Readspeaker

Kasvojen ja leukojen kiputilat

Kasvojen ja leukojen kiputilat

Kasvojen ja leukojen kiputilat

Leuka- ja kasvoalueen kiputilat ovat tavallisesti purentalihas- tai leukanivelkipuja tai näiden yhdistelmiä. Leukojen kiputilat ovat hyvin yleisiä ja suurin osa kiputiloista on lieviä tai nopeasti ohimeneviä. Yleensä hoidoksi riittävät tulehduskipulääkkeet, purentakiskot sekä leukojen liike- ja rentoutusharjoitukset. 

Pitkät, voimakkaat ja toistuvat kiputilat vaativat kuitenkin hoitoa. Jos tavanomaiset hoitotoimenpiteet eivät ole tuottaneet tyydyttävää tulosta kivunhallinnassa tai leukojen toiminnassa, tekee potilasta hoitava tai tutkiva lääkäri tai hammaslääkäri lähetteen suu- ja leukasairauksien poliklinikalle Tays Keskussairaalaan. 

Tutkimukset ja hoito

Kartoitamme purentalihasten sekä leukanivelten tilan ja toiminnan. Lisäksi otamme röntgenkuvat leukojen, hampaiden ja leukanivelten tilanteesta.

Tutkimuksista saatujen tietojen perusteella suunnittelemme jatkohoidon. Hoitoon osallistuvat erikoishammaslääkärin lisäksi tarvittaessa fysioterapeutti, fysiatri, kivunhoitoon perehtynyt psykologi tai psykiatri ja kipupoliklinikan neurologi. 

Purentalihasperäistä kipua ja toimintahäiriötä voidaan hoitaa lääkehoidolla ja pistoshoidoilla. Leukanivelen toimintahäiriöitä voidaan hoitaa lääke- ja pistoshoitojen yhdistelmillä, leukaniveltähystyksellä ja leukanivelen leikkauksella.

Leukanivelen tähystys ja leikkaus

Leukanivelen tähystyshoito on päiväkirurgista hoitoa, jolloin pääsee kotiin jo toimenpidepäivänä. Tähystys suoritetaan nukutuksessa. Toimenpiteessä nivelen välilevy vapautetaan, nivelpinnat puhdistetaan ja nivel huuhdellaan. Jälkitarkastukset suoritetaan Tays Keskussairaalan suu- ja leukasairauksien poliklinikalla viikon ja kuuden viikon kuluttua toimenpiteen jälkeen.

Leukanivelen leikkaus vaatii yleensä yhden päivän vuodeosastohoidon. Toimenpiteeseen tullaan tavallisesti ohjeistettuna suoraan kotoa. Leikkaus tehdään nukutuksessa. Toimenpiteessä voidaan nivelen välilevyrakenteet asemoida ja kiinnittää uudelleen sekä tarvittaessa nivelpäätä voidaan muotoilla paremmin toimivaksi. Jälkitarkastus ja tarvittava välitön jatkohoito tehdään Tays Keskussairaalan suu- ja leukasairauksien poliklinikalla. Jatkoseuranta siirtyy tavallisesti avoterveydenhuollon puolelle omalle hammaslääkärille.

2.0 Hiusviivaerotin


Kasvojen ja leukojen kiputilat - sinua saattaisivat kiinnostaa

Kasvojen ja leukojen kiputilat - muualla verkossa

Muualla verkossa

Kasvojen ja leukojen kiputilat - ammattilaiselle