Readspeaker

Tiedetoimikunta

Tiedetoimikunta

Tiedetoimikunta

Sisä-Suomen yhteistyöalueen tiedetoimikunta työskentelee valmistelutyöryhmänä, joka avustaa Sisä-Suomen yhteistyöalueen tutkimustoimikuntaa esiarvioimalla tutkijoiden ja tutkimusryhmien tutkimushanke-esitykset.

Tiedetoimikunta esittää tutkimustoimikunnan myönnettäväksi valtion tutkimusrahoitusta yhteistyöalueen yliopistotasoiseen tieteelliseen tutkimukseen. Arvioinnissa tiedetoimikunta käyttää tutkimustoimikunnan hyväksymiä arviointikriteereitä ja tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita.

Tiedetoimikunnan jäsenillä, jotka edustavat monipuolisesti terveyden tutkimuksen eri tieteenalojen asiantuntijuutta, on pitkä kokemus tieteellisestä tutkimustyöstä ja tutkimushankkeiden rahoitushakemusten arviointityöstä.

Tiedetoimikunnan kulut katetaan valtion tutkimusrahoituksella. Tiedetoimikunnan toiminta- ja taloussuunnitelman vahvistaa lopullisesti Pirkanmaan hyvinvointialue.

Sisä-Suomen yhteistyöalueen tiedetoimikunnan jäsenet

Puheenjohtaja

Tutkimusjohtaja, pysyvä asiantuntija, dosentti Tarja Laitinen, Pirkanmaan hyvinvointialue (Pirha)

Jäsenet

Professori, ylilääkäri Juhana Frösén, TAU MET, Pirha
Dosentti, ylilääkäri Sanna Hoppu, Pirha
Dosentti, ylilääkäri Antti Kaipia, Pirha
Professori, ylilääkäri Hannu Kankaanranta, TAU MET, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue, Göteborgin yliopisto
Professori Marja Kaunonen, TAU SOC
Professori (tenure track), ylilääkäri Tuomas Koskela, TAU MET, Pirha
Dosentti, osastonylilääkäri Olli Lohi, TAU MET, Pirha
Professori Pekka Nuorti, TAU SOC
Professori, ylilääkäri Ari Palomäki, TAU MET, Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Professori, ylilääkäri Niku Oksala, TAU MET, Pirha
Professori, osastonylilääkäri Ilkka Pörsti, TAU MET, Pirha
Dosentti, erikoislääkäri Synnöve Staff, TAU MET, PSHP
Terveystieteen tohtori, toimitusjohtaja Tiina Surakka, Pirte
Dosentti, ylilääkäri Mika Raitanen, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

Tiedetoimikunnan sihteeri

FM Niina Pylkki
Pirkanmaan hyvinvointialue
PL 2000
33521 TAMPERE
Käyntiosoite: Arvo Ylpön katu 6, Finn-Medi 1, 1. krs.
p. 044 473 9648