Readspeaker

Suun limakalvosairaudet

Suun limakalvosairaudet

Suun limakalvosairaudet

Suun limakalvosairaudet ovat laaja tautiryhmä. Tyypillisimpiä sairauksia ovat punajäkälä, sieni-infektiot ja limakalvosyövän esiasteet eli leukoplakiset muutokset. Yleensä limakalvosairautta seurataan ja hoidetaan omassa hammashoitolassa. Suu- ja leukasairauksien poliklinikalla tutkimme ja hoidamme vaikeita tautimuotoja ja pahanlaatuisiksi epäiltyjä muutoksia.

Erilaisia suun limakalvosairauksia

Erilaisia suun limakalvosairauksia

Punajäkälää voi olla pelkästään suun limakalvoilla, mutta joskus sitä on samanaikaisesti iholla ja suussa tai muilla limakalvoilla. Lievimmässä muodossa suun limakalvoilla on verkkomaista valkoista muutosta, jota seurataan omassa hammashoitolassa.

Tauti voi ilmetä myös monessa muussa muodossa ja aiheuttaa voimakasta kirvelyä tai kipua, jolloin muutokset ovat yleensä punoittavia. Näissä tapauksissa diagnoosi täytyy varmistaa koepalalla.

Taudinkuvaan kuuluu, että välillä on parempia jaksoja, välillä oireilu pahenee. Osaan punajäkälämuutoksista liittyy pieni riski taudin muuttumisesta pahanlaatuiseksi ajan kuluessa, joten tarkka seuranta on oleellista. Seuranta ja hoito tapahtuu vaikeusasteen perusteella joko perusterveydenhuollossa omalla hammaslääkärillä tai erikoissairaanhoidossa Tays Keskussairaalassa.

Oireista punajäkälää hoidetaan usein kortisonivalmisteilla. Suun alueen infektiot vaikeuttavat hoitoa, joten hoitoon kuuluu aina huolellinen hampaiston puhdistus, joka tehdään hammashoitolassa.

Seuranta määritellään taudin vaikeusasteen mukaan, tyypillisesti kolmen, kuuden tai 12 kuukauden välein. Pääsääntöisesti seurannassa käydään omalla hammaslääkärillä. Seurannan yhteydessä otetaan tarvittaessa uusia koepaloja.

Oireinen sieni-infektio on lähes aina merkki siitä, että paikallinen tai koko elimistön vastustuskyky on alentunut. Tyypillisiä syitä ovat vanha ja likainen hammasproteesi tai astman hoitoon käytettävä inhaloitava kortisonilääkitys.

Mikäli paikallisesti altistavaa tekijää ei ole, täytyy aina sulkea pois koko elimistöä koskevat systeemiset tekijät. Näistä yleisin on joko huonossa hoitotasapainossa oleva tai diagnosoimaton diabetes.

Sieni-infektion hoito tapahtuu pääsääntöisesti omassa hammashoitolassa, jossa hampaisto puhdistetaan huolellisesti. Tauti uusii helposti, mikäli hampaita ympäröivät ientaskut ovat tulehtuneet eikä niitä hoideta. Suuhygieniaa voidaan lisäksi parantaa kuuriluontoisesti käytettävällä suun huuhteluaineella.

Mikäli proteesit ovat huonokuntoiset, ne jätetään pois käytöstä. Sieni-infektio hoidetaan tarvittaessa lääkityksellä, paraneminen varmistetaan viljelynäytteellä ja vasta sen jälkeen valmistetaan uudet proteesit.

Mikäli paikallista altistavaa syytä ei ole, otetaan verikokeita, joiden avulla pyritään sulkemaan pois elimistön puolustuskykyyn vaikuttavat sairaudet.

Valkoinen muutos poskessa, suunpohjassa tai kielen sivussa on varsin yleinen. Suussa erityisiä riskialueita ovat suun pohja ja kielen sivu. Mikäli näille alueille ilmaantuu haava tai punainen tai valkea kohta, joka ei selvästi parane 10 vuorokaudessa, muutos täytyy aina tutkia koepalan avulla pahanlaatuisuuden poissulkemiseksi. Altistavia tekijöitä ovat tupakointi sekä runsas alkoholinkäyttö.

Jos muutos ei reagoi normaaliin hoitoon tai koepalassa todetaan syövän esiaste tai syöpä, potilas lähetetään jatkotutkimuksiin Tays Keskussairaalaan.

Selkeästi pahanlaatuiseksi epäiltävä muutos tutkitaan viikon sisällä. Muut tapaukset tutkitaan ensin perusterveydenhuollossa, jossa ensimmäisen käynnin tulee toteutua vaikeusasteesta ja muista yleissairauksista riippuen kolmen viikon kuluessa yhteydenotosta.

Leukoplakiasta tai sen punaisesta muodosta, erytroplakiasta, otetaan aina koepala, jotta alla piilevä limakalvohäiriön aiheuttaja saadaan selville. Hoitona voi olla pelkkä seuranta tai muutoksen poisto kokonaan joko leikkaamalla tai laseroimalla. Tupakoinnin lopettaminen on oleellisen tärkeää kaikkien suun limakalvosairauksien kohdalla.

Suun limakalvosairaudet - potilasohje

Suun limakalvosairaudet - hoitoyksiköt