Murupolku

Readspeaker

Hyvinvoiva keho ja mieli - otsikko

Hyvinvoiva keho ja mieli

Hyvinvoiva keho ja mieli - ankkurilistaus

Hyvinvoiva keho ja mieli - johdanto - nosto

Omaan hyvinvointiisi voit vaikuttaa ennaltaehkäisevästi itsehoidon keinoin. Itsehoito perustuu arviointiisi omista elämäntavoistasi, jonka perusteella teet muutoksia elintapoihisi voidaksesi paremmin.

Hyvinvointia elintavoilla -sivustolta löydät diabetesriskissä olevan polulle sekä tietoja sekä työkaluja diabetesriskissä oleville ja vastasairastuneille:

Hyvinvoiva keho ja mieli - kansantaudit - haitari

Kansantaudit 

Kansantaudit ovat sairauksia, jotka ovat merkittäviä koko väestön terveydentilaa, eli kansanterveyttä ajatellen. Näitä sairauksia voidaan kuitenkin ehkäistä terveellisellä ruokavaliolla, liikunnalla, lihavuutta ehkäisemällä sekä välttämällä tupakointia ja alkoholia. Suomessa kansansairauksiksi luokitellaan seuraavat:  

Sydänsairauksien talo on tarkoitettu sinulle, joka kaipaat tietoa aikuisten sydänsairauksista, niiden hoitokeinoista, itsehoidosta ja ennaltaehkäisystä. Sydänterveyteen vaikuttaa esimerkiksi korkea verenpaine, kolesteroliarvot ja tupakointi.  

Diabetestalosta löydät tietoa diabeteksesta ja sen hoidosta, kaipaat vinkkejä omahoitosi tueksi tai haluat syventää aikaisemmin oppimaasi tai päivittää tietojasi diabeteksen hoidosta. Diabetestalosta löydät myös tietoa lähelläsi palvelevista diabeteksen hoidon ammattilaisista.

Allergia- ja astmatalo on tarkoitettu sinulle, joka etsit tietoa astman ja allergioiden oireista, siedätyshoidosta sekä lääkehoidosta.

Keuhkotalo on tarkoitettu sinulle, jos etsit tietoa kroonisista sairauksista kuten uniapnea tai keuhkoahtaumatauti. Sivustolta saat myös tietoa, ohjeita ja neuvoja tavallisiin hengitystieinfektioihin.

Syöpätalo on tarkoitettu sinulle, joka etsit tietoa syöpäsairauksista, hoitokeinoista ja tutkimuksista. Löydät tietoa eri tukimuodoista kuten tukipalveluista, vertaistuesta, syöpäjärjestöistä ja läheiselle saatavasta tuesta.

Aivot tarvitsevat harjoittelua pysyäkseen vireänä ja toimivan siinä, missä muukin keho. Aivotalo tarjoaa tietoa aivojen terveydestä ja aivosairauksista sekä aivojen ja toimintakyvyn välisistä yhteyksistä. Aivotalosta löydät tukea ja tietoa aikuisten aivosairauksista ja aivojen terveydestä.

Muistipuisto® on helppokäyttöinen ja innostava verkkosivusto, joka sisältää aivoterveyttä tukevaa tietoa, tekemistä ja käytännön vinkkejä. Käyttäjä oppii puistossa myös aivojen toimintakykyä edistäviä keinoja.

Pirkanmaalla on muutamia lähitoreja, joilla voit osallistua Aivotreeniharjoitteluun (naasville.fi). Myös etänä osallistuminen on mahdollista viikoittain.

Muistisairauksien riskitestin (pirkanmaanmuistiyhdistys.fi) avulla sinun on mahdollisuus arvioida kokonaisriskiä sairastua muistisairauteen. Testi laskee yksilön muistisairauden todennäköisyyden keski-iän riskitekijäprofiilin mukaan.

Muistineuvo-tukipuhelin muistisairaille ja läheisille sekä muististaan huolestuneille.

Muistiliiton muistiluotsit tarjoavat apua ja tukea muistisairaille ja heidän läheisilleen.

