Readspeaker

Olkahermopunoksen halvaus

Olkahermopunoksen halvaus

Olkahermopunoksen halvaus

Pleksusvamma

Yläraaja saa tunnon ja toiminnan viiden selkäytimestä haarautuvan hermojuuren kautta. Kaulan tai hartian retkahdusvammassa tai avovammassa hermojuuret saattavat katketa, venyttyä tai nyhtäytyä irti selkäytimestä. Tuloksena on osittainen tai täydellinen yläraajan toimimattomuus. Suomessa sattuu vuosittain kymmenkunta leikkausta vaativaa olkahermopunoksen halvausta, joista enemmistö hoidetaan Taysissa.

Usein kyseessä on monivammapotilas ja alkuvaiheessa keskitytään henkeä uhkaavien vammojen hoitoon. Olkapunosvaurion laajuutta ja vaikeusastetta selvitetään toistetusti suoritetulla kliinisellä tutkimuksella.

Kuvantamis- ja neurofysiologisilla tutkimuksilla saadaan lisätietoa, kun harkitaan leikkaushoitoa. Magneettitutkimuksessa näkyy hermojuuren avulsio eli nyhtäytyminen irti selkäytimestä, mutta se ei osoita hermon katkeamista. Hermosähkötutkimus eli ENMG osoittaa hermovaurion tason ja laajuuden, mutta muutokset siinä näkyvät aikaisintaan kolmen viikon kuluttua vammasta.

Pleksusvamman leikkaushoito Taysissa

Leikkaushoito on tarpeen, jos hermojuuri on katkennut tai nyhtäytynyt. Löydöksen mukaan pyrimme korjaamaan vauriokohdan hermosiirtein.

Irti nyhtäytynyttä hermoa ei voida istuttaa takaisin selkäytimeen, mutta tärkeimmät puuttuvat toiminnot ja tunto voidaan korvata toisella, toimivalla hermolla. Tällöin vähemmän tärkeän toiminnan hermo käännetään hermottamaan toiminnallisesti oleellisimpia lihaksia. Samoin myös tuntoa voidaan siirtää tärkeimmille alueille.

Jos potilas on leikkauskuntoinen muiden vammojen osalta, pyrimme ajoittamaan korjausleikkauksen kahden viikon sisälle vammautumisesta. Muussa tapauksessa teemme leikkauksen arpimuodostuksen takia vasta yli kahden kuukauden kuluttua vammasta. Mikäli potilaalla on hermovamman lisäksi verisuonivamma, teemme yleensä päivystysleikkauksen.

Olkahermopunosvaurion mikrokirurginen korjausleikkaus kestää tavallisesti useita tun­teja. Leikkauksen jälkeinen seu­ranta tapahtuu joissakin tapauksissa teho-osastolla.

Toipuminen ja kuntoutus

Toipuminen pleksusvammasta on hidasta. Hermon toipuminen hyvissä olosuhteissa etenee noin millimetrin vuorokaudessa vammakohdasta eteenpäin, minkä lisäksi hermosaumojen ylitys kestää joitain kuukausia. Hartian alueelle liikettä on odotettavissa noin kahdeksan kuukautta ja olkavarren alueelle vasta 14–16 kuukautta leikkauksesta.

Hermonsa menettänyt lihas surkastuu lopullisesti, mikäli uudishermotus ei ole kasvanut lihakseen asti 18 kuukauden kuluessa. Vahvistumista heränneisiin lihaksiin on odotettavissa aina viiteen vuoteen asti.

Leikkauksen jälkeen fysioterapeutin ohjauksessa ehkäistään toimimattomiin niveliin herkästi kehittyvää jäykkyyttä. Tarvittaessa nivelen asentoa ohjataan suotuisaksi toimintaterapeutin yksilöllisesti valmistamilla lastoilla.

Useimmat potilaat hyötyvät myöhäisvaiheessa tehdyistä jälkikorjauksista, joita ovat lihas- ja jännesiirrot sekä nivelten tukevoinnit.

2.0 Hiusviivaerotin


Olkahermopunoksen halvaus - vastuuhenkilöt

Vastuuhenkilöt

  • Käsikirurgian erikoislääkäri Olli Leppänen
  • Käsikirurgian erikoislääkäri Camilla Hellevuo

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@pirha.fi

2.0 Hiusviivaerotin


Olkahermopunoksen halvaus - sinua saattaisi kiinnostaa - linkki

Olkahermopunoksen halvaus - ammattilaiselle