Murupolku

Readspeaker

Ennakoi ja suunnittele tulevaa - otsikko

Ennakoi ja suunnittele tulevaa

Ennakoi ja suunnittele tulevaa - ankkurilistaus

Tällä sivulla

  Ennakoi ja suunnittele tulevaa - puolesta asiointi + edunvalvontavaltuutus - nosto

  Puolesta asiointi

  Asiointi toisen henkilön puolesta on mahdollista vahvan tunnistautumisen vaativalla Suomi.fi-valtuutuksella.

  Suomi.fi-valtuutus tarjoaa ikääntyneen läheisille sujuvamman tavan olla tukena terveys- ja sosiaaliasioissa. Käynnin sijaan asioita voi hoitaa digipalveluissa kellonajasta tai paikasta riippumatta läheisen omilla vahvan tunnistautumisen välineillä. Läheinen voi olla perheenjäsen tai ystävä.

  Avustettu valtuutus on liikkuvien palvelujen kokeilussa tarjolla tällä hetkellä kokeilupaikkakunnilla Kurussa, Luopioisissa ja Punkalaitumella.

  Pirkanmaan hyvinvointialueen palveluissa on mahdollista käyttää puolesta asiointia:

  Edunvalvontavaltuutus

  Edunvalvontavaltuutus on valtakirja, jolla jokainen voi valtuuttaa haluamansa henkilön huolehtimaan asioistaan sen varalta, että tulee myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan. Valtakirjassa määritellään asiat, jotka valtuutus kattaa.

  Digi- ja väestötietovirasto (DVV) on tuottanut lyhyitä videoita edunvalvontavaltuutuksesta:

  Jos esimerkiksi muistisairaan ihmisen etuja ei saada turvattua esimerkiksi yhteisin pankkitilein, valtakirjalla tai edunvalvontavaltuutuksella, voidaan hänelle määrätä edunvalvoja. Edunvalvojan määrääminen on kuitenkin viimesijaisin keino muistisairaan etujen turvaamisessa. Jos muistisairaan asiat tulevat hoidetuksi muilla tavoin, ei edunvalvontaa tarvita.

  Ennakoi ja suunnittele tulevaa - elämän muutokset - nosto

  Kun sairastut

  Vertaistalo tarjoaa vertaistukea sairastuneille ja heidän läheisilleen - kokemustarinoita sekä konkreettisia vinkkejä ja yhteystietoja potilasyhdistysten vertaistukipalveluihin. Älä jää yksin, tukea on tarjolla.

  Pirkanmaan hyvinvointialueen hoitotahtokampanja kannustaa ihmisiä pohtimaan hoitotahtoaan, mutta myös opettanut elämän loppuvaiheen hoidosta.

  Palliatiivinen talo tukee parantumattomasti sairaita ja heidän läheisiään sairauden kanssa elämisessä. Talosta löytyy tietoa aikuisten palliatiivisesta hoidosta, sairauksista ja eri tukimuodoista.

  Omaisen tai läheisen kuolema

  Jossain elämänsä vaiheessa jokainen meistä kohtaa läheisen ihmisen kuoleman. Surutyön tueksi olemme listanneet apua asioiden hoitamiseen ja tueksi suruun. Apua ja tukea saat myös seurakunnista sekä uskonnollisilta yhteisöiltä.Kun ihminen kuolee, on vainajan läheisillä surun ohella paljon käytännön asioita hoidettavana.

  Ota avuksi Suomi.fi-opas, joka neuvoo mm. mitä asioita pitää tehdä ensiksi, mitä asiakirjoja tarvitset asioiden hoitamiseen, miten järjestät hautajaiset. 

  Tietoa perhe-eläkkeestä, tuista ja etuuksista leskelle, avoleskelle tai lapselle

  Hautajaistoimistojen liiton Hautajaiset-sivuilta löydät listan hautaustoimistoista ja saat neuvoja hautajaisiin.

  Pirkanmaan hautaustoimistojen sivuilla on omaisten opas raskaan tilanteen tueksi.

  Varattomalle kuolinpesälle voidaan myöntää toimeentulotukea välttämättömiin hautauskustannuksiin kokonaan tai osittain. Hautaukseen myönnettävä toimeentulotuki annetaan pääsääntöisesti maksusitoumuksena hautaustoimistolle tai seurakunnalle. 

  Kela on tehnyt muistilistan asioista, jotka täytyy hoitaa, jos puoliso tai omainen kuolee.

  Ennakoi ja suunnittele tulevaa - tietoa sosiaalipalveluista + kelasta - nosto

  Tarvitsetko tietoa sosiaalipalveluista?

  Kun haluat neuvontaa ja palveluohjausta puhelimitse, soita Palveluneuvontaan: puhelin 040 733 3949 

  Sinua autetaan löytämään omaan elämäntilanteeseesi sopivat palvelut, joilla tuetaan arjessa ja kotona selviytymistäsi. Saat tietoa muun muassa asumisesta, kotiin saatavista yksityisistä ja julkisista palveluista, liikkumisesta, taloudellisista etuuksista, liikuntapalveluista, harrastus- ja virkistysmahdollisuuksista sekä järjestöistä.

  Asiakkaita ohjataan myös Lähitoreille. Lähitoreilla saat tarvittaessa myös apua hakemusten täyttämiseen.

