Readspeaker

Biopankin kudosnäytekeräys

Biopankin kudosnäytekeräys

Biopankin kudosnäytekeräys

Biopankki kerää ja säilyttää biologisia näytteitä sekä näytteisiin liittyviä tietoja tulevia tutkimustarpeita varten.
Biopankkitoimintaan osallistuminen vaatii aina ensin suostumuksen antamista.

Voit antaa suostumuksen joko paperilomakkeella tai sähköisesti. Paperisia suostumuslomakkeita saa sairaalan henkilökunnalta tai Tampereen Biopankin verkkosivuilta. Sähköisen suostumuksen voi antaa kirjautumalla omatays.fi -palveluun. Biopankkisuostumuksen voi perua koska tahansa OmaTays -palvelussa tai kirjallisella kieltolomakkeella.

Syöpäleikkauspotilaille on omat, erilliset biopankkinäytteet. Biopankki kerää heiltä veri- ja kudosnäytteitä. Biopankkisuostumuksen antaneelle henkilölle pyritään tekemään biopankin verinäytepyynnöt muiden lääkärin määräämien näytepyyntöjen yhteyteen. 

Toimenpiteessä irrotetusta kudoksesta on tarkoitus ottaa näyte leikkaussalissa. Kudosnäytettä varten ei oteta erillisiä näytepaloja, vaan ne otetaan jo poistetusta kudoksesta. Biopankkinäytteiden antaminen ei siis aiheuta potilaalle mitään lisätoimenpiteitä. Verinäyte ja kudosnäyte muodostavat yhdessä näyteparin, joiden avulla saadaan arvokasta tietoa syöpätutkimusta varten.

Biopankin tuorekudosnäytteitä kerätään syöpäleikkausten yhteydessä tietyillä erikoisaloilla. Ennen syöpäleikkaukseen menemistä sinulta saatetaan kysyä lupa biopankin tuorekudosnäytteen ottamiseen. Biopankkinäytteeksi otetaan aina vain ylijäämäkudosta eikä näytteen ottaminen vaikuta millään tavalla potilaan saamaan hoitoon tai diagnostiikkaan. Tuorekudoksen pariksi otetaan muiden verinäytteiden yhteydessä verinäyte (BIOctDNA). 

Biopankkinäytteenotto toimenpiteen yhteydessä (pdf)

Biopankin yleisin näytemuoto on leikkauksessa poistettu kudospala. Suurin osa biopankin kudosnäytteistä on vanhoja, leikkausten ja toimenpiteiden yhteydessä otettuja kudosnäytteitä, jotka on siirretty biopankille ns. julkisella tiedonannolla. Tämä menettely koskee näytteitä, jotka on otettu ennen 1.9.2013 voimaan tullutta biopankkilakia. Tämän jälkeen otetut biopankkinäytteet ovat biopankin käytössä vain biopankkisuostumuksella. Diagnostiikan yhteydessä otettuja kudosnäytteitä säilytetään näytearkistossa niille ihanteellisissa säilytysolosuhteissa. Potilaan hoidon jälkeen ne ovat saaneet uuden tehtävän osana kudoksia hyödyntävää tutkimusta. Antamalla biopankkisuostumuksen, annat myös arvokkaat kudosnäytteesi osaksi biopankkitutkimusta.