Readspeaker

Valikkonäyttö

Hanketoimiston palvelut

Hanketoimiston palvelut

Tutkimuspalvelujen hanketoimiston palvelut

Hanketoimistossa tarjoamme meillä hallinnoitavien erilaisten tutkimusrahoitusten hankkeiden hallinnointipalveluja, neuvontaa ja ohjausta sekä ajankohtaista tietoa tukemaan tutkijoiden työtä Kaupin kampuksella ja osin Sisä-Suomen yhteistyöalueella.

Palvelemme hanketoimistossa seuraavissa hankehallinnon asioissa:

 • tutkimusrahoituksella toteutettavien tutkimushankkeiden työsopimukset
 • osto- ja myyntilaskut
 • tutkimuspotilaiden matkalaskut
 • tutkimusrahoituksella tehtävät hankinnat
 • käytettävissä olevan tutkimusrahoituksen määrän kyselyt ja rahoituksen seurannat
 • raportit tutkijoille, STM:lle ja Tilastokeskukselle
 • EU- ja Business Finland -rahoitusten taloushallinto
 • yritysrahoitteisten hankkeiden taloushallinto
 • Suomen Akatemia-, STM- ja säätiörahoitusten hallinnointi ja maksatushakemukset
 • testamentti- ja lahjoitusrahoitusten käyttösuunnitelmat ja maksatushakemukset
 • valtion tutkimusrahoitushankkeiden hallinnointi
 • koulutus-EVO:n hallinnointi

Hanketoimiston muut tehtävät

 • vastuualueen taloussuunnittelu ja raportointi
 • koulutus-EVO- ja valtion tutkimusrahoitus (VTR) -rahoitusten taloussuunnittelu
 • vastuualueen ict-yhdyshenkilön tehtävät
 • lääketieteen opiskelijoiden käyttäjätunnukset ja opiskelijatilan hallinta
 • verkkotoimittaminen

Lisätiedot:

Palveluesimies Marita Timonen
p. 050 379 6626
etunimi.sukunimi@pirha.fi