Readspeaker

Vammaispalvelujen Omapalvelu

Vammaispalvelujen Omapalvelu

Vammaispalvelujen Omapalvelu - osa 1

Kirjautuminen Omapalveluun

Kirjaudu joko henkilökohtaisella pankkitunnuksellasi tai mobiilivarmenteella.

Kirjaudu Omapalveluun

Jos haluat asioida toisen henkilön puolesta, toiminta ensin puolesta asioinnin valtakirja vammaispalvelutoimistoon.

Kuinka käytät vammaispalvelujen Omapalvelua?

Kun teet hakemuksen, valitse ensin Omapalvelun vasemmasta reunasta "Uusi hakemus". Valitse sen jälkeen joko "Vammaispalveluhakemus" tai "Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalveluhakemus" -kohta. Eteesi avautuvat hakemuslomake ja ohjeet, miten hakemus täytetään.

Kun hakemus on valmis, valitse Yhteenveto-painike. Tarkista, että tiedot ovat oikein, olet täyttänyt kaikki kohdat ja kaikki liitteet ovat mukana. Yhteenvedon lopussa vakuutat, että kaikki tiedot ovat oikein. Paina Lähetä-painiketta.

Voit tulostaa hakemuksen itsellesi ”Asiakirjan tulostus” -kohdasta.

Kun haluat muuttaa tietoja, paina kynän kuvaa ”Omat tiedot” -näytön oikeassa yläreunassa. Muutokset tallentuvat, kun painat kynää uudelleen.

Vinkkejä Omapalvelun käyttöön

Kun asioit Omapalvelussa seuraavan kerran, valitse suoraan "Omat tiedot". Tämän jälkeen voit valita "minuun saa yhteyden" -kohdan. Silloin kaikki lisäselvitykset voidaan pyytää sinulta sähköisesti ja saat myös päätökset Omapalveluun. Voit antaa luvan sähköiseen yhteydenottoon myös kirjallisesti sosiaalityöntekijällesi tai myöhemmin Omapalvelussa.

Jos haluat vastauksen hakemukseesi tai kysymykseesi Omapalvelun kautta, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja matkapuhelinnumerosi "Omat tiedot" -kohtaan. Saat tiedon, kun asiastasi on tullut päätös tai jos sinun pitää lähettää lisää selvityksiä. Jos haluat, voit saada sähköpostiisi myös tiedon, että hakemus on tullut perille.

Kun täytät Omapalvelun lomakkeen, palvelun järjestäjä saa siitä luvallasi kaikki tarpeelliset tiedot. Jos esimerkiksi haet kuljetuspalvelua, Kuljetustenohjauskeskukselle välitetään tarvittavat tiedot. Sinun ei siis tarvitse erikseen ilmoittaa tietojasi muulla tavalla.

Kun tarvitset Omapalvelussa neuvoa jonkin kohdan täyttämisessä, paina kysymysmerkin kuvaa. Oranssi nuoli tarkoittaa, että kohta on pakollinen.

Liitteiden lisääminen - haitari

Liitteiden lisääminen

Voit lähettää kaikki liitteet sähköisesti. Liitteet pitää lähettää yhdessä hakemuksen kanssa.

Vammaispalvelujen lomakkeet

Liite voi olla pdf-, jpg- tai jpeg-muodossa tai kuvana, joka on otettu kameralla asiapaperista. Yhden liitteen koko voi olla enintään 2 Mt.

Kuinka lisäät liitteet?

Voit lisätä liitteet omista tiedostoistasi + -painikkeella. Vihreä merkki tarkoittaa, että liitteen lisääminen onnistui. Punainen merkki tarkoittaa, että liitteen lisääminen ei onnistunut. Liitteen lisääminen ei onnistu, jos liite on liian suuri tai se on väärässä muodossa.

Paina roskakorin kuvaa, jotta liite poistuu. Korjaa liite ja yritä uudelleen.

Jos haluat tallentaa keskeneräisen hakemuksen, paina oikeassa yläkulmassa tallenna-kohtaa. Keskeneräinen hakemus näkyy etusivulla ennen tapahtumaluetteloa.

