Readspeaker

Aluevaalit

Aluevaalit

Aluevaalit

Aluevaaleissa tammikuussa 2022 on valittu Pirkanmaalle aluevaltuusto, jossa on 79 aluevaltuutettua. Varsinainen vaalipäivä oli sunnuntai 23.1.2022.

Hyvinvointialueen aluevaltuusto vastaa hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää hyvinvointialueen päätösvaltaa. Aluevaltuusto on hyvinvointialueen korkein päättävä elin, ja se aloittaa toimintansa maaliskuussa. Aluevaltuuston toimikausi on neljä vuotta.

Vaalitulokset Pirkanmaalla vaalien tietopalvelussa

Aluevaalilautakunta

Aluevaalilautakunta

Vaalilain 12 a §:n mukaan aluevaltuuston on asetettava hyvinvointialueelle toimikaudekseen aluevaalilautakunta. Siihen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi.

Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa hyvinvointialueella edellisissä aluevaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.

Aluevaalilautakunta kokoonpano

Harkonmaa Tuula (SDP), puheenjohtaja
Vuori Miia-Hannele (KOK), varapuheenjohtaja
Nurmo Mikko (PS)
Kahelin Reijo (VAS)
Lehikoinen Maria (VIHR)

Varajäsenet sijaantulojärjestyksessä

Moilanen Raija (KESK)
Kangasniemi Tapio (KD)
Kujanpää Eveliina (Liike Nyt)
Ulmanen Maija-Sofia (Vapauden liitto)
Haavisto Jussi (KOK)

Vaalilautakunnan seuraava kokous on 12.12.2023.

Aluevaalilautakunta - pöytäkirjat nosto

Pöytäkirjat