Murupolku

Readspeaker

Krooniset tulehdukselliset suolistosairaudet

Krooniset tulehdukselliset suolistosairaudet

Krooniset tulehdukselliset suolistosairaudet

Tulehduksellisia suolistosairauksia ovat haavainen paksusuolitulehdus ja Crohnin tauti. Oireita ovat muun muassa ripuli, veriripuli, vatsakivut, väsymys, ja laihtuminen ja ajoittainen kuumeilu. Crohnin taudissa oireena voi olla erilaisia peräaukon seudun vaivoja. Etenkin lapsilla ja nuorilla esiintyy suun alueen oireita. Lapsilla kasvu voi hidastua. Hoitona on yleensä lääkitys. Vastaamme Taysissa vaikeimmin sairastavien hoidosta ja seurannasta.

Suomessa tulehduksellisiin suolistosairauksiin sairastuneista kahdella kolmesta on haavainen paksusuolentulehdus ja joka kolmannella Crohnin tauti. Noin 10 prosentilla on alkuvaiheessa luokittelematon paksusuolentulehdus, jossa on piirteitä sekä haavaisesta paksusuolentulehduksesta että Crohnin taudista. Tulehduksellisissa suolistosairauksissa on tyypillistä krooninen maha-suolikanavan tulehdus ja oireettomien ja oireisten kausien vaihtelu. Sairauksiin liittyy myös suoliston ulkopuolisia oireita.

Tulehduksellinen suolistosairaus puhkeaa tyypillisimmin 15–30-vuotiaalle henkilölle. Sairaus voi kuitenkin alkaa missä iässä tahansa. Uusia tapauksia todetaan Suomessa vuosittain yli 2000 ja Pirkanmaalla sairastuu lähes 200 henkilöä vuosittain. Suomessa on tällä hetkellä noin 50000 näitä sairauksia sairastavia. Tulehdukselliset suolistosairaudet ovat yleisempiä länsimaissa kuin kehittyvissä maissa, tulehduksellisiin suolistosairauksiin sairastuvien määrä on viime vuosina lisääntynyt voimakkaasti myös kehittyvissä maissa. Tulehduksellisten suolistosairauksien syitä ei tiedetä eikä mitään yksittäistä aiheuttajaa tai syytä taudille ole voitu osoittaa. Nykykäsityksen mukaan sekä perinnöllisellä alttiudella että ulkoisilla tekijöillä on osuutta taudin synnyssä.

Tutkimukset

Kun oireiden ja mahdollisesti laboratoriotutkimusten perusteella syntyy epäily tulehduksellisesta suolistosairaudesta, tehdään paksusuolentähystys eli kolonoskopia. Se on tärkein diagnostinen tutkimus tulehduksellista suolistosairautta epäiltäessä. Tähystyksen yhteydessä otetaan suolen limakalvolta näytteitä diagnoosin varmistamiseksi.

Kolonoskopia voidaan tehdä avoterveydenhuollossa, Tays Keskussairaalan gastroenterologian poliklinikalla, Tays Hatanpään Vatsakeskuksessa, Tays Valkeakosken gastroenterologian poliklinikalla tai Tays Sastamalan gastroenterologian poliklinikalla.

Gastroskopiaa eli mahalaukun tähystystä tarvitaan usein Crohnin taudissa ylemmän mahasuolikanavan tutkimiseksi. Ohutsuolen kapselikameratutkimusta käytetään Crohnin taudissa ohutsuolen tutkimiseen.

Radiologisia tutkimuksia tarvitaan ennen kaikkea Crohnin taudin ohutsuolimuutosten toteamisessa ja hoidon seurannassa. Ohutsuolen magneettikuvausta käytetään erityisesti nuorilla ja lapsilla. Lantion alueen magneettikuvausta käytetään, kun Crohnin tautia sairastavalla on peräaukon alueen oireita tai löydöksiä.

