Murupolku

Readspeaker

Valikkonäyttö

Saavutettavuusseloste - otsikko

Saavutettavuusseloste

Saavutettavuusseloste

Pirha.fi-verkkopalvelua koskeva saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee verkkopalvelua Pirha.fi ja on laadittu 15.11.2022. Selostetta on päivitetty viimeksi 15.11.2023.

Tässä saavutettavuusselosteessa kerrotaan, miten Pirha.fi verkkosivustossa noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta saavutettavuusongelmista.

Palvelun saavutettavuuden arviointia on tässä vaiheessa tehty hyvinvointialueen omana työnä.

Saavutettavuuden tila

Tämä verkkosivusto täyttää suurelta osin lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1). Verkkosivustossa on joitakin saavutettavuuspuutteita, jotka on kuvattu tarkemmin alempana.

Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät vielä ole saavutettavia

Sivustolla on sovellettavan lainsäädännön piiriin kuuluvia liitetiedostoja ja lomakkeita (pdf), jotka eivät ole saavutettavia.

Lisäksi sivustolla on seuraavia sisältöjä tai toimintoja, jotka eivät ole saavutettavia:

  • Joissain PDF-tiedostoissa on muotoiluja, jotka haittaavat ruudunlukuohjelman käyttöä. Tällaisia ovat esimerkiksi tyhjät rivinvaihdot ja otsikot, joita ei ole merkitty otsikkotasoin. (WCAG 1.3.1)
  • Joissain PDF-tiedostoissa on puutteellisia metatietoja. PDF-tiedostoista saattaa puuttua kielen määritys tai ne sisältävät merkitsemätöntä sisältöä. (WCAG 3.1.1, 1.3.1)
  • Joissain PDF-tiedostoissa on taulukoita, joissa ei ole taulukko-otsikoita. (WCAG 1.3.1)
  • Lomakkeiden kenttien ohjelmallisessa tietojen keräämisessä on havaittu parannettavaa ja korjattavaa. (WCAG 1.3.5)
  • Otsikkotasojen käytössä on pieniä puutteita sekä verkkosivuston sisältösivuilla että PDF-tiedostoissa. Joidenkin otsikkotasojen yli on hypätty ja kaikkia otsikkoja ei ole merkitty ohjelmallisesti otsikoiksi. (WCAG 1.3.1, 2.4.6, 2.4.2)
  • Joistain pitkistä sisällöistä puuttuu sisällysluettelo. (WCAG 2.4.5)
  • Sisällön muotoilemiseen voi olla yksittäistapauksissa käytetty HTML-koodia. Leipätekstin muotoilussa saattaa olla vääriä tunnisteita html-koodissa. Tunnisteena on voitu käyttää virheellisesti bold-, font-, u- ja strike-tunnisteita. Nämä saattavat näkyä apuvälinekäyttäjille virheinä. (WCAG 1.3.1)
  • Verkkopalvelussa on muista järjestelmistä tuotuja sisältöjä, joiden saavutettavuuspuutteet syntyvät alkuperäisessä järjestelmässä.

Listattuja puutteita pyritään korjaamaan aktiivisesti.

Saavutettavuusvaatimukset eivät koske tiettyjä sisältöjä

Ennen 23.9.2020 julkaistuja videosisältöjä ja ennen 23.9.2018 julkaistuja liitetiedostoja ei lain mukaan tarvitse tehdä takautuvasti saavutettavaksi tai poistaa verkkosivustolta.

Sivustolla julkaistaan karttoja. Lain mukaan karttojen ja karttapalvelujen ei tarvitse täyttää saavutettavuusvaatimuksia.

Sosiaalinen media

Saavutettavuusvaatimukset on huomioitu Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaalisen median kanavien sisällöissä 1.6.2022 alkaen.

Ennen 1.6.2022 tuotetutun visuaalisen ja audiovisuaalisen materiaalin joukossa on myös sisältöjä, jotka eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia (esimerkiksi tekstitykset, vaihtoehtoiset tekstit).

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa?

Jos löydät ongelmia, joita ei ole kuvattu tällä sivulla, ilmoita niistä meille sähköpostitse osoitteeseen verkkoviestinta@pirha.fi. Vastaamme mahdollisimman pian tai viimeistään kahden viikon sisällä.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon, joka valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista Suomessa.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, saavutettavuuden valvonnan yksikkö:

Lisätietoja

Verkkopalvelu on julkaistu 16.11.2023.

Tämä seloste on laadittu 15.11.2022. Selostetta on päivitetty viimeksi 15.11.2023.