Murupolku

Readspeaker

Palvelusetelit palveluntuottajille

Palvelusetelit palveluntuottajille

Palvelusetelit palveluntuottajille

Tällä sivulla julkaistaan palveluntuottajille tarkoitettua tietoa palveluseteleistä ja palvelusetelituottajaksi hakeutumisesta.

Yritykset voivat hakeutua tavoitteellisesti 1.3.2023 alkaen uusiksi palveluntuottajiksi. Ajankohdat ja hakuprosessit vaihtelevat palveluittain, koska käytössä on muun muassa eri sähköisiä järjestelmiä. Yhteyshenkilöt listataan tälle sivulle niiden varmistuttua. 

Uusia palvelusetelituottajia ei oteta vastaan seuraavien sääntökirjojen osalta: 

 • Suun terveydenhuollon palvelusetelisääntökirja
 • Vastaanottotoiminnan konsultaatio ja tutkimuspalvelusetelisääntökirja
 • Erikoissairaanhoidon sääntökirja

Jos yritys tuottaa sosiaalipalveluita ja haluaa hakeutua palvelusetelituottajaksi, yrityksen täytyy laatia Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta -lomake ja siihen liittyvät liitetiedostot. Ennen kuin yritys voi hakeutua palvelusetelituottajaksi, täytyy yrityksellä olla kunnossa ilmoitukset ja lupa-asiat, joita vaaditaan yksityisten terveyspalveluiden tuottamisessa.

Hyvinvointialue vastaa palvelusetelipalvelujen järjestämisestä ja toimintaa kehitetään yhteistyössä eri tahojen kanssa. Hyvinvointialueen kunnissa on ollut käytössä erilaisia palveluseteleitä, toimintakäytäntöjä ja sähköisiä järjestelmiä. Yhteisten toimintatapojen luominen vie aikaa ja vaatii hyvien käytäntöjen jakamista, asioiden jalkauttamista ja avointa mieltä oppimiseen meiltä kaikilta, niin asiakkailta, palvelusetelituottajilta kuin hyvinvointialueen henkilöstöltäkin.

Palveluseteli on vaihtoehto hyvinvointialueen omana toimintana tai ostopalveluna tuotetulle palvelulle.

 • Asiakas voi hankkia vastaanottamallaan palvelusetelillä sosiaali- ja terveysalan palveluja hyvinvointialueen hyväksymiltä palvelusetelituottajilta.
 • Palvelusetelituottaja antaa palvelua asiakkaalle ja laskuttaa hyvinvointialuetta asiakkaalle antamastaan palvelusta sääntökirjan mukaisesti.

Vuoden vaihtuessa palvelut ja ajanvaraaminen toimivat pääasiassa samoin kuin aiemmin kunnissa. Kunnille tiedotetaan erikseen hyvinvointialueella käyttöön tulevista palveluseteleistä, sääntökirjoista sekä palveluntuottajaksi hakeutumisesta.

Palvelusetelitoimintaan liittyviä yleisiä kysymyksiä hakeutumisprosessista tai palveluseteleistä voi lähettää osoitteeseen palvelusetelit@pirha.fi. Sähköpostiin ei saa lähettää mitään asiakas- tai potilastietoa koskevaa sisältöä.

2.0 Hiusviivaerotin


Palvelusetelien sääntökirjat Pirkanmaan hyvinvointialueella

Palvelusetelien sääntökirjat Pirkanmaan hyvinvointialueella

Pirkanmaan hyvinvointialueella on käytössä 16 sääntökirjaa. Sääntökirjalla tarkoitetaan asiakirjaa, jolla hyvinvointialue asettaa palvelusetelilaissa tarkoitetut hyväksymiskriteerit palveluntuottajalle. Asiakirja toimii käyttöönoton apuna ja määrittelee hyvinvointialueen, palveluntuottajan ja asiakkaan oikeudelliset suhteet.

Palvelusetelien sääntökirjat ja tietosuojaa ja -turvaa koskevat dokumentit on hyväksytty noudatettavaksi Pirkanmaan hyvinvointialueella 1.1.2023 lukien.

Yleisen tietosuojasopimuksen liite 1 (pdf)

Tietoturva yhteyshenkilöt liite 2 (pdf)

Palvelusetelien sääntökirjat ja yhteystiedot

Sääntökirjat ja yhteystiedot

Lääkinnällisen kuntoutuksen sääntökirja (pdf)

Kuntoutuspäällikkö Eija Väärälä
puhelin 050 575 6340
sähköposti: laku.palse.ms@pirha.fi 
Hakeutuminen: 1.1.2023 alkaen
Järjestelmä: Palse.fi

Lapsiperheiden neuvonta- ja terapiapalvelujen palvelusetelin sääntökirja (pdf)

Suunnittelija Sini Jukka
puhelin 040 639 7447
sähköposti: sini.jukka@pirha.fi
Hakeutuminen: 1.4.2023 alkaen
Järjestelmä: PSOP

Lääkkeiden koneellisen annosjakelun palvelusetelin sääntökirja (pdf)

