Murupolku

Readspeaker

Ikääntyneiden kuljetuspalvelut

Ikääntyneiden kuljetuspalvelut

Ikääntyneiden kuljetuspalvelut

Kuljetuspalveluja on kahdenlaisia:

 1. Liikkumista tukeva kuljetuspalvelu on tarkoitettu ensisijaisesti ikääntyneille ja pienituloisille, jotka eivät pysty huonokuntoisuutensa vuoksi käyttämään julkisia kulkuneuvoja. Tämä palvelu perustuu sosiaalihuoltolakiin.
 2. Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu on tarkoitettu heille, joilla on pitkäaikaisia, erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jotka eivät vammansa tai sairautensa vuoksi pysty käyttämään julkisia kulkuneuvoja ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Tämä kuljetuspalvelu määritellään vammaispalvelulaissa.

Huomioitavaa on, että kuntien järjestämä esteetön ja toimiva julkinen joukkoliikenne mukaan lukien palvelu- ja asiointiliikenne ovat aina ensisijaisia vaihtoehtoja tukemaan liikkumistasi.

2.0 Hiusviivaerotin


Ikääntyneiden kuljetuspalvelut - palvelu- ja asiointiliikenne

Palvelu- ja asiointiliikenne

Kuntien järjestämä palvelu- ja asiointiliikenne on joukkoliikenteenomainen kuljetusmuoto kaikille, joille tavallisella bussilla kulkeminen on hankalaa. Matkustamiseen ei tarvita hakemusta eikä erillisiä todistuksia. Palvelu- ja asiointiliikenteellä pääset helposti lähipalvelujen pariin kuten kauppaan, apteekkiin tai lääkäriin. Palvelu- ja asiointiliikenteessä avustetaan tarpeen mukaan muun muassa kyytiin nousussa sekä kyydistä poistumisessa.

Palvelu- ja asiointiliikenteestä löydät lisätietoa oman kuntasi verkkosivuilta.

Voit olla myös yhteydessä Pirkanmaan Kotitoriin saadaksesi lisätietoa kuntasi palvelu- ja asiointiliikenteestä p. 040 733 3949, ma - pe klo 8–16.30, kotitori@pirkanmaankotitori.fi  

2.0 Hiusviivaerotin


Ikääntyneiden kuljetuspalvelut - liikkumista tukeva kuljetuspalvelu

Liikkumista tukeva kuljetuspalvelu

Liikkumista tukevaa kuljetuspalvelua voi saada, jos et kykene käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn vuoksi. Matkojen tavoitteena on tukea itsenäistä kotona asumistasi. Matkoja myönnetään enintään kahdeksan yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa.

Voit tehdä matkoja asuinkuntasi alueella sekä lisäksi yhteen rajakuntaasi. Matkoja myönnetään vain asiointi- ja virkistyskäyttöön. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevat eivät voi saada kuljetuspalvelua. Kuljetuspalvelua ei myönnetä lääkäri-, kuntoutus- ja terveydenhuollon matkoihin, joihin voi saada Kelan korvausta.

Lisätietoa kuljetuspalvelusta

 1. Ohjausta ja neuvontaa kuljetuspalveluihin liittyen saat Pirkanmaan kotitorilta p. 040 733 3949, ma - pe klo 8–16.30, kotitori@pirkanmaankotitori.fi tai oman alueesi lähitorilta.
 2. Jos sinulle on jo myönnetty kuljetuspalvelu tai olet jättänyt hakemuksen, ota yhteyttä Liikkumisen tuen tiimiin, p. 040 504 4246 ma, ke-pe klo 9–11 ja ti klo 14–16 liikkumisentuki@pirha.fi

2.0 Hiusviivaerotin


Ikääntyneiden kuljetuspalvelut - palvelun myöntämisen perusteet

Voinko saada kuljetuspalvelua?

Ennen kuin täytät hakemuksen, tutustu palvelun myöntämisen perusteisiin. Kuljetuspalvelut on tarkoitettu ensisijaisesti ikääntyneille.

Voit saada kuljetuspalvelua, jos

 • et pysty käyttämään julkisia liikennevälineitä tai palvelu- ja asiointiliikennettä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn vuoksi
  • kuljetuspalvelut eivät kuitenkaan korvaa mahdollista puuttuvaa julkista joukkoliikennettä, kuten kutsu- ja palveluliikennettä
 • matkojesi tavoitteena on tukea itsenäistä kotona asumistasi
 • matkasi tarkoitus on jokin muu kuin terveydenhuollon käynti
 • sinulla tai taloudessasi ei ole käytössä autoa
 • tulosi ovat riittävän pienet
  • Ohjeellinen bruttotuloraja, josta voidaan yksilöllisen harkinnan perusteella poiketa, on yhden henkilön taloudessa 1350 e/kk ja kahden henkilön taloudessa 2497,50 e/kk.

2.0 Hiusviivaerotin


Ikääntyneiden kuljetuspalvelu - hakeminen - linkkiryhmä

2.0 Hiusviivaerotin


Ikääntyneiden kuljetuspalvelut - vaikeavammaisten kuljetuspalvelut

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut

Voit hakea asiointi- ja virkistysmatkoihin vaikeavammaisten kuljetuspalvelua, jos sinulla on pitkäaikaisia, erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jos et vamman tai sairauden vuoksi kykene käyttämään julkisia kulkuneuvoja ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Vammaisten kuljetuspalvelut

Ikääntyneiden kuljetuspalvelut - digilähitori nosto

Lisätietoa liikkumisen tuesta