Readspeaker

Valikkonäyttö

Yläraajan synnynnäiset kehityshäiriöt

Yläraajan synnynnäiset kehityshäiriöt

Yläraajan synnynnäiset kehityshäiriöt

Synnynnäisellä kehityshäiriöllä eli anomalialla tarkoitetaan tilannetta, jossa jonkin raajan osan sikiökautinen kehitys on häiriintynyt normaalista. Osa anomalioista on periytyviä, ja tällöin ne ovat usein osa laajempaa oireyhtymää. Epämuodostumien kirjo on hyvin laaja ja vaihtelee lähes huomaamattomasta poikkeavuudesta koko raajan tai sen osan puuttumiseen.

Raajojen epämuodostumat ovat harvinaisia, niitä esiintyy viidellä tai kuudella 10 000:sta vastasyntyneestä. Käytännössä kaikki hoitoa vaativat potilaat kuuluvat erikoissairaanhoidon piiriin. Yliopistosairaaloidenkin osalta toimintaa on keskitetty niin, että vaikeahoitoisimmat potilaat hoidetaan Taysissa ja Hyksissä.

Anomaliapotilaat ohjautuvat käsikirurgin arvioon joko heti syntymän jälkeen Taysin synnytysosastoilta tai muutaman kuukauden ikäisinä lähettävistä keskus- ja yliopistosairaaloista. Tällöin saamme tilanteesta ja tarvittavista hoidoista alustavan käsityksen.

Epämuodostuman hoito Taysissa

Joskus on syytä aloittaa jo heti vastasyntyneisyyskaudella esimerkiksi lastahoito tai fysioterapia. Tietyissä tapauksissa on tarpeen tehdä lisätutkimuksia muiden elinryhmien poikkeavuuksien selvittämiseksi.

Lapsen hoidon ja sen toteutusaikataulun suunnittelemme yksilöllisesti. Jos raajan osan kasvu uhkaa häiriintyä, tehdään leikkaus tarvittaessa jo alle yhden vuoden iässä. Vain harvoin joudutaan päivystystoimenpiteisiin, kuten sikiökalvon kurouman yhteydessä.

Anomaliat eivät useimmiten vaadi kiireellistä leikkaushoitoa, joten on järkevää odottaa lähelle kahden vuoden ikää. Leikkaushoidossa tehdään yhteistyötä lasten anestesiaan perehtyneiden anestesialääkäreiden kanssa ja hoito tapahtuu lastenkirurgian osaston kautta.

Kaikki käsianomaliat eivät vaadi leikkaushoitoa, vaan käden tilannetta saatetaan auttaa esimerkiksi erilaisilla apuvälineillä tai proteeseilla. Lapset pysyvät yleensä seurannassa kasvukauden loppuun saakka.

Käden kuntoutus

Käsikirurgin lisäksi tärkeänä osana hoitotiimiä ovat lasten kuntouttamiseen perehtyneet fysioterapeutti ja toimintaterapeutti. Heidän palveluitaan käytämme jokaisen potilaan kohdalla.

Fysioterapeutti on perehtynyt raajan kuntouttamiseen erilaisten liikeharjoitteiden avulla. Toimintaterapeutti suunnittelee ja toteuttaa erilaiset lastat ja apuvälineet. Hän myös ohjaa käden arkiaskareiden harjoittelussa.

Yläraajan synnynnäiset kehityshäiriöt - vastuuhenkilöt

Vastuuhenkilöt

  • Käsikirurgian erikoislääkäri Pasi Paavilainen
  • Käsikirurgian erikoislääkäri Camilla Hellevuo

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@pirha.fi

Erbin pareesi - sinua saattaisivat kiinnostaa

Yläraajan synnynnäiset kehityshäiriöt - muualla verkossa

Muualla verkossa

Tietoa kehityshäiriöistä

Potilasjärjestöjä

Yläraajan synnynnäiset kehityshäiriöt - ammattilaiselle