Murupolku

Readspeaker

Tukea syöpäpotilaalle ja läheisille

Tukea syöpäpotilaalle ja läheisille

Tukea syöpäpotilaalle ja läheiselle

Syöpään sairastuminen kuormittaa mieltä ja tuo mukanaan epävarmuutta. Syövän läsnäolo voi heijastua ajatuksiin ja samaan aikaan koko arki voi muuttua hoitojen myötä. Sairastuminen voi aiheuttaa myös vanhemmuuteen, asumiseen, kotona selviytymiseen, toimeentuloon sekä työhön ja opiskeluun liittyviä pulmia tai herättää kysymyksiä.

Sairastumisen tuomista huolista ja muutoksista ei tarvitse yrittää selviytyä yksin. Niin sairastuneelle kuin läheisillekin on tarjolla tukea sairauden kaikissa vaiheissa, jo syövän epäilystä ja diagnoosista alkaen.

Sinua hoitava henkilökunta on tukenasi. Heiltä saat monipuolista tietoa tilanteestasi ja heiltä voit kysyä asioista, jotka sinua askarruttavat. Ohjeet yhteydenpitoon saat ensimmäisellä käynnillä hoitoyksikössä. Myös OmaTays.fi-palvelusta pystyt näkemään hoitoosi liittyviä tietoja.

Tays Syöpäkeskuksen erityistyöntekijät eli sosiaalityöntekijä, kuntoutusohjaaja, sairaalapastori, psykososiaalisen tuen yksikön palvelut ja seksuaaliterapeutti ovat käytettävissäsi ajanvarauksella. Jos haluat päästä tapaamaan erityistyöntekijää, ota asia puheeksi sinua hoitavan henkilökunnan kanssa.

OmaTays-linkki

2.0 Hiusviivaerotin


Syöpä - psykososiaalinen tuki

Psykososiaalinen tuki

Ajatusten ja tunteiden jäsentäminen ja oman muuttuneen elämäntilanteen käsitteleminen ammattilaisen kanssa voi tukea selviytymisessä. Keskustelemalla asiat tulevat näkyviksi ja vaikeitakin ajatuksia pääsee purkamaan. Samalla se voi antaa uusia näkökulmia tilanteeseen.

Ulkopuolisen kanssa keskustellessa ei tarvitse pelätä omia sanojaan, on lupa olla miettimättä, kuormittaako toista; omassa arjessa halu suojella läheistä omalta murheelta ajaa usein tilanteeseen, jossa asioita ei uskalleta sanoa ääneen. Keskustellessa työntekijä on sinun tukenasi: sinun ei tarvitse kannatella tai lohduttaa ketään, eikä pelätä kuormittavasi toista.⁠ Keskusteluissa etsitään yhdessä tukijalkoja, jotka kannattelevat.

Psykososiaalisen tuen yksikkö tukee sairastuneen psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sairauden eri vaiheissa.

Halutessasi sinulla on mahdollisuus keskustella psykososiaalisen tuen asiantuntijahoitajan kanssa. Hänellä on erityisosaamista liittyen tunteisiin ja niiden käsittelemiseen. Lisäksi hänellä on tietoa erilaisista tuki- ja kuntoutuspalveluista. Psykososiaalisen tuen asiantuntijahoitajan tapaamiseen varataan aika, lähetettä ei tarvita.

Voit ottaa asian puheeksi sinua hoitavan henkilökunnan kanssa. Tarvittaessa sinun on mahdollista päästä myös psykiatriaan erikoistuneen lääkärin vastaanotolle.

Pirkanmaan Syöpäyhdistys on myös tukenasi. Maksuttomat keskusteluajat on tarkoitettu niin sairastuneille kuin läheisille - oletpa sairastuneen kumppani, sisarus, muu sukulainen tai ystävä, kaikissa sairauden vaiheissa. Jokaisen elämäntilanne otetaan yksilöllisesti huomioon ja pyritään löytämään keinoja juuri sinun tilanteeseesi.

Kriisiajat

Syöpään voi liittyä monenlaisia järkyttäviä uutisia, esimerkiksi

  • sinulla tai läheiselläsi todetaan syöpä täysin yllättäen
  • hoidot eivät ole tehonneet toivotusti
  • oman tai läheisesi syövän todetaan uusiutuneen
  • alun alkaen tulee tieto, ettei syöpää pystytä parantamaan.

Järkyttyneenä tai syöpään liittyvän voimakkaan ahdistuksen kanssa tuen tarve voi tulla äkillisesti. Akuutit kriisikeskusteluajat ovat psyykkistä ensiapua, jossa kriisityöntekijät ovat tukenasi ja turvanasi ahdistus-, pelko- ja kriisireaktioiden ajan, kunnes olosi tasaantuu ja löydät riittävästi voimavaroja tilanteeseesi. 
Pirkanmaan Syöpäyhdistyksessä pyritään järjestämään soittoaika kriisityöntekijälle samalle tai seuraavalle arkipäivälle.

Alueelliset syöpäyhdistykset toimivat kaikkialla Suomessa. Ota yhteyttä oman alueesi syöpäyhdistykseen löytääksesi sinulle sopivat palvelut.