Muistikaveri on koulutettu vapaaehtoinen, joka tarjoaa muistisairaille ihmisille tukea omannäköisen elämän jatkumiseen ja arvokkaan elämän kokemiseen. MuistiKaveri voi toimia esimerkiksi muistisairaan ihmisen kalakaverina, kirpparikaverina, teatterikaverina, tanssikaverina, hiihtokaverina, lenkkikaverina, kauppakaverina - tai ihan vain kaverina yhteisen ajan jakamiseen. MuistiKaveri vastaa kaveruuteen, ei hoitoon liittyvistä asioista.

Etenevät muistisairaudet rappeuttavat aivoja ja heikentävät laaja-alaisesti toimintakykyä. Ne ovat kansantauteja siinä missä sydän- ja verisuonisairaudetkin. Muistisairaudet ovat yleisempiä iäkkäillä ihmisillä. Edetessään etenevät muistisairaudet johtavat dementiaoireyhtymään. Lisää yleisimmistä muistisairauksista löydät mm. Muistiliiton sivuilta Muistisairaudet sekä Terveyskylän aivotalon Muistisairaudet osiosta.

Tuki- ja liikuntaelinten (tule) sairaudet ovat suomalaisten yleisin syy lääkärissä käyntiin ja eniten työstä poissaoloja aiheuttava sairausryhmä. Tule-sairaudet kehittyvät yleensä pitkän ajan kuluessa esim. perimän ja ympäristötekijöiden vuorovaikutuksena.

Joidenkin tule-sairauksien syntyyn ei voi itse vaikuttaa, mutta useiden tule-sairauksien syntyyn ja etenemiseen voi vaikuttaa elintavoilla ja riskitekijöiden vähentämisellä.

Terveyskylän taloista pääset tutustumaan mm. reuma- ja niveltaloon:

Julkisen terveydenhuollon tarjoamaa luotettavaa apua mielen hyvinvointiin tarjoaa Mielenterveystalo. Mielenterveystalosta löydät omahoito-ohjelmia oireisiin, elämäntilanteisiin ja mielen hyvinvointiin sekä omahoito-ohjelmia eri kohderyhmille.

Mielenterveyden tueksi löydät tietoja Hyvinvointia elintavoilla -sivustolta:

Kriisipuhelin (Mielen ry) auttaa, kun elämäsi on juuri muuttunut, olet kokenut järkyttävän tapahtuman tai sinulla on jaksamisen vaikeuksia tai pelon, huolen ja surun tunteita.

Omapolulla voit tehdä Terveyskylän itsehoito-ohjelmia, jotka auttavat kohentamaan terveyttä. Ohjelmat on tuotettu elintapa- ja ravitsemushoidon ammattilaisten toimesta yhdessä potilaiden kanssa.

Lähitoreilla saat lisää neuvoja ja tukea lähitorien ammattilaisilta.

Hyvinvoiva keho ja mieli - kuulo ja näkö - nosto

Kuulo ja näkö

Kuulotalo on tarkoitettu kaikenikäisille, joilla itsellään on vaikeuksia kuulla tai joiden läheisillä on vaikeuksia kuulla. Kuulotalo tarjoaa tietoa ja tukea myös muuhun kuulo-oireiluun, kuten tinnitukseen ja kuulon vaihteluun.

Näön heikentyminen vaikuttaa moniin arjen toimintoihin sekä liikkumisen turvallisuuteen. Silmäsairauksien talosta saat tukea silmäsairauksiin.

Hyvinvoiva keho - ja mieli - ravitsemus + terveysneuvonta - nosto

Ravitsemus

Etsitkö tietoa ravitsemuksesta tai haluatko selvittää ruoka- ja syömistottumuksiasi? Hyvinvointia elintavoilla -sivuilla pääset tutustumaan aiheeseen monesta eri näkökulmasta.

