Readspeaker

Valikkonäyttö

Lasten infektiosairaudet

Lasten infektiosairaudet

Lasten infektiosairaudet

Taysissa alle 16-vuotiaiden lasten ja nuorten tartuntatautien tutkimus ja hoito on keskitetty lasten päivystysosastolle ja lasten infektiopoliklinikalle.

Tutkimukset ja hoito Taysissa

Lasten infektiopoliklinikalla hoidetaan, tutkitaan ja seurataan potilaita, jotka kärsivät harvinaisista, toistuvista tai epätavallisen vakavista infektioista.

Osastolla hoidettavia tavallisia lasten infektiosairauksia ovat muun muassa

  • viruksen laukaisema hengitysvaikeus
  • verenmyrkytys eli sepsis
  • vatsataudit
  • virtsatieinfektio
  • keuhkokuume

Tavallisin osastohoitoa vaativa tilanne on hengenahdistus, jonka taustalla on yleensä viruksen laukaisema ahtauttava keuhkoputkentulehdus. Lapsi tulee osastolle, jos terveyskeskuksessa, päivystyksessä tai yksityislääkärillä annettu avaava, hengitettävä lääke ei auta. Osastolla jatkamme lääkkeen antoa, kunnes hengenahdistus helpottaa. Pieniä vauvoja lääkkeet eivät auta. Heitä hoidamme tarvittaessa limaimuilla, lisähapella ja turvaamalla vauvojen syömisen yleensä nenän kautta mahaan laitettavan pienen letkun avulla. Lapsi pääsee kotiin, kun hengenahdistus helpottaa. Niille, joilla on toistuvaa hengenahdistusta, aloitamme astmalääkityksen tai ohjaamme astmatutkimuksiin.

Keuhkokuumepotilaista osastolla hoidetaan niitä, jotka tarvitsevat suonensisäistä antibioottia. Tarvittaessa lapsi saa myös nestehoitoa ja hengitettäviä lääkkeitä. Useimmiten osastohoito kestää muutaman vuorokauden minkä jälkeen antibioottilääkitys jatkuu kotona suun kautta.

Virtsatietulehduksen hoitoon osastolle tulevat pienet vauvat ja voimakasta munuaistulehdusta sairastavat. . Voinnin parannuttua lääkehoito jatkuu kotona suun kautta.

Harvinaisempina infektioina hoidamme esimerkiksi tuberkuloosiepäilyjä, luutulehduksia ja aivokalvontulehduksia.