Readspeaker

Valikkonäyttö

Lastenreuma

Lastenreuma

Lastenreuma

Lastenreuma on sairaus, jossa alle 16-vuotiaalla lapsella on niveltulehdus eli artriitti kestänyt vähintään kuusi viikkoa ja muut niveltulehduksia aiheuttavat syyt on poissuljettu. Kun vaikkapa neuvola- tai terveyskeskuslääkäri epäilee lastenreumaa, hän lähettää lapsen tarkempiin tutkimuksiin ja hoitoon Taysiin. Parantavaa hoitoa ei ole, mutta nykyhoidoin ennuste on hyvä.

Vuosittain lastenreumaan sairastuu Suomessa noin 200 alle 16-vuotiasta ja valtaosa heistä on tyttöjä. Useimmiten lapsi sairastuu jo kaksivuotiaana. Harvinaisuutensa vuoksi lastenreuman taudinmääritys ja hoito on keskitetty erikoissairaanhoitoon.

Lastenreumaa on kuutta eri alatyyppiä. Yleisoireisessa lastenreumassa sairaus alkaa sahaavalla kuumeella, johon liittyy niveltulehduksia. Tällöin kuumeilun muut syyt suljetaan pois ennen sairauden määrittämistä lastenreumaksi. Lastenreumaa ei voi varmentaa millään tietyllä verikokeella.

Tutkimukset Taysissa

Kun niveloireinen lapsi lähetetään Taysiin lasten reumapoliklinikalle, varaamme usein jo lähetteen perusteella tutkimuksia, muun muassa verikokeita ja röntgenkuvauksia. Suurimman osan potilaista kutsumme ensimmäiselle käynnille kuukauden kuluessa lähetteen saapumisesta.

Kun lapsi tulee vastaanotolle, tutkii lastenreumatologi eli reumalääkäri hänet joko yksin tai yhdessä fysioterapeutin kanssa. Lääkäri tutkii lapsen fyysisen terveydentilan sekä tunnustelee kaikki nivelet, arvioi niiden liikelaajuudet ja mahdolliset arkuudet sekä arvioi kävelyä ja ryhtiä.

Lääkäri tutkii poliklinikkakäynnillä kaikkien niveloireisten lasten niveliä myös ultraäänellä. Röntgentutkimuksia ja nivelten magneettitutkimuksia tehdään tarpeen mukaan.

Jos vähintään kahdesta nivelestä löytyy niveltulehdus sekä edeltävien tutkimusten tulokset yhdessä niveloireiden alkamisajankohdan kanssa sopivat lastenreumaan, lääkäri asettaa diagnoosin.

Jos vain yhdessä nivelessä on tulehdus, tehdään lapselle nivelen varjoainetehosteinen magneettitutkimus, joka auttaa diagnoosin teossa.

Lastenreuman hoito Taysissa

Aloitamme lastenreumaan monimuotoisen hoidon, joka sisältää lääkehoidon, nivelten kortisonipistokset, fysioterapian sekä mahdolliset nivelten kuormitusta vähentävät apuvälineet. Parantavaa hoitoa ei edelleenkään ole, mutta noin puolet potilaista saavuttaa oireettomuuden, jolloin ei myöskään tarvita säännöllistä lääkitystä. Sairaus ani harvoin enää invalidisoi.

Kaikille lastenreumaa sairastaville teemme ainakin kertaalleen nivelpunktiotoimenpiteen, jossa nivelestä poistetaan nivelnestettä ja sinne ruiskutetaan tulehdusta lievittävää kortisonia. Teemme toimenpiteen joko lasten reumapoliklinikalla tai päiväsairaalan kautta vuodeosaston toimenpidehuoneessa nukutuksessa tai ilokaasun turvin.

Potilaamme saavat usein fysioterapiaa. Fysioterapian järjestää lasten reumapoliklinikan fysioterapeutti ja sen toteuttaa kunnan tarjoama palveluyksikkö.

Lastenreumaa sairastavat tarvitsevat usein myös apuvälineitä tai lastoja, joita valmistaa toimintaterapeutti fysiatrian poliklinikalla. Toimintaterapeutti valmistaa oireita ja arkea helpottavia apuvälineitä ja lastoja, kuten rannelepolastoja.

Lastenreumaa sairastavat potilaat käyvät sairautensa jossain vaiheessa psykologin vastaanotolla ja teini-ikäiset potilaat saavat ammatinvalintaohjausta kuntoutusohjaajalta.

Lastenreumaa sairastavat käyvät säännöllisesti silmälääkärin tarkastuksessa lastenreumaan liittyvän värikalvotulehdusriskin takia. Lisäksi potilaat käyvät ainakin kertaalleen suupoliklinikalla, jossa erikoishammaslääkäri arvioi leukaniveltilanteen ja purennan.

Reuman lääkehoito

Lastenreumaa voidaan hoitaa monilla reumalääkkeillä, joita käytetään myös aikuispotilaiden hoidossa. 2000-luvulla käytössä ovat olleet niin kutsutut biologiset lääkkeet, joita määrätään, jos muut reumalääkkeet eivät rauhoita reumatulehdusta.

Reuman hoidossa käytettäviä lääkkeitä annostellaan joko kotona tai koulussa tabletteina, terveyskeskuksessa ihon alle pistoksina. Suonitiputuksena annosteltava reumalääke annetaan lastentautien poliklinikan päiväsairaalassa.

Tukea ja ohjausta koko perheelle

Jaamme jokaiselle lastenreumaan sairastuneelle hoitokansion, joka sisältää tietoa lastenreumasta ja sen hoidosta sekä lasten reumapoliklinikan yhteystiedot. Sairastuneiden lasten huoltajille järjestämme kaksi kertaa vuodessa ensitietopäivän, jossa lastenreumatiimin jäsenet esittäytyvät ja pitävät luentoja.

Lastenreumaan sairastunut ja hänen vanhempansa voivat tavata psykologin, sillä reumadiagnoosi on usein henkisesti kuormittava. Vanhemmat tapaavat myös sosiaalityöntekijän etuisuusasioiden selvittämiseksi. Kuntoutusohjaaja vie tarvittaessa reumatietoutta päiväkotiin tai kouluun ja ohjaa nuorta ammatinvalinnassa.

Reumahoitaja puolestaan opastaa reumalääkkeiden käytön ja ohjelmoi niin kutsutut turvaverikokeet, joissa potilas käy säännöllisesti. Reumahoitaja myös tukee ja opastaa perhettä reumalapsen hoidossa.

Sairaaloiden työnjako

Lastenreuman hoito on keskitetty erikoissairaanhoitoon. Myös yleisoireisen lastenreuman diagnostiikka ja hoito tapahtuu yliopistosairaalassa siihen saakka, kunnes sairauden hoito on hyvin hallinnassa.

Alue- ja keskussairaaloissa voidaan hoitaa potilaita, joiden sairaus ei ole vaikea tai aiheuttanut lisäsairauksia. Heitä hoitaa lastenreumaan perehtynyt lastenlääkäri tai lastenreumatologi.

Lasten reumasairaudet - vastuuhenkilöt

Vastuuhenkilöt

Lastenreuma - sinua saattaisivat kiinnostaa

Lastenreuma - muualla verkossa

Muualla verkossa

Tietoa lastenreumasta

Potilasjärjestöjä

Lasten reumasairaudet - ammattilaiselle