Ohjausta elintapoihin ja terveysneuvontaa

Terveyskylän Ikätalo tarjoaa terveysneuvontaa ikääntyville ja auttaa löytämään hyödylliset palvelut arjessa pärjäämiseen. Ikätalo.fi-sivuilla on helppolukuinen paketti terveysneuvonnasta, ja se auttaa yli 65-vuotiaita ja heidän läheisiään löytämään hyödylliset palvelut arjessa pärjäämiseen. 

Miestalossa miesten vaivat tulevat tutuiksi. Saat tietoa miesten terveyteen liittyvistä asioista ja tukea niiden hoitoon. 

Terveyskylän oirenavigaattoreiden avulla voit kartoittaa oireita ja selvittää tarvetta mahdollisiin jatkotoimenpiteisiin. Oirenavigaattorit eivät korvaa lääkärin tekemää diagnoosia.

Tietoa elintapojen tukemisesta löydät Hyvinvointia elintavoilla -sivuilta.

Elintapaneuvontaa tarjotaan Pirkanmaan laajuisesti. Elintapaneuvonnan tarkoituksena on tukea hyvinvointia ja terveyttäsi. Elintapaneuvonta on ammattilaisen ja asiakkaan välistä yhteistyötä, missä pohditaan yhdessä erilaisia pieniä tavoitteita elintapojesi muutokseen. Sinulla on mahdollisuus saada tukea esimerkiksi sopivan liikkumisen aloittamiseksi tai sinun terveyttäsi edistävän syömisen löytämiseksi.

Päivystystalo neuvoo äkillisissä terveysongelmissa. Se tukee itsehoidossa ja hoitoon hakeutumisessa sekä tutustuttaa päivystyksen toimintaan. Päivystystalosta löydät runsaasti luotettavaa tietoa päivystykseen hakeutumisesta ja päivystyksessä asioimisesta.

Matalan kynnyksen neuvontapalvelu Päivystyshelppi ohjaa ja tukee sinua hoidon- ja palveluntarpeen arvioinnissa, ja itsehoito-ohjeet neuvovat yleisimpien kotona hoidettavien terveysongelmien itsehoidossa ja voinnin seurannassa.

Hyvinvoiva keho ja mieli - keskusteluapua ja kohtaamisia - nosto

Keskusteluapua ja kohtaamisia

Meinaavatko seinät kaatua päälle? Tukea ja keskusteluapua saat esimerkiksi seuraavilta toimijoilta:

  • Vertaistukea ja keskusteluapua Suomen Mielenterveys ry:n kriisipuhelimesta
  • Kriisikeskus Osviitta tarjoaa keskustelutukea nopeasti, ilman lähetettä tai diagnoosia, maksutta. 
  • Nollalinjan auttava puhelin - keskustelutukea kaikille, jotka ovat kokeneet lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa
  • Ikäihmisten auttava puhelin Aamukorvasta saat kuunteluapua aamun varhaisina tunteina
  • Kirkon keskusteluavusta saa henkistä tukea valtakunnallisesti
  • Vertaislinja-tukipuhelin on suunnattu omaishoitajille
  • Punaisen ristin verkkoystävä voi olla avuksi, jos koet yksinäisyyttä ja kaipaat toisen ihmisen seuraa. Verkkoystävät ovat koulutettuja vapaaehtoisia, jotka toimivat tavallisen ihmisen taidoin.

Yhdenvertainen kaveritoiminta on alueellista vapaaehtoistoimintaa ja saatavilla Tampereen seuduilla. Kaveritoiminta on toiseen ihmiseen tutustumista ja yhteydenpito tapahtuu esimerkiksi soittamalla ja viestittelemällä. Livekaverit tapaavat ja tekevät asioita yhdessä – livenä, eli ihan kasvotusten. Kaveruus on yhdenvertaista ja vastavuoroista, jossa toisella kaverilla on kehitysvamma tai vastaavaa tuen tarvetta ja toisella ei.

Hyvinvoiva keho ja mieli - kulttuurivinkkejä ja mielen virkeyttä - nosto

Kulttuurivinkkejä ja mielen virkeyttä 

Kulttuurin on todettu edistävän hyvinvointia monin tavoin. Pirkanmaan Hyvinvointia elintavoilla sivusto on koonnut tietoa kulttuurihyvinvoinnista, tapahtumakalentereita, kulttuuria verkossa tuottavia toimijoista. 

