Readspeaker

Hoito- ja palveluketjut

Hoito- ja palveluketjut

Hoito- ja palveluketjut

Perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen, järjestöjen ja yksityissektorin palveluiden tulee olla potilaalle kokonaisuus ilman toiminnallisia rajoja. Hoito- ja palveluketjut ovat Pirkanmaan hyvinvointialueelle sovellettuja, hoitosuosituksiin perustuvia kannanottoja hoitopäätösten tueksi ja työnjaon selkeyttämiseksi. Integraation toimialueen Jatkuvan kehittämisen vastuuyksikkö koordinoi Pirkanmaan hyvinvointialueen hoito- ja palveluketjujen laatimista ja päivittämistä.

Tavoitteena on turvata asiakasnäkökulmasta hoidon ja palvelujen tarkoituksenmukaisuus ja sujuvuus yli organisaatiorajojen sekä eri ammattiryhmien kesken. Päämääränä on myös yhtenäistää hoitokäytäntöjä sekä selkiyttää tutkimusten ja hoidon porrastusta. Hoito- ja palveluketjut ovat johtamisen ja kehittämisen työvälineitä. On tärkeää, että hoito- ja palveluketjut juurtuvat arkityöhön kaikille toiminnan tasoille, esim. toimipaikkakoulutusten avulla.

Hoito- palveluketjuja tekevät ammattilaiset ja kokemusasiantuntijat tiiviissä ja moniammatillisessa yhteistyössä. Ne pohjautuvat mm. näyttöön perustuvaan lääketieteeseen ja Käypä hoito -suosituksiin.

Käypä hoidon verkkosivut

Hoitoketjuhakemisto

Hoitoketjuhakemisto

Hakemistosta löytyvät Pirkanmaan hoito- ja palveluketjut erikoisaloittain. Ne on julkaistu ja linkitetty Duodecimin Terveysporttiin ja siellä oleviin tietokantoihin. Osa ketjujen linkeistä toimii vain, mikäli lukijalla tai hänen taustaorganisaatiollaan on käyttöoikeus Terveysporttiin.

Geriatria

Ihotaudit

Kehitysvammahuolto

Keuhkosairaudet

Kirurgia

Korvataudit

Lastentaudit

Naistentaudit ja synnytykset

Neurologia

Psykiatria

Päihdehoito

Silmäsairaudet

Sisätaudit

Syöpätaudit

Yleislääketiede

Yhteyshenkilö

Asiantuntijalääkäri
Mika Palvanen

2.0 Hiusviivaerotin


Hoitoketjut - tämän sivun löydät myös

Tämän sivun löydät myös osoitteella pirha.fi/hoitoketjut

Hoito- ja palveluketjut - muualla verkossa

Muualla verkossa

Hoito- ja palveluketjujen aamukahvitilaisuudet - nosto

Hoito- ja palveluketjujen aamukahvitilaisuudet

Kaikille sote-ammattilaisille tarkoitetut hoitoketjujen virtuaaliset aamukahvitilaisuudet pidetään Teamsissa joka toinen keskiviikkoaamu 31. tammikuuta alkaen kello 8 - 8.30.

Tervetuloa mukaan!