Readspeaker

Valikkonäyttö

Lasten keuhkosairaudet

Lasten keuhkosairaudet

Lasten keuhkosairaudet

Taysissa alle 16-vuotiaiden keuhkosairauksien tutkimus ja hoito tapahtuvat lasten keuhkosairauksien poliklinikalla ja allergiakeskuksessa.

Lasten keuhkosairauksien poliklinikalla toiminta keskittyy erityisesti lasten pitkittyneisiin hengitysongelmiin, keuhkosairauksiin ja hengitystukihoitoihin. Allergiakeskuksessa hoidetaan lasten allergiset sairaudet ja astma.

Osa hengitysongelmista esiintyy itsenäisinä sairauksina, mutta usein hengitysongelma liittyy lapsen tai nuoren muuhun sairauteen tai poikkeavuuteen.

Taysissa tutkittavia ja hoidettavia sairauksia ovat

  • kystinen fibroosi
  • värekarvatoiminnan häiriöt
  • bronkiektasiatauti
  • lasten interstitiellit keuhkosairaudet
  • keskosen krooninen keuhkosairaus (BPD)
  • neuromuskulaarisairauksiin liittyvät hengityshäiriöt
  • unenaikaiset hengityshäiriöt
  • toiminnalliset hengityshäiriöt
  • esofagusatresian ja palleatyrän leikkaushoidon jälkitilat
  • trakeo-bronkomalasia ja muut ilmatieanomaliat

Tutkimukset ja hoito Taysissa

Valtaosaa potilaista hoidamme poliklinikalla, mutta joskus tarvitaan sairaalaseurantaa ja hoitoa lasten sisätautiosastolla. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi lapsen hengitystukihoidon aloitus uniapnean vuoksi tai pitkäaikaisen keuhkosairauden epäilyn selvittelyä vaativat tutkimukset.

Lasten keuhkosairauksien poliklinikalta tavanomaisesti ohjelmoitavia tutkimuksia ovat keuhkojen toimintakokeet ja kuvantamistutkimukset. Myös lasten diagnostiset keuhkoputken tähystystutkimukset ja keuhkobiopsiat sekä osa lasten unitutkimuksista tehdään lasten keuhkopoliklinikan lähetteellä.

Taysin erityisosaaminen

Lasten keuhkosairauksien tutkimuksiin ja hoitoon osallistuu moniammatillinen tiimi, johon kuuluvat lasten keuhkolääkäri, sairaanhoitaja, kuvantamistutkimuksista vastaava lääkäri, patologi, keuhkojen toimintakoetutkimuksista vastaava lääkäri sekä ravitsemusterapeutti, sosiaalityöntekijä ja psykologi.

Tieteellisen tutkimuksen kohteena ovat erityisesti lasten kotihengitystukihoidot, uudet lasten keuhkojen toimintakokeet sekä imeväisenä RSV-bronkioliitin sairastaneiden lasten pitkäaikaisennuste.

Lasten keuhkosairaudet - hoitoyksiköt