Readspeaker

Äänihäiriöt

Äänihäiriöt

Äänihäiriöt

Äänihäiriö tarkoittaa, että ääni ei riitä omiin käyttötarpeisiin, tai äänen laatu on poikkeava. Äänihäiriön hoito ja kuntoutus perustuu lääkärin tutkimukseen. Noin puoli tuntia kestävä lääkärin tutkimus sisältää kurkunpään tähystämisen videostroboskoopilla. Tutkimus on kivuton.

Tarvittaessa potilaalle tehdään laajempi äänen kartoitus esimerkiksi analysoimalla tallennettuja ääninäytteitä, tai noin puolitoista tuntia kestävä äänen kuormitustutkimus.

Tutkimusten jälkeen potilas saa tarvittaessa ääniterapeutin ohjausta. Pidempi ääniterapiajakso toteutuu useimmiten perusterveydenhuollossa. Kuntoutuksen tavoitteena on normaalin äänen palautuminen tai vähintään äänihäiriön aiheuttaman haitan lieventyminen, työkykyisyys ja sosiaalisissa tilanteissa selviytyminen.

Äänen kestävyyden ja äänityökyvyn edistämiseksi voidaan lainata lyhytaikaisesti työpaikalla kokeiltavia apuvälineitä kuten puheäänenvahvistinta.

Osalla potilaista äänihäiriö edellyttää fonokirurgista toimenpidettä.

Vaikeissa, työkykyä pitkäaikaisesti uhkaavissa tilanteissa jatkotoimenpiteitä arvioi myös sosiaalityöntekijä, jolta potilas saa tietoa muun muassa sairausvakuutusetuuksista ja eläketurvasta, selviytymistä tukevista palveluista sekä ammatillisesta kuntoutuksesta. Sosiaalityöntekijän palvelut ovat aina maksuttomia.

Äänihäiriöt - potilasohjeet

Foniatria - hoitopaikat

2.0 Hiusviivaerotin


Äänihäiriöt - sinua saattaisivat kiinnostaa