Yhteyshenkilö Sanna Laakkonen (vain sisältökysymykset)
puhelin 050 360 3557
sähköposti: sanna.laakkonen@pirha.fi
Hakeutuminen: ajankohta ilmoitetaan myöhemmin 
Järjestelmä: todennäköisesti PSOP

Mielenterveyden- ja päihdepalvelujen lyhytpsykoterapian palvelusetelin sääntökirja (pdf)

Suunnittelija Sini Jukka
puhelin 040 639 7447
sähköposti: sini.jukka@pirha.fi
Hakeutuminen: 1.4.2023 alkaen
Järjestelmä: PSOP

Tilapäisen kotihoidon palvelusetelin sääntökirja (pdf)

Yhteyshenkilö Sanna Laakkonen
puhelin 050 360 3557
sähköposti: sanna.laakkonen@pirha.fi 
Hakeutuminen: ajankohta ilmoitetaan myöhemmin
Järjestelmä: todennäköisesti PSOP

Vastaanottotoiminnan konsultaatio ja tutkimuspalveluseteli sääntökirja (pdf)

Ohje skopioiden tuotesisällöstä (pdf)

 • Yhteydenotot: sähköpostitse tutkimuskonsultaatio.palveluseteli@pirha.fi
 • Hakeutuminen: Ilmoittautuminen palvelusetelituottajaksi on avoinna 22.1. - 2.2.2024. Hinnat ovat sitovia ja voimassa kaksi vuotta. Sinä aikana ei hyväksytä uusia palveluntuottajia. Palveluntuottajia pyydetään ilmoittamaan kiinteät hinnat palvelusetelin sääntökirjan hintaliitteessä mainituille palveluille. Jokaisen sellaisen palvelun kohdalla, jossa ilmoitetaan 2-3 hintaa, halvin hinta muodostuu kokonaishinnasta. Palveluntuottajat ilmoittavat hinnat palveluille erillisellä lomakkeella, jonka he saavat lähettämällä viestin ”ilmoittautumislomake” osoitteesta tutkimuskonsultaatio.palveluseteli@pirha.fi. Palveluntuottajat palauttavat lomakkeen täytettynä osoitteeseen tutkimuskonsultaatio.palveluseteli@pirha.fi. Ilmoittautumiseen liittyvät palveluntuottajien kysymykset pyydetään lähettämään 24.1.2024 kello 15 mennessä sähköpostitse osoitteeseen tutkimuskonsultaatio.palveluseteli@pirha.fi. Palveluntuottajien kysymyksiin vastataan kootusti pe 26.1.2024 kello 15 mennessä. 
 • Ennen ilmoittautumista palveluntuottajan tulee tutustua vastaanottotoiminnan konsultaatio- ja tutkimuspalvelusetelin sääntökirjaan
 • Järjestelmä: PSOP

Erikoissairaanhoidon sääntökirja (pdf)

Hallintoylilääkäri Suvi Liimatainen
puhelin 0400 581 871
sähköposti: suvi.liimatainen@pirha.fi
Hakeutuminen: ei hakeuduttavissa vuonna 2023
Järjestelmä: OmaVaana

Erityisasumispalvelut sääntökirja (pdf)

Palvelupäällikkö Mari Saukoniemi
puhelin 044 473 9579
sähköposti: mari.saukoniemi@pirha.fi 
Hakeutuminen: sääntökirjaan ei oteta uusia palveluntuottajia vuonna 2023
Järjestelmä: paperihakemus

Jalkaterapian ja jalkojenhoidon palvelusetelien sääntökirja (pdf)

 • Yhteydenotot: sähköposti jalkahoito.palveluseteli@pirha.fi
 • Hakeutuminen: Ilmoittautumisaikaa palvelusetelituottajaksi on jatkettu. Ilmoittautuminen palvelusetelituottajaksi on avoinna 11.1.–6.2.2024. Hinnat ovat sitovia ja voimassa kaksi vuotta. Sinä aikana ei hyväksytä uusia palvelusetelituottajia. Palveluntuottajia pyydetään ilmoittamaan tällä lomakkeella kiinteät hinnat palvelusetelin sääntökirjan hintaliitteessä mainituille palveluille ja lähettämään lomake osoitteeseen jalkahoito.palveluseteli@pirha.fi.
 • Ennen ilmoittautumista palveluntuottajan tulee tutustua jalkaterapian ja jalkojenhoidon sääntökirjaan
 • Järjestelmä: PSOP
 • Ilmoittautuneille palveluntuottajille järjestetään PSOP-koulutus (hakeutuminen + laskutus) Teams-yhteydellä 4.3 klo 13-15. Vain määräaikaan 6.2.2024 mennessä hintansa ilmoittaneiden palveluntuottajien tulee hakeutua palveluntuottajaksi PSOP-järjestelmään ajalla 4.3-24.3.2024. Jalkaterapian ja jalkojenhoidon palveluseteli on käytössä 25.3.2024 alkaen, kun määräaikaan mennessä hintansa ilmoittautuneiden palveluntuottajien hakemus on hyväksytty PSOP-järjestelmään

