Murupolku

Readspeaker

Valikkonäyttö

Puolesta asiointi - otsikko

Puolesta asiointi

Puolesta asiointi - ankkurilista

Asiointi alle 12-vuotiaan puolesta

Osa Pirkanmaan hyvinvointialueen terveydenhuollon digitaalisista palveluista mahdollistaa puolesta asioinnin Suomi.fi-valtuuksilla tai huoltajuustiedon perusteella. Sosiaalihuollon digitaalisissa palveluissa puolesta asiointi on käytössä vasta vammaispalveluissa.

Aikuisen tai 12–17-vuotiaan nuoren puolesta on mahdollista asioida ilman Suomi.fi-valtuutusta käynti- tai palvelukohtaisesti.

Puolesta asioija käyttää Pirkanmaan hyvinvointialueen digitaalisessa asioinnissa omaa asiointitiliään. Kun hän siirtyy puolesta asiointiin, oikeus asioida toisen puolesta tarkastetaan väestötietojärjestelmästä henkilötunnuksen perusteella.

Asiointi alle 12-vuotiaan puolesta

Huoltaja voi yleensä asioida terveydenhuollon digitaalisissa palveluissa alle 12-vuotiaan lapsensa puolesta. Väestötietojärjestelmä estää kuitenkin puolesta asioinnin seuraavissa tilanteissa:

 • Alle 12-vuotiaalla lapsella tai toisella hänen huoltajistaan on turvakielto.
 • Lapsen huollosta on muuhun kuin asumiseen liittyen huollonjakosopimus, jota ei ole kirjattu väestötietojärjestelmään koodimuotoisena.

Asiointi 12 - 17 -vuotiaan ja täysi-ikäisen puolesta

Asiointi 12–17-vuotiaan puolesta

Päätöskykyiseksi arvioitu 12–17-vuotias nuori päättää terveydenhuollossa asioidessaan, saavatko hänen tietonsa näkyä huoltajalle ja voiko huoltaja asioida hänen puolestaan. Huoltaja näkee tiedot OmaKannasta ja pääsee varaamaan aikoja, kysymään ohjeita tai asioimaan nuoren kanssa OmaPirha Digiklinikalla ja Pirha-chatissa ei-sensitiivisissä asioissa.

Puolesta asiointi digiklinikalla

Huoltaja näkee alaikäisen terveydenhuollon tietoja, kun 

 • alaikäinen on alle 12-vuotias (Asiakastietolaki 703/2023).
 • alaikäinen on päätöskykyinen ja sallii huoltajalle käyntiin liittyvien tietojen näyttämisen, asiasta viestittelyn ja käyntiin liittyvän ajan varaamisen. Ammattilainen kirjaa tiedon potilastietojärjestelmään.
 • alaikäisen päätöksentekokyky arvioidaan sellaiseksi, ettei hän ole kykenevä hoitamaan asiaansa. 

Huoltaja ei näe alaikäisen terveydenhuollon tietoja, kun 

 • alaikäinen todetaan kykeneväksi päättämään itse hoidoistaan ja alaikäinen ei anna lupaa olla yhteydessä huoltajiin. 
 • alaikäisen päätöksenkyky arvioidaan sellaiseksi, ettei hän ole kykenevä hoitamaan asiaansa, mutta hän perustellusti vastustaa yhteydenottoa huoltajaan.

Asiointi täysi-ikäisen puolesta

Täysi-ikäisen henkilön puolesta terveydenhuollon digitaalisissa palveluissa voi asioida toinen täysi-ikäinen henkilö, jolla on asiaan liittyvä sähköinen Suomi.fi-valtuus. Jos sähköistä Suomi.fi-valtuutusta ei ole mahdollista tehdä, läheinen voi asioida palvelukohtaisesti täysi-ikäisen henkilön puolesta.

Suomi.fi-valtuudet 

Suomi.fi-valtuudet on turvallinen tapa valtuuttaa toinen henkilö asioimaan puolestaan eri digipalveluissa. Valtuuden voi antaa ja pyytää omatoimisesti tunnistautumalla sähköisillä tunnistusvälineillä (esim. verkkopankkitunnuksilla) Suomi.fi-palvelussa.

Suomi.fi-valtuutus

Avustamme Suomi.fi-valtuuksien antamisessa, jos valtuuttajalta puuttuvat digitaaliset tunnistusvälineet (esim. verkkopankkitunnukset). Palvelu on vasta aloitettu ja sitä tarjotaan paikallisesti.

Avustettu valtuutus 

Palvelutapahtumakohtainen asiointi täysi-ikäisen henkilön puolesta

Täysi-ikäinen henkilö voi antaa läheiselleen palvelutapahtumakohtaisen oikeuden puolesta asiointiin. Valtuutuksen saanut voi saada läheiselleen jatkohoito-ohjeita tai varata hänen puolestaan käyntiin liittyviä aikoja ja viestitellä terveydenhuollon ammattilaisille asiaan liittyen puhelimitse tai OmaPirha Digiklinikalla.

