Murupolku

Readspeaker

Ei painehaavoille -toimintamalli

Ei painehaavoille -toimintamalli

Ei painehaavoille -toimintamalli

Jokainen ehkäisty painehaava vähentää potilaan kärsimystä ja kustannuksia.

Painehaavojen ehkäisy on osa potilaan hyvää ja laadukasta hoitoa. Vastuu painehaavojen ehkäisystä ja tunnistamisesta kuuluu jokaiselle terveydenhuollon ammattilaiselle. EI painehaavoille -toimintamalli on kehitetty Taysin moniammatillisen työryhmän toimesta. Se on tarkoitettu käyttöön jokaiseen terveydenhuollon ja vanhushuollon yksikköön Pirkanmaalla.

Toimintamalli ohjaa potilaiden painehaavariskin arviointia ja ehkäisevien toimenpiteiden valintaa.

Mallin avulla arvioidaan jokaisen potilaan painehaavariski viimeistään 8 tunnin kuluessa hoitoon saapumisesta. Uusi arviointi tehdään aina potilaan tilan muuttuessa tai vähintään kerran viikossa.

Toimintamalli koostuu

  • painehaavariskin arvioinnista
  • painehaavojen ehkäisyn toimenpiteistä
  • kirjaamisesta

Painehaavariskin tiedot kirjataan potilaan hoitokertomukseen käytössä olevan otsikkorakenteen esimerkiksi kuten Taysissa Suomalainen hoitotyön toimintaluokitus (FinCC) mukaisesti.

Painehaavariskin arviointi voidaan toteuttaa käyttämällä mobiilikirjaamissovellusta, esimerkiksi Medanets. Tällöin arvioinnin tulos kirjautuu automaattisesti potilaan hoitokertomuksessa olevaan hoitotaulukkoon.

Video

Leikkauspotilaan painehaavariskin huomioiminen Tampereen yliopistollisessa sairaalassa

Lisätiedot

Arviointiylihoitaja Tiina Kortteisto, sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@pirha.fi