Koululaisen näöntutkimus palvelusetelin sääntökirja (pdf)

Suunnittelija Sini Jukka
puhelin 040 639 7447
sähköposti: sini.jukka@pirha.fi
Hakeutuminen: 15.2.2023 alkaen
Järjestelmä: PSOP

Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelupalvelusetelin sääntökirja (pdf)

Suunnittelija Sini Jukka
puhelin 040 639 7447
sähköposti: sini.jukka@pirha.fi
Hakeutuminen: 1.4.2023 alkaen
Järjestelmä: PSOP

Omaishoidon tuen vapaan palvelusetelin sääntökirja (pdf)

Pirkanmaan omaishoidon tuen yksikkö
puhelin 040 504 5134 (arkisin klo 9 - 12 paitsi ti klo 14 - 17)
sähköposti omaishoito.palveluseteli@pirha.fi
Hakeutuminen: 1.4.2023 alkaen
Järjestelmä:PSOP

Henkilökohtaisen avun palvelusetelin sääntökirja (pdf)

Pirkanmaan henkilökohtaisen avun yksikkö
puhelin 041 730 2108 (ma, ke - pe klo 9 - 12 ja ti klo 14 - 17)
sähköposti: avustaja@pirha.fi
Hakeutuminen: 1.2.2023 alkaen
Järjestelmä: PSOP

Ympärivuorokautisen asumisen ja lyhytaikaishoidon sääntökirja (pdf)

Suunnittelija Kati Sippola 
puhelin 044 473 9580
sähköposti: palvelusetelit@pirha.fi
Hakeutuminen: ajankohta tarkentuu myöhemmin
Järjestelmä: PSOP

Vammaisten ja kehitysvammaisten asumispalvelujen palvelusetelin sääntökirja (pdf)

Ostopalvelupäällikkö Alli Ruuhilehto
puhelin 050 5010 400
sähköposti: alli.ruuhilehto@pirha.fi
Hakeutuminen: ei hakeuduttavissa
Järjestelmä: -

2.0 Hiusviivaerotin


Palvelusetelin järjestelmät

Lisätietoa järjestelmistä

Suurin osa hakeutumisesta tapahtuu Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmässä (PSOP, parastapalvelua.fi), mutta käytössä on myös Effector (palse.fi) ja OmaVaana (vaana.fi ja palveluseteli.fi). Osaan palveluseteitä ei tänä vuonna oteta uusia tuottajia. Kaikki palvelusetelit eivät ole vielä sähköisissä järjestelmissä.

Tietoja hyväksytyistä palvelusetelituottajista voi hakea sähköisistä järjestelmistä.

PSOP:n sivut

PSOP-järjestelmän käytön teknisissä ongelmissa voit ottaa yhteyttä PSOP-tukeen sähköpostilla tai puhelimitse. Kirjoita sähköpostiviestin otsikkoon Pirha PSOP ja aihe.

psop@istekki.fi
03 311 711 44 (Istekin palvelupiste)

PSOP:ssa voit katsoa hyväksytyt palvelusetelintuottajat, kun valitset Hyvinvointialue tai kunta -alasvetovalikosta Pirkanmaan hyvinvointialueen. Sen jälkeen voit katsoa hyväksyttyjen palveluntuottajien tietoja palveluittain.

OmaVaanan verkkosivusto

OmaVaanan asiakastukeen saa yhteyden sähköpostilla tai puhelimitse.

asiakaspalvelu@vaana.fi
040 172 3700 (ma–to klo 9–15)

OmaVaanassa voit katsoa hyväksytyt palvelusetelintuottajat, kun valitset Toimipistehaussa Palvelusetelin myöntäjäksi Pirkanmaan hyvinvointialue. Sen jälkeen voit katsoa hyväksyttyjen palveluntuottajien tietoja palveluittain. 

OmaVaanan toimipistehaku

Palse.fi

Palse.fi-portaalin käyttöön liittyvissä teknisissä ongelmatilanteissa saa yhteyden asiakastukeen sähköpostilla tai
puhelimitse.

portaali@palse.fi
010 470 9689 (arkisin klo 9-16)

Effectorin osalta voit katsoa hyväksytyt palvelusetelintuottajat, kun menet Asiakkaalle-sivulle ja valitset Palveluseteli- ja ostopalvelut ja palvelutuottajahausta Pirkanmaan hyvinvointialueen. Sen jälkeen voit katsoa hyväksyttyjen palveluntuottajien tietoja palveluittain. 

Palse.fi-sivuston palvelutuottajahaku

2.0 Hiusviivaerotin


Palveluseteli palveluntuottajille - Lisätiedot

Lisätiedot

Työntekijöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@pirha.fi ellei toisin mainita.

Leila Haakana, hankintapäällikkö
Puhelin 050 383 9703

 • palvelu- ja muiden materiaalihankintojen sekä palvelusetelien koordinointi

Päivi Juurinen, suunnittelija
Puhelin 040 801 6785

Kati Sippola, suunnittelija
Puhelin 044 473 9580