Puolesta asiointi digiklinikalla

2.0 Hiusviivaerotin


Puolesta asiointi - väestötietojärjestelmä estää

Väestötietojärjestelmä estää puolesta asioinnin seuraavissa tilanteissa:

 • Puolesta asioijalle eli valtuutetulle ei ole annettu valtuuksia terveydenhuollon asioiden hoitoon.
 • Puolesta asioijalle eli valtuutetulle itselleen on määrätty edunvalvoja.
 • Valtuuden antaneelle eli valtuuttajalle on määrätty edunvalvoja.

2.0 Hiusviivaerotin


Puolesta asiointi kunnittain - haitari

Puolesta asiointi kunnittain

Mahdollisuus puolesta asiointiin vaihtelee vielä toistaiseksi järjestelmä- ja kuntakohtaisesti. Tarkasta oman kotikuntasi tiedot alta.

Terveydenhuollon digitaalisissa palveluissa voi asioida

 • alle 12-vuotiaan puolesta huoltajuustiedon mukaisesti ja
 • täysi-ikäisen puolesta Suomi.fi-valtuustietojen mukaisesti.

Hammashoidon palveluissa puolesta asiointi ei vielä ole mahdollista.

Terveydenhuollon digitaalisissa palveluissa voi asioida

 • alle 12-vuotiaan puolesta huoltajuustiedon mukaisesti ja
 • täysi-ikäisen puolesta Suomi.fi-valtuustietojen mukaisesti vain OmaTaysissa.

Hammashoidon palveluissa puolesta asiointi ei vielä ole mahdollista.

Terveydenhuollon digitaalisissa palveluissa voi asioida

 • alle 12-vuotiaan puolesta huoltajuustiedon mukaisesti ja
 • täysi-ikäisen puolesta Suomi.fi-valtuustietojen mukaisesti vain OmaTaysissa.

Hammashoidon digitaalisissa palveluissa voi asioida alle 12-vuotiaan puolesta huoltajuustiedon mukaisesti.

Terveydenhuollon digitaalisissa palveluissa voi asioida

 • alle 12-vuotiaan puolesta huoltajuustiedon mukaisesti ja
 • täysi-ikäisen puolesta Suomi.fi-valtuustietojen mukaisesti.

Hammashoidon palveluissa puolesta asiointi ei vielä ole mahdollista.

Terveydenhuollon digitaalisissa palveluissa voi asioida

 • alle 12-vuotiaan puolesta huoltajuustiedon mukaisesti ja
 • täysi-ikäisen puolesta Suomi.fi-valtuustietojen mukaisesti.

Hammashoidon digitaalisissa palveluissa voi asioida alle 12-vuotiaan puolesta huoltajuustiedon mukaisesti.

Terveydenhuollon digitaalisissa palveluissa voi asioida

 • alle 12-vuotiaan puolesta huoltajuustiedon mukaisesti ja
 • täysi-ikäisen puolesta Suomi.fi-valtuustietojen mukaisesti.

Hammashoidon palveluissa puolesta asiointi ei vielä ole mahdollista.

Terveydenhuollon digitaalisissa palveluissa voi asioida

 • alle 12-vuotiaan puolesta huoltajuustiedon mukaisesti ja
 • täysi-ikäisen puolesta Suomi.fi-valtuustietojen mukaisesti vain OmaTaysissa.

Hammashoidon palveluissa puolesta-asiointi ei vielä ole mahdollista.

Terveydenhuollon digitaalisissa palveluissa voi asioida

 • alle 12-vuotiaan puolesta huoltajuustiedon mukaisesti ja
 • täysi-ikäisen puolesta Suomi.fi-valtuustietojen mukaisesti.

Hammashoidon palveluissa puolesta-asiointi ei vielä ole mahdollista.

Terveydenhuollon digitaalisissa palveluissa voi asioida

 • alle 12-vuotiaan puolesta huoltajuustiedon mukaisesti ja
 • täysi-ikäisen puolesta Suomi.fi-valtuustietojen mukaisesti.

Hammashoidon palveluissa puolesta-asiointi ei vielä ole mahdollista.

Terveydenhuollon digitaalisissa palveluissa voi asioida

 • alle 12-vuotiaan puolesta huoltajuustiedon mukaisesti ja
 • täysi-ikäisen puolesta Suomi.fi-valtuustietojen mukaisesti vain OmaTaysissa.

Hammashoidon digitaalisissa palveluissa voi asioida alle 12-vuotiaan puolesta huoltajuustiedon mukaisesti.

Terveydenhuollon digitaalisissa palveluissa voi asioida

 • alle 12-vuotiaan puolesta huoltajuustiedon mukaisesti ja
 • täysi-ikäisen puolesta Suomi.fi-valtuustietojen mukaisesti.