  Kela ja sosiaaliturva

  Kelalla on merkittävä rooli sosiaaliturvan toimeenpanijana Suomessa. Sosiaaliturvalla tasataan perheiden ja yksilöiden välisiä tuloeroja ja taataan kaikille riittävä toimeentulo. Kela.fi-sivuilta löydät tietoa myös ikäihmisten sekä vammaisten tuista ja palveluista.

  Toimeentulotuki on henkilön tai perheen viimesijainen taloudellinen tuki, joka kattaa elämän perusmenoja. Suomessa asuva tai vakinaisesti oleskeleva henkilö tai perhe voi saada toimeentulotukea, jos tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin menoihin, kuten ruokaan ja asumiseen.

  Ennakoi ja suunnittele tulevaa -teknologia - nosto

  Ota teknologia arkesi tueksi

  Tarvitsenko arjen tueksi teknologiaa, ikäteknologiaa vai kenties apuvälineen? Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry on koonnut oppaan niistä mahdollisuuksista, joita teknologia voi tuoda ikääntyvien ja vanhojen ihmisten arkeen:

  Tutustu arkea helpottaviin apuvälineisiin ja ratkaisuin Laitetorilla. Laitetorilta löydät kotona asumista, turvallisuutta ja toimintakykyä parantavia apuvälineitä ja laitteita kodinomaisessa ympäristössä.

  Laitetori sijaitsee fyysisesti Tampereella Palveluneuvonnan palvelupisteen yhteydessä. Palveluneuvonta esittelee hyvinvointiteknologian ratkaisuja myös etukäteen sovittuna ajankohtana videoneuvottelun välityksellä. Voit varata ajan videoneuvotteluun palveluneuvonnan sähköpostiosoitteen kautta.

  Laitetorin virtuaaliesittely: Saat kuvan isommaksi klikkaamalla kehyksen kuvaketta.

  Ennakoi ja suunnittele tulevaa - asuminen - nosto

  Asumisen turvallisuus ja asunnon muutostyöt

  Kotona asuminen on meille lähes jokaiselle toivotuin vaihtoehto. Kodin turvallisuuden huomioiminen ja apuvälineiden käyttöönotto saattavat olla ajankohtaisia elämän eri vaiheissa.

  Apuvälineen tarpeen arviointi, sovitus ja käytön opetus tapahtuu paikkakuntasi apuvälineyksikössä, sairaalassa tai tarvittaessa kotikäyntinä. Perusapuvälineitä saat lainaan oman asuinkuntasi apuvälineyksiköstä ilman lähetettä. Perusapuvälineitä ovat esimerkiksi kyynärsauvat, kävelytelineet ja suihkutuolit.

  Mietitkö, onko kotisi tai läheisen koti turvallinen? Kotitapaturmat-sivusto tarjoaa kodinturvallisuuden tarkistuslistan:

  AsumisenApu tarjoaa tietoa ja tukea asumisen pulmiin sekä välineitä asumisen muutosten ennakointiin.

  Vanhustyön keskusliiton korjausneuvonta on asuntojen korjaus- ja muutostarpeiden arviointia ja korjausten edistämisen sekä avustusten hakemisessa auttamista yli 65-vuotiaille. Yleisimpiä ikääntyneiden asuntoihin tarvittavia korjauksia ovat pesutilojen muutokset sekä erilaiset esteettömyyttä parantavat muutostyöt. Rakenteiden ja järjestelmien huonokuntoisuus aiheuttaa myös yleistä peruskorjaustarvetta.

  ARA myöntää korjausavustuksia henkilöasiakkaille ja asuinrakennuksen omistaville yhteisöille. ARA myöntää avustusta iäkkäille (yli 65-vuotiaille) tai vammaisille henkilöille heidän omakotitalonsa tai omistamansa asunnon korjaamiseen. Avustusta myönnetään vain ympärivuotisessa käytössä olevan kodin korjauksiin, ei esimerkiksi mökin korjaamiseen. Avustus on tarkoitettu parantamaan iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia kotona asumiseen.

  Voit saada korvausta asunnon muutostöihin, jos olet vaikeavammainen ja liikkuminen sekä omatoimisuus vakituisessa asunnossasi on vamman tai sairauden vuoksi erityisen vaikeaa. Asunnon muutostöinä korvataan vamman vaatimat välttämättömät muutostyöt (esimerkiksi kynnysten poistaminen, luiskat, tukikahvat) asunnossa ja sen välittömässä lähiympäristössä. Asunnon peruskorjaustoimenpiteet eivät kuulu korvauksen piiriin. Välttämättömät muutostyöt ovat sinulle maksuttomia.

  Asuminen omassa kodissa tai tuetussa asumisessa 

  Omaan kotiin on mahdollista ostaa ja hankkia arkea tukevaa yksityistä hoitoa. Voit etsiä eri toimijoita aihe ja kuntahaulla Palveluhausta.

  Kun tarvitset tietoa ja neuvontaa ikäihmisten ja vammaisten palveluihin liittyen, ota ensisijaisesti yhteyttä Palveluneuvontaan. Ensivaiheen neuvontaa saat myös kaikilta lähitoreilta. 

  Palvelujen piirissä olevat voivat olla yhteydessä oman alueensa ikäihmisten asiakasohjaukseen tai vammaispalveluihin.