Mitä liitteitä tarvitset?

Tarvittavat liitteet vaihtelevat sen mukaan, mitä palvelua tai etuutta haet.

Kun haet ensimmäistä kertaa vammaispalvelulain mukaisia palveluja tai taloudellista tukea, pitää hakemukseen liittää asiantuntijalausunto tai vastaavat tiedot sisältävä lääkärin tai fysioterapeutin teksti. Lausunnossa on kuvattava hakijan vamma- tai pitkäaikainen sairaus sekä niiden tuoma haitta päivittäisissä toimissa sekä näkövammaisuuden kohdalla haitta-asteen määritelmä tai prosentti.

Jatkohakemuksiin ei yleensä tarvita uutta lääkärinlausuntoa tai vastaavaa tekstiä. Uudet asiantuntija-arviot tarvitaan, jos tilanteesi muuttuu tai hakemasi palvelu edellyttää erityistä arviointia tai lausuntoa.

Hakemukseen liitetään asiantuntijalausunto tai vastaavat tiedot sisältävä lääkärin tai muun
asiantuntijan teksti hakijan vaikeavammaisuudesta ja palvelun tarpeesta.

Palveluasumisen tarve ja toteutumistapa suunnitellaan yhdessä hakijan kanssa ja laaditaan
palvelusuunnitelma.

Palveluasumisen hakemusten perusteella tehdyt SAS (Selvitä, Arvioi, Sijoita)-arviot käydään asiakkaan luvalla läpi SAS-työryhmässä.

Hakemukseen liitetään asiantuntijalausunto tai vastaavat tiedot sisältävä esimerkiksi lääkärin, puheterapeutin tai kuntoutusohjaajan teksti sopeutumisvalmennuksen tarpeesta.

Selvitys haettavan kurssin ohjelmasta ja kustannuksista tai yksilöllisen sopeutumisvalmennuksen tarpeesta. Viittomaopetus on sopeutumisvalmennuksen palveluja.

Hakemukseen liitetään asiantuntijalausunto tai vastaavat tiedot sisältävä lääkärin teksti sekä selvitys säännöllisistä vammasta johtuvista erityisvaate- tai erityisravintokustannuksista.

 • Hakemukseen liitetään asiantuntijalausunto tai vastaavat tiedot sisältävä lääkärin tai fysioterapeutin tai toimintaterapeutin teksti hakijan vaikeavammaisuudesta ja haettavan asunnon muutostyön tarpeesta.
 • Valaistusmuutostöistä tarvitaan liitteeksi Tays Silmäkeskuksen kuntoutusohjaajan lausunto.
 • Hakijan vastuulla on hankkia muutostöihin asunto-osakeyhtiölain mukainen taloyhtiön- tai isännöitsijän lupa sekä asunnon omistajan lupa. Lupa lähetetään vammaispalvelutoimistoon tiedoksi.
 • Avustusta muutostöihin voit hakea myös jälkikäteen. Hakemus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun muutokset on tehty. Liitä hakemukseen kuitit muutostöistä.

 • Hakemukseen liitetään asiantuntijalausunto tai vastaavat tiedot sisältävä lääkärin tai fysioterapeutin tai toimintaterapeutin teksti hakijan vaikeavammaisuudesta ja haettavan asunnon välineen tai laitteen tarpeesta.
 • Hakijan vastuulla on hankkia asunnon välineen tai laitteen asentamiseksi asunto-osakeyhtiölain mukainen taloyhtiön- tai isännöitsijän lupa sekä asunnon omistajan lupa. Lupa lähetetään vammaispalvelutoimistoon tiedoksi.

 • Hakemukseen liitetään asiantuntijalausunto tai vastaavat tiedot sisältävä lääkärin tai kuntoutusohjaajan teksti hakijan vaikeavammaisuudesta ja päivittäisissä toimissa tarvittavasta toisen henkilön avun tarpeesta.
 • Hakemuksessa pitää kertoa on hyvä mainita oma arvio henkilökohtaisen avun tuntimäärästä.
 • Henkilökohtainen apu voidaan järjestää niin, että hakija toimii itse henkilökohtaisen avustajan työnantajana, myöntämällä palveluseteli tai hankkimalla palvelu ostopalveluna yksityiseltä palveluntuottajalta.
 • Jatkohakemuksessa lisätietokentässä ilmoitetaan palveluun liittyvä mahdollinen lisätarve.

