Murupolku

Readspeaker

Liikkuvien lähipalveluiden kokeilu

Liikkuvien lähipalveluiden kokeilu

Liikkuvien lähipalveluiden kokeilu - ankkurilista

Liikkuvien lähipalveluiden kokeilu

Liikkuvien lähipalveluiden kokeilu aloitettiin maaliskuussa 2024 Kurussa, Luopioisissa ja Punkalaitumella. Kokeilussa pyritään hakemaan tietoa siitä, mitkä sosiaali- ja terveyspalvelut toimivat liikkuvana palveluna.

Palveluvalikoimaan kuuluu kiireettömiä sosiaali- ja terveyshuollon palveluita, jotka voivat tarkoittaa lääkärin, hoitajan, terveydenhoitajan, fysioterapeutin ja mielenterveys- ja päihdetiimien vastaanottoja, aikuisten sosiaalipalveluita ja suun terveydenhuollon mobiilihoitoyksikön palveluita.

Liikkuvana lähipalveluna tarjotaan kiireetöntä palvelua asukkaille, joiden on vaikea kulkea kauempana olevalle toimipisteelle, eikä heillä ole mahdollisuutta digitaaliseen asiointiin. Kiireellinen hoito ohjataan läheisille sosiaali- ja terveysasemille.

2.0 Hiusviivaerotin


Liikkuvien palvelujen asukaskysely

Vastaa asukaskyselyyn 22.7. mennessä

Kerro, mitä mieltä olet sosiaali- ja terveyspalveluista ja liikkuvista lähipalveluista. Kyselyyn voi vastata myös paperilomakkeella sosiaali- ja terveysasemilla.

2.0 Hiusviivaerotin


Liikkuvien lähipalveluiden kokeilu - UKK nosto

Usein kysytyt kysymykset liikkuvista lähipalveluista

Helmi-maaliskuun vaihteessa järjestetyissä asukkaiden kehittämistyöpajoissa huoliseinille tuli mahdollisuuksien ja uhkien lisäksi kysymyksiä. Koostimme näihin vastaukset.

2.0 Hiusviivaerotin


Liikkuvien palveluiden kokeilu - apua asiointiin digitaalisesti - web-sisältö

Apua asiointiin digitaalisesti

Lähiasiointipisteissä on asukastietokoneita. Saat opastusta hyvinvointialueen digitaalisten palveluiden käyttöön joko asukastietokoneella tai tuomallasi omalla laitteella.

Voit varata ajan opastukseen Kurun ja Luopioisten lähiasiointipisteelle tai tulla paikan päälle Punkalaitumen lähiasiointipisteelle.

Kurun lähiasiointipiste
Varaa aika numerosta 03 384 5271, ma–to kello 8–15, pe kello 8–14.

Luopioisten lähiasiointipiste
Varaa aika lähiasiointipisteen numerosta 03 384 5039, soittoajat arkisin ma–to kello 8–16, pe kello 8–15.

Punkalaitumen lähiasiointipiste
Voit tulla opastukseen ilman ajanvarausta keskiviikkoisin kello 8–14.

Voit pyytää apua seuraaviin tilanteisiin

Videovastaanotot

 • ohjaamme videovastaanottojen käytössä
 • harjoittelemme yhdessä videovastaanotolle liittymistä
 • avustamme videovastaanottojen avaamisessa

OmaPirhan digitaaliset palvelut

 • ohjaamme varaamaan ajan digitaalisesti
 • opastamme digiklinikan käytössä
 • opastamme digiklinikka-sovelluksen lataamisessa
 • ohjaamme käyttämään lomakkeita

Pirha.fi-verkkosivut

 • opastamme pirha.fi-palveluihin

Puolesta asiointi digitaalisissa palveluissa

 • kerromme Suomi.fi-valtuuttamisesta
 • opastamme avustetun valtuuksen rekisteröimisessä

OmaKanta-palvelu

 • opastamme uusimaan reseptit OmaKannan kautta
 • opastamme lukemaan OmaKannan kautta hoitoon liittyviä kirjauksia

Laitteisiin, verkkoyhteyksiin ja palomuureihin liittyvissä kysymyksissä ohjaamme yleisen digituen piiriin. Näitä palveluja tarjotaan Punkalaitumen kirjastolla, Pälkäneen digikerhossa, Kangasalan pääkirjastolla ja Kurun kirjastolla.

Katso myös:

Tukea digipalvelujen ja -laitteiden käyttöön

2.0 Hiusviivaerotin


Liikkuvien lähipalveluiden kokeilu - kokeilussa mukana - nosto

Kokeilussa mukana

Valtuuttaminen tarjoaa esimerkiksi ikääntyneen läheisille sujuvamman tavan olla tukena terveys- ja sosiaaliasioissa. Avustamme Suomi.fi-valtuuksien antamisessa.
Suun terveydenhuollon palveluissa liikkuvien lähipalveluiden kokeilu toteutetaan omana erillisenä ikääntyvään väestöön kohdentuvana kokeiluna. 