Auttavat puhelimet tarjoavat keskusteluapua ja tietoa. Osa palveluista on käytettävissä läpi vuorokauden.

Syöpäjärjestöjen Valtakunnallinen neuvontapalvelu: puhelin 0800 19414
- kun haluat keskustella syövästä tai sen hoidosta

Syöpäkipulinja: puhelin 050 369 6707
- syöpäkipujen hoitoa tukeva puhelinpalvelu

Rintasyöpäyhdistyksen vertaistuki: puhelin 040 1916 799
- rintasyövän sairastaneet vapaaehtoiset vastaavat

Mieli ry:n Kriisipuhelin: puhelin 09 2525 0111
- päivystää 24 tuntia vuorokaudessa joka päivä

Syöpäjärjestöjen Etuusneuvonta: puhelin 0800 411 303
- jos toimeentulo, sosiaalietuudet tai potilaan oikeudet herättävät kysymyksiä

2.0 Hiusviivaerotin


Syöpä - taloudellinen tuki

Taloudellinen tuki

Sosiaalityöntekijä

Taysin sosiaalityöntekijä on tukenasi arjen haasteissa. Häneltä saat tietoa sosiaaliturvaan liittyvissä etuuksissa (esim. sairauspäiväraha, toimeentulotuki, matka- ja lääkekorvaukset, eläkkeet sekä vammaisetuudet) ja hän voi osallistua hoidon ja kuntoutuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Sosiaalityöntekijä voi osallista arkea tukevien palvelujen, kuten asumisen tukipalvelujen järjestämiseen. Hän neuvoo potilaan oikeuksiin liittyvissä asioissa.

Sosiaalityöntekijän kanssa voit keskustella omasta, läheisesi tai perheesi tilanteesta sekä saada yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa. Sosiaalityöntekijän tapaamiseen varataan aika, lähetettä ei tarvita. Voit ottaa asian puheeksi sinua hoitavan henkilökunnan kanssa.

Syöpäjärjestöt

Taloudelliset avustukset
Auttavat puhelimet: Etuusneuvonta
Syöpäjärjestöjen taloudellinen avustus on Suomen Syöpäyhdistyksen sosiaalitoimikunnan myöntämä kertaluontoinen rahallinen tuki taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille syöpäpotilaille. Tukea myönnetään tietyin edellytyksin syöpäsairauden tai siihen liittyvän virkistystoiminnan aiheuttamien kulujen kattamiseen. Hakemus täytetään yhdessä hoitavan sairaalan sosiaalityöntekijän kanssa.

Pirkanmaan syöpäyhdistys: Lapsiperheiden palveluseteli
Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen myöntämä palveluseteli on pirkanmaalaisia lapsiperheitä varten. Sen avulla tuetaan vanhempien jaksamista, silloin kun vanhemman tai alaikäisen lapsen syöpä on osa elämää. Palvelusetelillä voit hankkia siivousta, lastenhoitoa tai molempia. Myös lapsiperheet, joiden vanhempi on menehtynyt syöpään, voivat hakea palveluseteliä 12 kuukauden kuluessa vanhemman menehtymisestä. Palveluseteli on harkinnanvarainen ja perheille maksuton. Päätökset tehdään hakemusten perusteella.

Minä, syöpä ja työ -sivut
Katso, millaisia palveluja ja etuuksia työikäiselle syöpään sairastuneelle on tarjolla.

Kela: Sairauspäiväraha
Sairausloman aikana voit saat sairauspäivärahaa, joka korvaa alle vuoden kestävän työkyvyttömyyden aiheuttamaa ansionmenetystä. Lisätietoa sairauspäivärahasta saat Kelasta. Yrittäjänä voit saada tukea toimeentuloosi myös työeläkevakuutusyhtiöstäsi.

2.0 Hiusviivaerotin


Syöpä - vertaistuki

Vertaistuki

Saman kokenut ymmärtää usein parhaiten. Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen kautta sinulla on mahdollista saada vertaistukea.
Syöpäyhdistyksen kouluttamat vapaaehtoiset vertaistukihenkilöt kuuntelevat ja antavat keskustellen tukea syöpäsairauden aikana sekä sairastuneille että läheisille.

Vertaistukihenkilön kanssa voit jakaa ajatuksiasi ja tunteitasi. Parhaimmillaan vertaistuki tukee sairastunutta ja läheistä käsittelemään sairastumista, omaa suhtautumistaan siihen sekä tuo iloa ja virkistystä. Löydät Syöpäjärjestöjen kautta myös erilaisia vertaistukiryhmiä.

Pirkanmaan syöpäyhdistys: Vertaistuki

Alueelliset syöpäyhdistykset toimivat kaikkialla Suomessa. Ota yhteyttä oman alueesi syöpäyhdistykseen löytääksesi sinulle sopivat palvelut.

Syöpäjärjestöt

Voit löytää tukea myös erilaisista potilasjärjestöistä.

Syöpä - potilasraati - nosto

Tays Syöpäkeskuksen potilasraati on syöpäpotilaista koostuva ryhmä. Potilasraati tarjoaa palvelujen käyttäjille mahdollisuuden ja kanavan osallistua palvelujen kehittämiseen.