Readspeaker

Valikkonäyttö

Lasten lääketutkimus

Lasten lääketutkimus

Lääkäri kuuntelee stetoskopilla lapsen rintaa. 

Lasten lääketutkimus

Tampereen yliopistollisen sairaalan Lasten lääketutkimuskeskus (Paediatric Clinical Trials Unit) PeeTU tarjoaa laadukkaat puitteet ja erikoisosaamisen varhaisvaiheen lääketutkimukselle.

Yksikössä on mahdollista toteuttaa lääke- ja laitetutkimuksia kaikilla lastentautien erikoisaloilla. Olemme erikoistuneet varhaisen vaiheen (faasi I-II) lääketutkimuksiin.

Toteutamme tutkimuksia tiiviissä yhteistyössä lasten ja nuorten sairaalan yksiköiden kanssa. Osallistumme esimerkiksi sellaisten lapsisyöpäpotilaiden auttamiseen, joiden hoito tavanomaisin hoitokeinoin ei ole mahdollista tai ei ole tuottanut tulosta.

PeeTU tarjoaa kliinisen lääketutkimuksen palveluja koko Suomen lapsiväestölle. Tutkimukset toteutetaan hyvän tutkimustavan (GCP, Good Clinical Practice) mukaisesti noudattaen kansallisia ja kansainvälisiä säädöksiä.

EU:n lastenlääkeasetus (EY 1901/2006) velvoittaa lääketeollisuuden tutkimaan lapsipotilailla kaikki uudet lääkkeet, joiden käyttöön on tarvetta lapsilla.

Katso: Lasten lääketutkimuskeskuksen esittelyvideo

Lasten lääketutkimus - taustatietoa Taysista - haitari

Hyvä tietää!

Tampereen yliopistollinen sairaala Taysin keskeinen sijainti mahdollistaa hyvät kulkuyhteydet kaikkialta Suomesta.

PeeTU toimii Taysin uudessa lasten ja nuorten sairaalassa, joka tarjoaa modernit ja toimivat tilat.

Käytettävissämme on lastentautien kaikkien suppeiden erikoisalojen asiantuntijoita.

Suomessa on 5,5 miljoonaa asukasta ja 1,2 miljoonaa lasta. Suomen viidessä yliopistollisessa sairaalassa hoidetaan 70 000 lasta vuodessa. Kolmen tunnin etäisyydellä Taysista asuu 70 prosenttia Suomen lapsista.

Lääketutkimuskeskuksen tutkijalääkärien ja tutkimushoitajien lisäksi voimme hyödyntää tutkimuksissa myös muita lastentautien erikoisalojen osaajia.

Sairaala-alueella sijaitseva potilashotelli (Norlandia Care Tampere Hotel) tarjoaa mahdollisuuden yöpymiseen käyntien yhteydessä.

Sairaalamme biopankkitoiminnasta vastaa Tampereen Biopankki.

Teemme yhteistyötä Taysin aikuisten lääketutkimuskeskuksen (FONK) kanssa.

Lääketutkimuksen vaiheet

Lääketutkimuksen vaiheet

Kliiniset lääketutkimukset jakautuvat neljään eri vaiheeseen, joista käytetään nimitystä faasi.

Lääkettä annetaan ensimmäisen kerran ihmisille. Tutkittavaa lääkettä kokeillaan muutamille potilaille ja tutkitaan lääkkeen siedettävyyttä, sopivaa annostusta, lääkeaineen käyttäytymistä elimistössä ja alustavaa tehoa.

Lääkettä testataan suuremmalla potilasryhmällä, jolloin saadaan lisää tietoa lääkkeen tehosta, haittavaikutuksista ja oikeasta annostuksesta.

Lääkettä testataan vielä laajemmalla potilasjoukolla ja hankitaan lisää tietoa lääkkeen turvallisuudesta. Uutta lääkettä myös verrataan vanhaan käypähoitoon. Kolmannen vaiheen tutkimusten jälkeen lääkkeelle voidaan hakea myyntilupaa.

Neljännessä vaiheessa tutkitaan myyntiluvallisen lääkkeen ominaisuuksia. Silloin tutkitaan lääkkeen turvallisuutta yleisessä ja pitkäaikaisessa käytössä ja erilaisilla potilasryhmillä.

Lasten lääketutkimus - hoitoyksiköt

Lasten lääketutkimus - vastuuhenkilöt ja sijainti

Vastuuhenkilöt

  • Vastaava lääkäri Sauli Palmu
  • Tutkijalääkäri Salla Kuusela
  • Vastaava tutkimushoitaja Heidi Alanen

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@pirha.fi

Lasten lääketutkimuskeskus toimii lasten ja nuorten sairaalan 0. kerroksessa: Taysin kartta

2.0 Hiusviivaerotin


Lasten lääketutkimus - sairaalan sisäiset yhteistyökumppanit

Sairaalan sisäiset yhteistyökumppanit

  • Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokeskus: Tutkimuspäällikkö Anu Viitala
  • Fimlab Laboratoriot: Tutkimuskoordinaattori Annamari Aitolahti 
  • Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos, kuvantaminen: Tutkimuskoordinaattori Johanna Kallio
  • Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos, sairaala-apteekki: Tutkimusproviisori Gitte Määttä

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@pirha.fi

2.0 Hiusviivaerotin


2.0 Hiusviivaerotin


Lasten lääketutkimus - sinua saattaisi kiinnostaa - linkki

2.0 Hiusviivaerotin


Lasten lääketutkimus - tämän sivun löydät myös

Tämän sivun löydät myös osoitteella pirha.fi/peetu