Lähellä.fi -palvelusta löydät merkityksellistä toimintaa, yhteisöllisyyttä, apua ja osallistumismahdollisuuksia pääsääntöisesti järjestöjen ja yhdistysten toteuttamana. Palvelu on valtakunnallinen, toimintojen tarjontaan voi tutustua myös rajaamalla omaan asuinkuntaan.

Kuntien yhteisestä E-kirjastosta lainaat e-kirjat, äänikirjat ja aikakausilehdet samasta sovelluksesta. E-kirjastoa käytetään E-kirjasto sovelluksella, jonka voi ladata mobiililaitteelle sovelluskaupasta. 

Ristikoiden tekeminen toimii oivana muistiharjoitteluna. Ristikkoarkiston nettisivuilta pääset suoraan ratkomaan ristikoita. 

Muistipuisto® on helppokäyttöinen ja innostava verkkosivusto, joka sisältää aivoterveyttä tukevaa tietoa, tekemistä ja käytännön vinkkejä. Käyttäjä oppii puistossa myös aivojen toimintakykyä edistäviä keinoja.

Hyvinvoiva keho ja mieli - liikkuminen ja toimintakyky - nosto

Liikkuminen ja toimintakyky 

Kunnat järjestävät maksutonta liikuntaneuvontaa Pirkanmaalla niille, jotka terveytensä kannalta liikkuvat liian vähän. Oman kuntasi liikuntaneuvonnan sivut, aukioloajat ja yhteystiedot löydät Hyvinvointia elintavoilla -sivuilta.

Liikkumisen terveyshyötyihin, eri muotoihin ja arviointeihin pääset tutustumaan Hyvinvointia elintavoilla -sivujen Liikkumisen terveyshyödyt -osiosta.

UKK-instituutti tarjoaa myös vinkkejä liikkumiseen.

Niveltalo sisältää tietoa nivelvaivoista ja -vammoista sekä leikkauksista. Neuvomme, miten voit ennaltaehkäistä ja lievittää erilaisia kipuja ja puutumisoireita. Niveltalon sisällöstä löydät tietoa esimerkiksi nivelrikon aiheuttamasta kivusta, selkäkivusta, lonkkakivusta, jalkakivuista, käsikivuista ja puutumisoireista sekä erilaisista vammoista ja näiden kaikkien hoidoista. Löydät myös ohjeita siitä, miten voit ennaltaehkäistä ja lievittää kipua itse, esimerkiksi liikunnalla ja terveellisillä elämäntavoilla.

Jos liikkuminen tuntuu epävarmalta tai koet liikkumisen pelkoa voi liikkumisen apuvälineestä olla sinulle apu. Apuvälineet tarjoavat tukea ja turvaa itsenäiseen liikkumiseen tilapäisesti tai pysyvästi. Asuinkuntasi mukaan voit olla yhteydessä Apuvälineyksikköön tai omaan terveysasemaan.

Nääsville ry järjestää monenlaista toimintaa mm. aivotreeniryhmiä, kuntosaliharjoittelua ja erilaisia kursseja. Osaan toiminnasta on mahdollista osallistua etäyhteydellä. 

Hyvinvoiva keho ja mieli - kuntoutumisen tueksi - nosto

Kuntoutumisen tueksi 

Kuntoutumistalo tarjoaa tietoa ja tukea kaikille, joille kuntoutuminen on ajankohtaista omassa tai läheisen elämässä. Täältä löydät asiantuntijoiden tuottamaa, hyödyllistä tietoa kuntoutumisesta ja kuntoutujan palveluista. Lisäksi löydät myös itsehoito-oppaita eri aiheista. 

Kela järjestää kuntoutusta kaiken ikäisille ja turvaa toimeentuloa kuntoutuksen aikana. Kuntoutus auttaa elämään sairauden kanssa, jatkamaan töissä tai palaamaan työelämään.