat esimerkiksi

  • vuotohäiriöt
  • kuukautiskivut
  • synnytinelinten laskeuma
  • virtsankarkailu
  • alavatsakipu ja hormonaaliset häiriöt
  • sekä syövät ja kasvaimet.

Hoidamme myös lapsettomuutta ja teemme hedelmöityshoitoja.

Naistentautien potilas ja raskaana oleva nainen lähetetään erikoissairaanhoitoon silloin, kun hänen tilansa tai oireensa edellyttää erikoislääkärin arviota ja hoitoa. Hoitoon tullaan lähetteellä. Ilman lähetettä tullaan synnyttämään ja hätätilanteissa.

Pirha 2.0 PTV Palvelu Widget

Kenelle palvelu on tarkoitettu?

Hoitoon pääsemiseksi tarvitset lääkärin lähetteen. Lähetteen voit saada terveyskeskuksesta, työterveyshuollosta, yksityiseltä lääkäriltä tai sairaalan poliklinikalta.

Sinua voidaan hoitaa myös ilman lähetettä, jos tilanne koskee synnytystä, hätätilannetta tai gynekologisia syöpähoitoja.

Alle 16-vuotiaiden hoito tapahtuu lastentaudeilla.

2.0 Hiusviivaerotin


Naistentaudit - tietoa eri vaivoista - haitari

Mitä me hoidamme?

Tarjoamme naistentautien eri eri ongelmissa. Hoidamme naistentautien potilaita kaikissa sairaaloissamme: Tays Keskussairaalassa sekä Tays Hatanpään, Tays Valkeakosken ja Tays Sastamalan sairaaloissa.

Endometrioosi eli kohdun limakalvon pesäkesirottumatauti on hedelmällisessä iässä olevien naisten krooninen tauti, joka aiheuttaa kipua ja heikentää hedelmällisyyttä. Ensisijainen hoito on hormonilääkitys. Tarvittaessa hoidamme endometrioosia Taysissa myös kirurgisesti.
 

Hedelmättömyydellä eli infertiliteetillä tarkoitetaan tilannetta, jossa raskaus ei ole alkanut vuoden kuluessa, vaikka yhdyntöjä on ollut säännöllisesti.

Arviolta 15 prosenttia kaikista pareista on jossakin elämänsä vaiheessa kärsinyt tahattomasta lapsettomuudesta. Taysissa käytössämme ovat kaikki nykyaikaiset hoitomenetelmät kuten munasolun kypsytys, koeputkihedelmöitys ja pakastealkioiden siirrot. Lahjasukusoluhoidot alkoivat uudelleen vuoden 2019 syksyllä ja olemme perustaneet omat munasolu-, siittiö- ja alkiopankit. Nais-miesparien lisäksi tarjoamme hoitoa naispareille ja yksin lasta toivoville naisille.

Lähetteen lapsettomuustutkimuksiin ja -hoitoihin Taysiin voit saada terveyskeskus-, työterveys- tai yksityislääkäriltä. Myös alue- ja keskussairaaloiden lääkärit lähettävät meille asiakkaita lapsettomuushoitoihin.

Miehen hedelmällisyyteen vaikuttavat elintavat, lääkkeet, sairaudet ja perimä. Jos pariskunnalla on hedelmättömyysongelma, tutkimme ja hoidamme heidät molemmat Taysin hormoni- ja lapsettomuuspoliklinikalla.
 

Keskenmenolla tarkoitetaan raskautta, joka keskeytyy ennen 22. raskausviikon päättymistä tai sikiön painaessa alle 500 grammaa. Yleisin oire on verinen vuoto ja alavatsakipu.

Keskenmenoepäilyssä hakeudutaan ensisijaisesti omalääkärin tai oman gynekologin vastaanotolle.

Kohdunulkoisessa raskaudessa alkio on kiinnittynyt kohtuontelon ulkopuolelle, yleensä munatorveen eli munanjohtimeen. Raskauspesäkkeen kasvaminen kohtuontelon ulkopuolella aiheuttaa repeämä- ja vuotovaaran, joten tilanne vaatii seurantaa sekä toisinaan lääke- tai leikkaushoitoa.