Hammashoidon digitaalisissa palveluissa voi asioida alle 12-vuotiaan puolesta huoltajuustiedon mukaisesti.

Terveydenhuollon digitaalisissa palveluissa voi asioida

 • alle 12-vuotiaan puolesta huoltajuustiedon mukaisesti ja
 • täysi-ikäisen puolesta Suomi.fi-valtuustietojen mukaisesti.

Hammashoidon palveluissa puolesta-asiointi ei vielä ole mahdollista.

Terveydenhuollon digitaalisissa palveluissa voi asioida

 • alle 12-vuotiaan puolesta huoltajuustiedon mukaisesti ja
 • täysi-ikäisen puolesta Suomi.fi-valtuustietojen mukaisesti.

Hammashoidon digitaalisissa palveluissa voi asioida

 • alle 12-vuotiaan puolesta huoltajuustiedon mukaisesti ja
 • täysi-ikäisen puolesta Suomi.fi-valtuustietojen mukaisesti.

Terveydenhuollon digitaalisissa palveluissa voi asioida

 • alle 12-vuotiaan puolesta huoltajuustiedon mukaisesti ja
 • täysi-ikäisen puolesta Suomi.fi-valtuustietojen mukaisesti.

Hammashoidon palveluissa puolesta-asiointi ei vielä ole mahdollista.

Terveydenhuollon digitaalisissa palveluissa voi asioida

 • alle 12-vuotiaan puolesta huoltajuustiedon mukaisesti ja
 • täysi-ikäisen puolesta Suomi.fi-valtuustietojen mukaisesti.

Hammashoidon digitaalisissa palveluissa voi asioida alle 12-vuotiaan puolesta huoltajuustiedon mukaisesti.

Terveydenhuollon digitaalisissa palveluissa voi asioida

 • alle 12-vuotiaan puolesta huoltajuustiedon mukaisesti.
 • täysi-ikäisen puolesta Suomi.fi-valtuustietojen mukaisesti vain OmaTaysissa.

Hammashoidon palveluissa puolesta-asiointi ei vielä ole mahdollista.

Terveydenhuollon digitaalisissa palveluissa voi asioida

 • alle 12-vuotiaan puolesta huoltajuustiedon mukaisesti ja
 • täysi-ikäisen puolesta Suomi.fi-valtuustietojen mukaisesti.

Hammashoidon palveluissa puolesta-asiointi ei vielä ole mahdollista.

Terveydenhuollon digitaalisissa palveluissa voi asioida

 • alle 12-vuotiaan puolesta huoltajuustiedon mukaisesti ja
 • täysi-ikäisen puolesta Suomi.fi-valtuustietojen mukaisesti.

Hammashoidon digitaalisissa palveluissa voi asioida alle 12-vuotiaan puolesta huoltajuustiedon mukaisesti.

Terveydenhuollon digitaalisissa palveluissa voi asioida

 • alle 12-vuotiaan puolesta huoltajuustiedon mukaisesti ja
 • täysi-ikäisen puolesta Suomi.fi-valtuustietojen mukaisesti.

Hammashoidon palveluissa puolesta-asiointi ei vielä ole mahdollista.

Terveydenhuollon digitaalisissa palveluissa voi asioida

 • alle 12-vuotiaan puolesta huoltajuustiedon mukaisesti ja
 • täysi-ikäisen puolesta Suomi.fi-valtuustietojen mukaisesti.

Hammashoidon palveluissa puolesta-asiointi ei vielä ole mahdollista.

Terveydenhuollon digitaalisissa palveluissa voi asioida

 • alle 12-vuotiaan puolesta huoltajuustiedon mukaisesti ja
 • täysi-ikäisen puolesta Suomi.fi-valtuustietojen mukaisesti.

Hammashoidon digitaalisissa palveluissa voi asioida

 • alle 12-vuotiaan puolesta huoltajuustiedon mukaisesti ja
 • täysi-ikäisen puolesta Suomi.fi-valtuustietojen mukaisesti.

Terveydenhuollon digitaalisissa palveluissa voi asioida

 • alle 12-vuotiaan puolesta huoltajuustiedon mukaisesti.
 • täysi-ikäisen puolesta Suomi.fi-valtuustietojen mukaisesti vain OmaTaysissa.

Hammashoidon palveluissa puolesta-asiointi ei vielä ole mahdollista.

Terveydenhuollon digitaalisissa palveluissa voi asioida

 • alle 12-vuotiaan puolesta huoltajuustiedon mukaisesti ja
 • täysi-ikäisen puolesta Suomi.fi-valtuustietojen mukaisesti.

Hammashoidon palveluissa puolesta-asiointi ei vielä ole mahdollista.

Puolesta asiointi - puolesta asiointi digiklinikalla - linkki

2.0 Hiusviivaerotin


Puolesta asiointi - tämän sivun löydät myös - linkki

Tämän sivun löydät myös osoitteella pirha.fi/puolestaasiointi