Murupolku

Readspeaker

Erotilanteet, huoltajuus, tapaamisoikeus ja elatus

Erotilanteet, huoltajuus, tapaamisoikeus ja elatus

Perheoikeudelliset palvelut auttavat perhettäsi seuraavissa asioissa:

  • vanhemmuuden selvittäminen ja vahvistaminen
  • lapsen asuminen, huolto, tapaamiset ja elatus.

Nalle keltaisella taustalla.

Perheoikeudellisissa palveluissa on mahdollisuus perheasioiden sovitteluun ja tarvittaessa järjestetään lapsen ja vanhemman valvottuja tai tuettuja tapaamisia. Huoltoriitatilanteissa teemme oikeudelle olosuhdeselvityksiä. Palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia.

Erotilanteet, huoltajuus, tapaamisoikeus ja elatus -alasivut - nosto

Lastenvalvoja avustaa vanhempia erotilanteessa lapsen edun mukaisen sopimuksen laadinnassa.

Eronneet vanhemmat voivat sovittelussa keskustella niistä kysymyksistä, joita lasten asioiden järjestämiseen liittyy ja joista heidän on vaikea päästä yksimielisyyteen.
Avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyys tulisi selvittää. Äitiyden vahvistaminen tehdään silloin, kun lapselle voidaan vahvistaa synnyttäjän lisäksi toinen äiti.
Erossa huomioitavia asioita ovat mms. lapsen asuminen ja tapaamiset. Miten toimia, jos on vaikea päästä yhteisymmärrykseen?
Vanhemmat voivat sopia lapsen elatusavusta ja sen suuruudesta keskenään tai tarvittaessa lastenvalvojan luona.