Vatsakipu tai poikkeava vuoto alkuraskaudessa voivat viitata kohdunulkoiseen raskauteen, ja tällöin on syytä hakeutua terveyskeskukseen tai päivystykseen. Lääkäri tekee yleensä diagnoosin raskaushormonin eli hCG-pitoisuuden sekä ultraäänitutkimuksen perusteella.

Amenorrealla tarkoitetaan kuukautisten puuttumista tai loppumista. Jos kuukautiset eivät ole alkaneet 16. ikävuoteen mennessä, kutsutaan tilannetta primaariseksi amenorreaksi. Jos taas jo alkaneet kuukautiset loppuvat, kyseessä on sekundaarinen tilanne.

Kuukautisten pitäisi alkaa viimeistään 16-vuotiaana ja ensimmäisten merkkien alkavasta murrosiästä ilmaantua 13–14-vuotiaana. Jos nämä ikä- ja kehitysrajat on ylitetty, kouluterveydenhuolto lähettää nuoren jatkotutkimuksiin Taysiin. Alle 16-vuotiaat lähetetään lastentautien poliklinikan endokrinologille ja yli 16-vuotiaat naistentautien hormoni- ja lapsettomuuspoliklinikalle.

Kohdun tai emättimen laskeutuminen johtuu niitä paikoillaan pitävien tukikudosten venyttymisestä ja veltostumisesta. Joskus emättimen pohja voi laskeutua myös kohdunpoistoleikkauksen jälkeen.

Ensisijaisena hoitona on lantiolihasten kuntoutus. Vaikeita haittoja korjaamme Taysissa kirurgisesti.

Taysissa tutkimme ja hoidamme potilaita, joilla on gynekologinen syöpä eli kohdun, munasarjojen, kohdunkaulan tai ulkosynnyttimien syöpä. Vastaamme gynekologisten syöpien leikkaus- ja solunsalpaajahoidosta sekä osallistumme sädehoidon toteuttamiseen.

Vaativat syöpäleikkaukset on keskitetty yliopistosairaalaan, ja gynekologisten syöpien hoito ja seuranta tapahtuu erikoissairaanhoidossa.

Munasarjakasvaimista 85 prosenttia on hyvänlaatuisia. Tavallisimpia ovat endometrioosi- eli suklaakystat ja niin sanotut teratoomakasvaimet. Hedelmällisessä iässä munasarjaan kehittyy helposti myös nesterakkuloita, jotka usein häviävät itsestään.
 

Gynekologista irtosolunäytettä käytetään kohdunkaulan limakalvon tilan arviointiin. Kohdunkaulan syövän seulonnassa irtosolunäytteestä etsitään ensisijaisesti solumuutoksille altistavia ihmisen papilloomaviruksia. Papakokeella tutkitaan, onko näytteessä todettavissa solumuutoksia, jotka voisivat viitata kohdunkaulan syövän esiastemuutokseen tai syöpään.

Syövän esiasteita todetaan ja hoidetaan Suomessa noin 2 000 naiselta joka vuosi. Todetut esiastemuutokset hoidetaan useimmiten sähkösilmukkahoidolla.

Oleellinen osa kohdunkaulan syövän seulontaa ovat seulontalöydösten jatkotutkimukset ja löydettyjen syövän esiasteiden hoito. Esiasteiden hoidolla pyritään estämään kohdunkaulan syövän syntyminen.

Joskus ihmisen kokemus omasta sukupuolestaan ei vastaa hänen ruumiillisia ominaisuuksiaan. Äärimuotoa tästä sukupuoli-identiteetin ja ruumiillisen sukupuolen välisestä voimakkaan yhteensopimattomuuden kokemuksesta kutsutaan transsukupuolisuudeksi.

Suomessa sukupuoli-identiteetin tutkiminen ja niin kutsuttu sukupuolen korjaushoidon aloitus on keskitetty Helsingin ja Tampereen yliopistosairaaloihin. Tutkimuksiin tullaan lääkärin lähetteellä.

