Murupolku

Readspeaker

Oikeuspsykiatria

Oikeuspsykiatria

Oikeuspsykiatriset potilaat on mielentilatutkimuksessa todettu syyntakeettomiksi tekemiensä rikosten suhteen, ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on määrännyt heidät tahdosta riippumattomaan hoitoon.

Oikeuspsykiatria - tutkimukset ja hoito - haitari

Tutkimukset ja hoito

Mielentilatutkimukseen määräämisestä päättää tuomioistuin ja tutkimuspaikan määrää Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Mielentilatutkimus toteutetaan sairaalassa ja se kestää tavallisesti kuudesta kahdeksaan viikkoa. Kyseessä on kattava tutkimus, joka tehdään moniammatillisesti. Tarkoituksena on määrittää syytetyn mielentila teon tai tekojen aikana sekä hänen hoidon tarpeensa tutkimuksen päättyessä.

Mielentilatutkimukseen tuleva henkilö voidaan pitää mielenterveyslain perusteella sairaalassa tahdostaan riippumatta.

Tahdosta riippumattomaan hoitoon määrätylle potilaalle tehdään yksilöllinen hoitosuunnitelma. Hoitoon kuuluvat psyykkisen sairauden oireita lievittävät lääkehoidot sekä erilaiset toimintakykyä parantavat psykososiaaliset hoitomuodot, kuten keskusteluhoito, toiminnalliset terapiat ja ryhmätoiminnat.

Osastohoidon aikana pyritään mahdollistamaan jokaiselle sopiva kuntoutuspolku avohoitoon ja mahdollisimman itsenäiseen elämään myös turvallisuusnäkökulma huomioiden.

THL:n hoitoon määräämien valvonta-ajalla olevien potilaiden ja erityisen vaativaa psykiatrista hoitoa ja kuntoutusta tarvitsevien avohoito järjestetään tehostetun psykoosihoidon poliklinikalla.

Oikeuspsykiatria - hoitoyksiköt

Hoitoyksiköt

Tehostetun psykoosihoidon vastuuyksikössä hoidetaan oikeuspsykiatrisia potilaita ja tehostettua psykiatrista hoitoa vaativia potilaita. Yksikkö on ainoa aikuisten oikeuspsykiatriaan keskittynyt ja mielentilatutkimuksia tekevä yksikkö Pirkanmaan hyvinvointialueella.

Tehostetun psykoosihoidon poliklinikka

Tehostetun psykoosihoidon poliklinikka vastaa seuraavien potilaiden avohoidosta:

  • potilas tarvitsee vaativaa psykiatrista hoitoa ja kuntoutusta ja sairastaa psykoosisairautta
  • potilas on valvonta-ajalla ja THL on määrännyt hänet hoitoon.

Tehostetun psykoosihoidon poliklinikka tulee osastohoidossa olevan potilaan hoitoon mukaan jo osastoilla kuntoutumissuunnitelmia laadittaessa. Toiminnan tarkoitus on osastojen ja poliklinikan saumaton yhteistyö siten, että potilaan yksilölliset tarpeet huomioidaan ja kullekin potilaalle mahdollistetaan juuri hänelle sopiva kuntoutuspolku avohoitoon ja mahdollisimman itsenäiseen elämään myös turvallisuusnäkökulma huomioiden.

Tehostetun psykoosihoidon poliklinikka

Oikeuspsykiatrian osasto

Osastolla hoidetaan oikeuspsykiatrisia ja tehostettua psykiatrista hoitoa tarvitsevia potilaita sekä tehdään mielentilatutkimuksia. Potilaat tulevat osastolle Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) määräämänä mielentilatutkimuksen jälkeen, valtion sairaaloista jatkokuntoutukseen sekä muista psykiatrisista yksiköistä. Potilaan hoitojakson sisältö ja pituus määräytyy yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaan. Hoidon suunnitteluun osallistuvat potilas ja hänen läheisensä yhdessä moniammatillisen työryhmän kanssa. Hoitomuotoina ovat esimerkiksi lääkehoito, omahoitajakeskustelut, erilaiset ryhmätoiminnat ja osaston ulkopuoliset terapiapalvelut.

Oikeuspsykiatrian osasto

Tehostetun psykoosihoidon osasto

Yksikössä hoidetaan psykoosipotilaita, jotka tarvitsevat tehostettua psykoosihoitoa sekä pitkäaikaisempaa kuntoutusta. Potilaat tulevat osastolle pääsääntöisesti muilta psykiatrisilta osastoilta pidempiaikaiseen kuntoutukseen. Potilaita tulee jatkokuntoutukseen myös valtion mielisairaaloista.

Tehostetun psykoosihoidon osasto

Pirha 2.0 PTV Joustava Asiointikanava Widget

Soita

Tehostetun psykoosihoidon poliklinikan puhelinasiointi.

Tehostetun psykoosihoidon poliklinikka tarjoaa apua silloin, kun potilas ei kykene käymään psykiatrian yksikön vastaanotolla, vaikka hänen mielenterveydenhäiriönsä edellyttäisi asiantuntija-arviota ja hoitotapaamisia. Poliklinikka sijaitsee Tipotien hyvinvointikeskuksessa, osoitteessa Tipotie 4 (D-siipi, 2. kerros).

Puhelinnumerot 040 806 3828 Toimisto

Tehostetun psykoosihoidon osaston puhelinasiointi potilaille ja heidän omaisilleen.

Osastolla hoidetaan psykoosipotilaita, jotka tarvitsevat tehostettua psykoosihoitoa sekä pitkäaikaisempaa kuntoutusta.

Puhelinnumerot 03 311 63717 Kanslia
050 300 8166 Osastonsihteeri
03 311 63720 Potilaspuhelin
Faksi 03 311 63610 Faksi

Puhelinasiointi oikeuspsykiatrian osastolle.

Puhelinnumerot 03 311 63726 Kanslia
050 300 8166 Osastonsihteeri
03 311 63715 Potilaspuhelin
Faksi 03 311 63610 Faksi

Tays psykiatrian terapiapalveluiden puhelinasiointi.

Terapiapalveluyksikkö tuottaa ohjaus- ja terapiatoimintoja psykiatrisessa hoidossa oleville potilaille.

Puhelinnumerot 050 329 5668 Osastonhoitaja
050 539 7093 Osastonhoitajan varahenkilö

Tuloksia ei löytynyt.

Tuloksia ei löytynyt.