Readspeaker

Mitä teen, kun raskaustesti on positiivinen?

Mitä teen, kun raskaustesti on positiivinen?

Ensikäynti äitiysneuvolassa

Ota yhteyttä äitiysneuvolaan ensimmäisen kerran puhelimitse, kun olet tehnyt positiivisen raskaustestin. Ensimmäinen neuvolakäyntisi sovitaan 8–10 raskausviikolle.

iPana Äitiys -palvelu

iPana Äitiys -palvelu

Pirkanmaan hyvinvointialueella on käytössä iPana Äitiys -palvelu. Sähköinen tietojärjestelmä helpottaa tietojesi siirtymistä neuvolan sekä synnytyssairaalan välillä. Kun otat ensimmäisen kerran yhteyttä äitiysneuvolaan, saat ohjeen iPana Äitiyden käyttöönottamiseksi.

iPana Äitiys -palvelu sisältää:

  • sähköisen äitiyskortin, joka sisältää perinteisen paperisen äitiyskortin tiedot
  • sähköisesti täytettävät neuvolan esitieto- ja kyselylomakkeet
  • suojatun sähköisen viestinnän oman terveydenhoitajan kanssa
  • Kotimittausosion, jonne voit kirjata seurantatietoja terveydenhuollon ammattilaisen nähtäväksi ja kommentoitavaksi
  • raskauspäiväkirjan, jota raskaana oleva voi halutessaan itse täyttää
  • kalenterin raskausajan tapahtumista ja tietoa raskaudesta ja sikiön kehityksestä 

Mainittujen palvelujen tietosisältö näkyy sekä asiakkaalle että terveydenhuollon ammattilaiselle. Poikkeuksena on raskaana olevan oma raskauspäiväkirja, joka ei aukea terveydenhuollon ammattilaisen nähtäväksi.

Esitietolomakkeet toimivat pohjana hoidon suunnittelulle ja yhteistyölle perheesi kanssa. Ennen ensimmäistä äitiysneuvolakäyntiä toivomme sinun ja puolisosi täyttävän Esitiedot-välilehdeltä kaikki osiot Sairaudet ja tapaturmat -otsikkoon asti. Loput esitietolomakkeen tiedoista täydentyvät raskauden edetessä ja niitä täytetään koko raskauden ajan synnytystä ajatellen.

Esitietojen lisäksi sinun sekä kumppanisi tulee täyttää Kyselyt-välilehdeltä seuraavat lomakkeet: alkoholi, päihteet sekä ravitsemus ja liikunta.

Ipana - yksinkertainen linkkinosto

2.0 Hiusviivaerotin


Raskaudenaikaiset ultraääni- ja sikiöseulontatutkimukset

Raskaudenaikaiset ultraääni- ja sikiöseulontatutkimukset

Raskauden seurantaan kuuluu kaksi ultraäänitutkimusta, jotka liittyvät sikiöseulontaan. Sikiöseulontoihin osallistuminen on vapaaehtoista ja perheille maksutonta. Neuvolan terveydenhoitaja ohjaa sinua varaamaan ajan näihin tutkimuksiin ensikäynnillä.

Lisätietoa seulontaultraäänistä ja sikiön poikkeavuuksien seulonnoista: Raskaus ja synnytys

2.0 Hiusviivaerotin


Elintavat raskausaikana

Elintavat raskausaikana

Useiden ravintoaineiden tarve kasvaa raskausaikana, minkä vuoksi ruokavalion laatuun täytyy kiinnittää aiempaa enemmän huomiota. Raskaudenaikaisella ravitsemuksella tiedetään olevan pitkäaikaisia vaikutuksia lapsesi terveyteen ja hyvinvointiin.
Tietoa raskausajan ravitsemuksesta ja tarvittavista ravintolisistä löydät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta: Ravitsemussuositukset - Raskaus ja imetysaika

Säännöllisellä liikunnalla raskausaikana on useita myönteisiä terveysvaikutuksia sekä raskaana olevalle että syntyvälle lapselle. Monet liikuntamuodot ovat turvallisia ja soveltuvia raskausajan liikuntaan.
Tutustu raskausajan liikuntasuosituksiin UKK-instituutin sivuilla: Liikkumisen suositus raskauden aikana

Ensimmäistä lastaan odottavalla perheellä on mahdollisuus varata maksuton aika suun terveydentilan- ja hoidontarpeen arvioon. Käynti ei ole kliininen tutkimus, vaan arviointi tehdään keskustelun perusteella. Ajan perheen suun terveydentilan ja hoidontarpeen arvioon voit varata hammashoidon ajanvarauksesta.

Voit saada luotettavaa tietoa hyvinvointia ja terveyttä ylläpitävistä ja edistävistä elintavoista ja niihin liittyvistä palveluista Pirkanmaan hyvinvointialueen Hyvinvointia elintavoilla -verkkosivuilta, joille on koottu tietoa aihekokonaisuuksittain, itse- ja omahoito-ohjelmia sekä Pirkanmaan alueellista toimintaa ja tukimahdollisuuksia: Hyvinvointia elintavoilla -sivut