Tulehduksellisten suolistosairauksien diagnosointiin, seurantaan ja hoitoon kuuluvat oleellisena osana erilaiset laboratoriotutkimukset. Tutkimukset sisältävät veri-, uloste- ja virtsakokeita.

Hoito

Tulehduksellisia suolistosairauksia hoidetaan ensisijaisesti lääkkeillä. Lääkitys aloitetaan usein jo tähystyksen yhteydessä. Osa IBD-potilaista tarvitsee leikkaushoitoa. Leikkaukseen voidaan joutua, jos lääkehoidolla ei saada toivottua tulosta. Tulehduksellisen suolistosairauden komplikaatiot tai suolen limakalvon solumuutokset voivat myös johtaa leikkaukseen. Ravitsemushoito on tärkeä tukihoito tulehduksellisien suolistosairauksien hoidossa. Hyvä ravitsemustila tukee taudin aktiivivaiheessa toipumista sekä lisää yleisesti hyvinvointia ja jaksamista.

Lähete erikoissairaanhoitoon tehdään diagnoosivaiheessa, paksusuolen tähystyksen jälkeen tai perusterveydenhuollon seurannassa olevilla taudin aktivoituessa, silloin kun lääkitys vaatii tehostamista. Lievemmät taudit hoidetaan perusterveydenhuollossa, vaikeat erikoissairaanhoidossa. Kaikki tulehduksellisia suolistosairauksia sairastavat tulisi kuitenkin ohjata ainakin kerran gastroenterologin tai gastroenterologiaan perehtyneen sisätautilääkärin vastaanotolle sekä IBD-hoitajan ohjaukseen. Lääkityksen tehostamisesta huolehtii aina gastroenterologi tai gastroenterologiaan perehtynyt sisätautilääkäri.

Pirkanmaalaisia tulehduksellisia suolistosairauksia sairastavia potilaita hoidetaan kaikissa Taysin neljässä toimipisteessä: Tays Keskussairaala, Tays Hatanpää, Tays Valkeakoski ja Tays Sastamala. Kaikissa toimipisteissä työskentelee gastroenterologeja ja IBD-hoitaja. Hoitotiimiin kuuluu lisäksi mm. gastrokirurgi, ravitsemusterapeutti ja avannehoitaja.

Kaikkein vaikeahoitoisimpien potilaiden sekä polikliininen että osastohoito tapahtuu Tays Keskussairaalassa yhteistyössä gastrokirurgien kanssa. Tulehduksellisten suolistosairauksien kirurginen hoito on keskitetty Tays Keskussairaalaan.

Seuranta

Krooniset tulehdukselliset suolistosairaudet vaativat säännöllistä seurantaa ja yleensä lääkitystä. Sairauksien ennuste hoidettuna on yleensä hyvä, eikä niihin liity lisääntynyttä kuolleisuutta.

Säännöllisen seurannan väli on muutamasta kuukaudesta vuoteen. Seurantaan kuuluu laboratoriokokeita, tähystyksiä ja kuvantamistutkimuksia. Seuranta voi tapahtua avoterveydenhuollossa, Hatanpään erikoispoliklinikalla tai Tays Keskussairaalan, Valkeakosken tai Sastamalan gastroenterologian poliklinikoilla. Kaikkein vaikeahoitoisimpien potilaiden seuranta tapahtuu Tays Keskussairaalassa.

2.0 Hiusviivaerotin


Krooniset tulehdukselliset suolistosairaudet vastuuhenkilöt linkit

Vastuuhenkilöt

  • Apulaisylilääkäri Ilus Tuire

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@pirha.fi

2.0 Hiusviivaerotin


Krooniset tulehdukselliset suolistosairaudet - hoitopolut

Krooniset tulehdukselliset suolistosairaudet muualla verkossa linkit

Muualla verkossa

Terveyskylässä

Tietoa tulehduksellisista suolistosairauksista

Potilasjärjestöjä

Krooniset tulehdukselliset suolistosairaudet - ammattilaiselle