Murupolku

Readspeaker

Maksuttomat palvelut

Maksuttomat palvelut

Maksuttomat palvelut - ankkurilista

Tällä sivulla

  Kaikille maksuttomat palvelut

  Kaikille maksuttomat palvelut

  Kaikille maksuttomia ovat seuraavat palvelut:

  • sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan vastaanotto perusterveydenhuollossa
  • kätilön vastaanotto
  • rokotus (kansallinen rokotusohjelma tai lääkärin määräys osana sairauden hoitoa)
  • maksukaton täyttymisen jälkeen maksukattoon kuuluvat palvelut - poikkeuksena lyhytaikainen laitoshoito, josta peritään 18 vuotta täyttäneiltä 25,10 euroa hoitopäivältä.
  • päihteitä käyttäville, raskaana oleville annettavat neuvola- ja äitiyspoliklinikkapalvelut
  • seksuaalisen väkivallan uhrien tutkimus tai hoito, joka liittyy seksuaalisen väkivallan aiheuttamien somaattisten tai psyykkisten ongelmien hoitoon
  • psykiatrian poliklinikoiden vastaanotot

  2.0 Hiusviivaerotin


  Alle 18-vuotiaiden maksuttomat palvelut

  Alle 18-vuotiaiden maksuttomat palvelut

  Seuraavat palvelut ovat maksuttomia alle 18-vuotiaille:

  • perusterveydenhuollon lääkäripalvelut
  • sairaalan poliklinikkamaksu
  • kiirevastaanotto ja päivystys
  • suun ja hampaiden tutkimus ja hoito (paitsi hammastekniset kustannukset, kuten oikomislaitteen häviäminen)
  • lääkärin tai hammaslääkärin kotikäynti
  • sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, suuhygienistin, hammashoitajan tai terapeutin kotikäynti
  • kotisairaala
  • sarjassa annettava hoito ja kuntoutus
  • yksilö- ja ryhmäterapia

  2.0 Hiusviivaerotin


  Rintamaveteraanien maksuttomat palvelut

  Rintamaveteraanien maksuttomat palvelut

  Niiltä, joille on myönnetty rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus tai todistus miinanraivaustehtäviin osallistumisesta ("rintamaveteraani"), ei peritä asiakasmaksua seuraavista palveluista:

  • hampaiden tarkastus, ehkäisevä hoito, proteettiset toimenpiteet
  • sosiaali- ja terveyskeskuksen lääkäripalvelu (myös kiirevastaanotto)
  • erikoissairaanhoidon poliklinikkakäynti (myös päivystyspoliklinikka)
  • sarjassa annettavat hoidot
  • kotona annettavat terveyspalvelut (myös kotisairaanhoito)
  • kotihoito ja kotipalvelu
  • ateriapalvelu (kotiin kuljetettavat ateriat, kohderuokailu, lounassetelit)
  • siivouspalvelu
  • pyykkipalvelu
  • turvapuhelin
  • kauppapalvelu
  • peseytymis- ja saunapalvelu
  • asiointi- ja saattajapalvelu
  • päiväkeskuspalvelu
  • sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut
  • jalkahoito
  • apuvälineet, kodin pienet muutostyöt omaan vakituiseen asuntoon (tukikahvat, luiskat, kynnysten poistot)
  • pihatyöt omaan vakituiseen osoitteeseen (nurmikon leikkaus, lumityöt, rännien puhdistus, puiden pilkkominen)
  • sosiaalihuoltolain mukainen liikkumista tukeva palvelu
  • omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen hoito
  • perhehoitajalain mukainen pitkäaikainen perhehoito (paitsi asumiseen liittyvät kustannukset mm. vuokra ammatillisessa perhekodissa)
  • osavuorokautinen perhehoito
  • sosiaalihuoltolain mukainen pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen (paitsi asumiseen liittyvät kustannukset mm. vuokra)
  • terveydenhuoltolain 24 §:n mukainen lääkinnällinen kuntoutus