Seri-tukikeskus on seksuaaliväkivaltaa kohdanneiden tutkimus- ja auttamisyksikkö Taysin naistentauti- ja raskauspäivystyksessä, Tampereella. Tukikeskus on matalan kynnyksen yksikkö, jonne voi hakeutua itse, läheisen kanssa tai viranomaisen ohjaamana.

Seri-tukikeskukseen voi hakeutua yhden kuukauden sisällä tapahtuneesta. Palvelu on tarkoitettu yli 16-vuotiaille sukupuolesta riippumatta.

Raskauden keskeyttämisestä annetun lain mukaan raskaus voidaan keskeyttää naisen pyynnöstä 12 raskausviikkoon asti.

Raskausviikoilla 12+1-20+0 raskauden voi keskeyttää Valviran luvalla, kun hakemuksen perusteeksi esitetään yksi tai useampia laissa säädetyistä keskeyttämisperusteista. Jos perusteena on todettu sikiövaurio tai epämuodostuma voi raskauden keskeyttää Valviran luvalla raskausviikkoon 24 asti.

Runsaat kuukautiset ovat yleinen vaiva, joka voi rajoittaa elämää paljonkin. Jopa puolessa tapauksista aiheuttaja jää selvittämättä, mutta usein syynä ovat kohdun hyvänlaatuiset kasvaimet eli myoomat tai kohdun limakalvon polyypit.

Yleensä hoitona on tulehduskipu- tai hormonilääkitys. Taysissa tehtäviä toimenpiteitä ovat myoomien ja polyyppien poisto sekä kohdun limakalvon tuhoaminen tai kohdunpoistoleikkaus.

Lähettävä lääkäri arvioi, tarvitaanko runsaan vuodon vuoksi tutkimuksia erikoissairaanhoidossa. Tutkimukset voidaan tehdä Tays Keskussairaalan, Tays Hatanpään, Tays Valkeakosken tai Tays Sastamalan naistentautien poliklinikalla.

Rypäleraskaus on istukan sairaus, jossa kohtuun muodostuu rypälemäisiä, turvonneita, nesteen täyttämiä istukkakudoksen nukkalisäkkeitä, mutta sikiötä ei kehity. Tavallisin oire on verinen vuoto alkuraskaudessa. Ensisijainen hoito on kohdun imutyhjennys.

Suomessa yksi tuhannesta raskaudesta on rypäleraskaus. Rypäleraskauden syytä ei tunneta, mutta aiemmat keskenmenot tai rypäleraskaudet altistavat sille. Myös alle 20-vuotiailla ja yli 40-vuotiailla naisilla on suurempi riski saada rypäleraskaus.

Seksuaalisuus on olennainen osa ihmisen elämää myös sairauden tai hoitojen aikana, vaikka sen merkitys ja ilmenemismuodot voivatkin muuttua. Hoitohenkilökuntamme vastaa potilaan kysymyksiin ja ohjaa hänet tarvittaessa seksuaalineuvojalle.

Katso myös:

Virtsankarkailu eli virtsainkontinenssi on yleinen vaiva, joka on kiusallinen ja voi myös merkittävästi rajoittaa elämää. Ensisijaisia hoitomuotoja ovat lantionpohjan lihasharjoittelu, virtsarakon koulutus ja painonpudotus. Toteutamme Taysissa tarvittaessa myös lääke- ja leikkaushoitoja.
 

2.0 Hiusviivaerotin


Naistentaudit - vastuuhenkilöt - nosto

Vastuuhenkilöt

Toimialuejohtaja Marja-Leena Lähdeaho
Professori  Hannele Laivuori
Vastuualuejohtaja Riikka Niemi

Sairaalat ja hoitoyksiköt - sivuja koskeva kuvaton nosto

Kartta, kahvila?

Tietoa Tays sairaaloiden ajo-ohjeista, ravintoloista ja muista oheispalveluista:

Naistentaudit - muualla verkossa - nosto

Muualla verkossa