 • Hakemukseen liitetään asiantuntijalausunto tai vastaavat tiedot sisältävä lääkärin tai fysioterapeutin, toimintaterapeutin tai kuntoutusohjaajan teksti hakijan vammaisuudesta sekä sen tuomasta haitasta päivittäisiin toimintoihin.
 • Liitteeksi tarvitaan arvio välineen, laitteen tai koneen hinnasta
 • maksukuitti jo ostetusta välineestä, jos tukea haetaan jälkikäteen 6 kuukauden takautuvan hakuajan puitteissa.

 • Hakemukseen liitetään asiantuntijalausunto tai vastaavat tiedot sisältävä lääkärin tai muun asiantuntijan teksti hakijan vaikeavammaisuudesta ja päivätoiminnan tarpeesta.
 • Päivätoiminnan tarve ja toteutumistapa suunnitellaan yhdessä hakijan kanssa ja laaditaan palvelusuunnitelma.

Hakemukseen liitetään asiantuntijalausunto tai vastaavat tiedot sisältävä lääkärin tai muun
asiantuntijan teksti haettavasta palvelusta.

 • Asiantuntijalausunto tai vastaavat tiedot sisältävä lääkärin tai fysioterapeutin teksti, jossa on kuvattu hakijan liikkumisen vaikeudet ja vaikeavammaisuus.
 • Työmatkahakemuksen liitteenä tarvitaan lisäksi kopio työsopimuksesta tai tiedot
 • yritystoiminnasta.
 • Opiskelumatkahakemukseen liitetään todistus opiskelupaikan saamisesta ja opiskelupaikan läsnäolotodistus.
 • Muu lausunto, jonka hakija haluaa liittää hakemukseen.
 • Kuljetuspalvelun jatkoa voi hakea samalla lomakkeella, jolloin liitteeksi tarvitaan määräaikaisten päätösten kohdalla uusi selvitys hakijan vaikeavammaisuudesta ja kuljetuspalvelun tarpeesta.

Katso tarkemmat tiedot tarvittavista liitteistä:

Autoavustushakemuksen liiteluettelo (pdf) (päivitetty 1.10.2023)

 • lääkärinlausunto: uudet asiakkaat ja haettaessa vamman vaatimia lisälaitteita ja muutoksia
 • autoveronpalautuksen ennakkopäätös, joka haetaan Tullilta. Autoveronpalautusta voi saada Suomessa ensi kertaa rekisteröitävään autoon (uusi tai käytetty, joka ei ole ollut Suomen rekisterissä aiemmin).
 • vakuutusyhtiöltä tai muulta taholta mahdollisesti saatava tuki
 • kopio ajokortista
 • tarjous uudesta autosta. Tarjouksessa pitää olla seuraavat asiat:
  • uuden auton hinta ilman
  • lisälaitteita, toimituskulut, mahdollinen alennus, lämmittimen hinta, selvitys tarvittavista muutostöistä ja lisälaitteista (automaattivaihteiden hinta, pyydä tarvittaessa hinta myös
  • manuaalivaihteisesta vastaavasta autosta automaattivaihteen hinnan esille saamiseksi,
  • käsihallintalaitteiden hinta tai tarjouspyyntö, muiden tarvittavien lisälaitteiden tai muutostöiden hinta
 • kauppakirja tai rekisteriote. Jos autoavustuksen hakija on lapsi, pitää hänen olla auton omistaja tai vähintään haltija.
 • vaihtoautosta saatu hyvitys sekä vaihtoauton merkki, vuosimalli, kunto ja ajokilometrit
 • rahoitussopimus tai tarvittaessa maksulomake
 • kuitti maksetusta suorituksesta

Vammaispalvelujen Omapalvelu - osa 2

Näin seuraat hakemuksen käsittelyä

Voit seurata hakemuksesi käsittelyä Omapalvelussa. Hakemuksen vieressä olevat merkit kertovat etenemisestä:

 • Kirjekuori = hakemus on lähetetty
 • Avattu kirjekuori = hakemus on tullut perille
 • Nuoli = hakemus odottaa lisäselvitystä
 • Punainen merkki = hakemus on hylätty
 • Vihreä merkki = hakemus on hyväksytty
 • Vasara = päätös kirjallisena

Saat ilmoituksen sähköpostiin tai tekstiviestinä, kun päätös on valmis.

