Readspeaker

Äänihäiriöt

Äänihäiriöt

Äänihäiriöt

Äänihäiriö tarkoittaa, että ääni ei riitä omiin käyttötarpeisiin, tai äänen laatu on poikkeava. Äänihäiriöiden hoito ja kuntoutus perustuu foniatrin tutkimukseen ja tarvittaessa laajempaan äänen kartoitukseen muun muassa potilaan ääninäytteiden akustisella analyysilla.

Noin puoli tuntia kestävä foniatrin tutkimus sisältää kurkunpään tähystyksen videostroboskoopilla. Tutkimus on kivuton. Tarvittaessa tehdään äänen kuormitustutkimus, joka kestää noin puolitoista tuntia. Jos äänihäiriötä aiheuttava tekijä edellyttää fonokirurgisia toimenpiteitä, potilas lähetetään korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkärille.

Tutkimusten jälkeen potilas saa tarvittaessa ääniterapeutin ohjausta. Pidempi ääniterapiajakso toteutuu useimmiten perusterveydenhuollossa. Äänen kestävyyden ja äänityökyvyn edistämiseksi voidaan lyhytaikaisesti lainata työpaikalla kokeiltavia apuvälineitä, esimerkiksi puheäänenvahvistin.
Kuntoutuksen tavoitteena on normaalin äänen palautuminen tai vähintään äänihäiriön aiheuttaman haitan lieventyminen, työkykyisyys ja sosiaalisissa tilanteissa selviytyminen.

Vaikeissa, työkykyä pitkäaikaisesti uhkaavissa tilanteissa jatkotoimenpiteitä arvioi myös sosiaalityöntekijä, jolta potilas saa tietoa muun muassa sairausvakuutusetuuksista ja eläketurvasta, selviytymistä tukevista palveluista sekä ammatillisesta kuntoutuksesta. Sosiaalityöntekijän palvelut ovat aina maksuttomia.

Äänihäiriöt - potilasohjeet

Foniatria - hoitopaikat

2.0 Hiusviivaerotin


Äänihäiriöt - sinua saattaisivat kiinnostaa