2.0 Hiusviivaerotin


Liikkuvien lähipalveluiden kokeilu - asukastiedotteet

Asukastiedotteet

Asukastiedotteisiin on koostettu yhteen kokeilun aikaiset palvelut ja yhteydenottokanavat. Tiedotteet jaettiin Kurun, Luopioisten ja Punkalaitumen jokaiseen kotitalouteen 28.2.2024. 

2.0 Hiusviivaerotin


Liikkuvien lähipalveluiden kokeilu - anna palautetta

Vaikuta kokeiluun ja anna palautetta

Kerro, missä olemme onnistuneet ja mitä meidän pitäisi tehdä paremmin. Palautteen avulla toimintaa voidaan arvioida ja kehittää palvelevammaksi. 

Voit antaa palautetta lähiasiointipisteen asiakaspalautelaitteella tai palautekortilla.

Jos sinulla on mahdollisuutta antaa palautetta tietokoneella tai kännykällä, käy antamassa sitä pirha.fi/palaute -sivun palautelomakkeella. Valitse valikosta: Palvelujen verkoston kehittäminen > Palvelujen verkosto > Liikkuvat palvelut. Kerro palautteessasi, minkä kunnan liikkuvista palveluista annat palautetta. 

Antamasi palaute on tärkeää. Niiden perusteella kokeilun aikana annettavaa palvelua kehitetään aktiivisesti.

2.0 Hiusviivaerotin


Liikkuvien lähipalveluiden kokeilu - asukastyöpajojen tulokset

Asukastyöpajojen tulokset

Asukkaiden kanssa kokeilua kehitettiin 30.1. Punkalaitumen kirjastolla, 6.2. Luopioisten seurakuntakeskuksella ja 7.2. Kurun Seuratalolla.

Asukkaat valikoivat tärkeimmät lähelle tuotavat palvelut ja kohderyhmät. Tärkeimmiksi palveluiksi miellettiin laboratoriopalvelut, lääkärin, hammashoidon, terveydenhoitajan, hammaslääkärin, fysioterapeutin, lastenneuvolan ja diabeteshoitajan palvelut sekä mielenterveyspalvelut ja sosiaalipalvelut.

Asukkaat valitsivat ensisijaisiksi liikkuvien lähipalvelujen saajiksi henkilöt, jotka eivät osaa käyttää digitaalisia palveluita, iäkkäät, autottomat, liikuntarajoitteiset, päihde- ja mielenterveysongelmaiset ja esimerkiksi lapsiperheet, joissa puoliso käy perheen ainoalla autolla muualla töissä

Lue uutinen asukkaiden kehittämistyöpajoista. 

2.0 Hiusviivaerotin


Liikkuvien lähipalveluiden kokeilu - tavoitteet

Liikkuvien lähipalveluiden kokeilun tavoitteet

Liikkuvien palveluiden kokeilun tavoitteena on rakentaa uusi toimintamalli palveluiden tuomiseksi lähelle asukkaita. Kokeilussa palvelujen sisältö suunnitellaan alueen palvelutarpeen perusteella, ja alueen asukkaat osallistuvat liikkuvien palveluiden kehittämiseen ja arviointiin. 

Kokeilun aikaisten palvelujen kehittämiseen kytkeytyy etäkonsultaatioiden vahvistaminen, uusien etäkonsultaatiomahdollisuuksien pilotointi ja etädiagnostiikan ja vierianalytiikan hyötyjen ja käytettävyyden arviointi. 

Alueellisten ja kansallisten pilottien sekä digipalveluista saatavien kokemusten perusteella päätetään Pirkanmaalle soveltuvista, fyysiset palvelupisteet korvaavista palveluista ja säilyvistä lähiasemista syksyn 2024 mennessä. Liikkuvien palveluiden kokeilun arvioinnin tuloksia hyödynnetään palveluiden verkoston päätöksenteossa.

Liikkuvat palvelut -pilottia tuetaan Suomen kestävän kasvun ohjelman RRP-rahoituksella. Hoitoon pikaisesti Pirkanmaalla uusilla toimintamalleilla (HOPPU) -hanke on rahoitettu Euroopan unionin kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU). Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua.

Euroopan unionin lippu. Euroopan unionin rahoittama NextGenerationEU.

2.0 Hiusviivaerotin


Liikkuvat palvelut - tämän sivun löydät myös

Tämän sivun löydät myös osoitteella pirha.fi/liikkuvatpalvelut