Huolehdi tietoturvallisuudesta

Omapalvelun käyttö katkeaa automaattisesti tietyn ajan kuluttua. Ruudulle tulee ilmoitus, että istunto päättyy. Jos haluat jatkaa, paina kohtaa "Jatka istuntoa".

Pääset pois Omapalvelusta, kun painat "Kirjaudu ulos".

Omapalvelussa on henkilökohtaisia tietojasi. Jos käytät Omapalvelua muualla kuin kotona, esimerkiksi kirjastossa, muista tyhjentää tietokoneesta kaikki tietosi: selaimen välimuisti, sivuhistoria ja liitetiedostot, jos olet tallentanut ne tietokoneelle. Lopuksi sulje selain.

Toisen puolesta asiointi Omapalvelussa

Vammaispalvelujen sähköisessä asiointipalvelussa eli Omapalvelussa voit asioida toisen henkilön puolesta. Puolesta asiointi onnistuu sen jälkeen, kun olet toimittanut joko valtakirjan, suostumuksen tai sitoumuksen vammaispalvelujen sosiaalityöntekijälle ja tarvittavat tiedot on kirjattu asiakastietojärjestelmään.

Puolesta-asiointitapa riippuu puolesta-asioitavan (asiakkaan) iästä.

Alle 15-vuotiaiden huoltajat: sitoumus

Jos olet alle 15-vuotiaan virallinen huoltaja, voit asioida lapsesi (huollettavasi) puolesta allekirjoittamalla puolesta-asiointia koskevan sitoumuksen. Vammaispalvelutoimiston työntekijä tarkistaa väestörekisteritiedoista, että huoltajuutta koskevat tiedot pitävät paikkansa. Puolesta-asiointi päättyy automaattisesti vammaispalvelujen asiakkuuden päättyessä, huoltajuuden päättyessä tai kun lapsesi täyttää 15 vuotta.

15–17-vuotiaat: suostumus

Jos olet 15–17-vuotias, voit asioida Omapalvelussa omilla verkkopankkitunnuksillasi tai voit antaa suostumuksesi viralliselle huoltajallesi asioida puolestasi. Vammaispalvelutoimiston työntekijä tarkistaa väestörekisteritiedoista, että huoltajuutta koskevat tiedot pitävät paikkansa. Puolesta-asiointi päättyy automaattisesti vammaispalvelujen asiakkuuden päättyessä tai kun täytät 18 vuotta.

Täysi-ikäiset: valtakirja

Tee valtakirja, jos olet täysi-ikäinen ja haluat valtuuttaa toisen henkilön asioimaan puolestasi Omapalvelussa. Samalla valtakirjalla voit antaa valtuutuksen tai valtuuden kaikkiin vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon palveluihin. Puolesta-asiointi päättyy automaattisesti vammaispalvelujen asiakkuuden päättyessä.

Kun puolesta-asioivan tiedot on siirretty asiakastietojärjestelmään, saat tästä ilmoituksen kirjeellä tai muulla sovitulla tavalla.

Puolesta-asioinnin voi purkaa milloin vain ilmoittamalla siitä kirjallisesti vammaispalveluihin.

Kuinka käytät Omapalvelua toisen puolesta?

Kun asioit toisen puolesta, kirjaudu Omapalveluun omilla pankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella. Valitse ”Puolesta-asiointi”-painike. Se avaa puolesta-asioitavan tiedot ruudulle.

Voit tehdä puolesta-asioitavalle hakemuksen, vastata lisäselvityspyyntöön, vastaanottaa kirjeitä ja päätöksiä sekä seurata asiakkaan tilille tulevia maksuja.