Murupolku

Readspeaker

Liikkuvien lähipalveluiden kokeilu

Liikkuvien lähipalveluiden kokeilu

Liikkuvien lähipalveluiden kokeilu

Liikkuvien lähipalveluiden kokeilu aloitetaan Kurussa, Luopioisissa ja Punkalaitumella. Kokeilussa pyritään hakemaan tietoa siitä, mitkä sosiaali- ja terveyspalvelut toimivat liikkuvana palveluna.

Palveluvalikoimaan kuuluu kiireettömiä sosiaali- ja terveyshuollon palveluita, jotka voivat tarkoittaa lääkärin, hoitajan, terveydenhoitajan, fysioterapeutin ja mielenterveys- ja päihdetiimien vastaanottoja, aikuisten sosiaalipalveluita ja suun terveydenhuollon mobiilihoitoyksikön palveluita.

Liikkuvana lähipalveluna tarjotaan kiireetöntä palvelua asukkaille, joiden on vaikea kulkea kauempana olevalle toimipisteelle, eikä heillä ole mahdollisuutta digitaaliseen asiointiin. Kiireellinen hoito ohjataan läheisille sosiaali- ja terveysasemille. 

Aikataulu

Liikkuvien palveluiden kokeilun palvelutoiminta alkaa Kurussa ja Luopioisissa 4.3.2024 ja Punkalaitumella 11.3.2024.

Vaikuta kokeiluun ja anna palautetta

Kerro, missä olemme onnistuneet ja mitä meidän pitäisi tehdä paremmin. Palautteen avulla toimintaa voidaan arvioida ja kehittää palvelevammaksi. 

Voit antaa palautetta lähiasiointipisteen asiakaspalautelaitteella tai palautekortilla.

Jos sinulla on mahdollisuutta antaa palautetta tietokoneella tai kännykällä, käy antamassa sitä pirha.fi/palaute -sivun palautelomakkeella. Valitse valikosta: Palvelujen verkoston kehittäminen > Palvelujen verkosto > Liikkuvat palvelut. Kerro palautteessasi, minkä kunnan liikkuvista palveluista annat palautetta. 

Antamasi palaute on tärkeää. Niiden perusteella kokeilun aikana annettavaa palvelua kehitetään aktiivisesti.

Asukastyöpajojen tulokset

Asukkaiden kanssa kokeilua kehitettiin 30.1. Punkalaitumen kirjastolla, 6.2. Luopioisten seurakuntakeskuksella ja 7.2. Kurun Seuratalolla.

Asukkaat valikoivat tärkeimmät lähelle tuotavat palvelut ja kohderyhmät. Tärkeimmiksi palveluiksi miellettiin laboratoriopalvelut, lääkärin, hammashoidon, terveydenhoitajan, hammaslääkärin, fysioterapeutin, lastenneuvolan ja diabeteshoitajan palvelut sekä mielenterveyspalvelut ja sosiaalipalvelut.

Asukkaat valitsivat ensisijaisiksi liikkuvien lähipalvelujen saajiksi henkilöt, jotka eivät osaa käyttää digitaalisia palveluita, iäkkäät, autottomat, liikuntarajoitteiset, päihde- ja mielenterveysongelmaiset ja esimerkiksi lapsiperheet, joissa puoliso käy perheen ainoalla autolla muualla töissä

Lue uutinen asukkaiden kehittämistyöpajoista. 

Liikkuvien palveluiden kokeilun tavoitteet

Liikkuvien palveluiden kokeilun tavoitteena on rakentaa uusi toimintamalli palveluiden tuomiseksi lähelle asukkaita. Kokeilussa palvelujen sisältö suunnitellaan alueen palvelutarpeen perusteella, ja alueen asukkaat osallistuvat liikkuvien palveluiden kehittämiseen ja arviointiin. 

Kokeilun aikaisten palvelujen kehittämiseen kytkeytyy etäkonsultaatioiden vahvistaminen, uusien etäkonsultaatiomahdollisuuksien pilotointi ja etädiagnostiikan ja vierianalytiikan hyötyjen ja käytettävyyden arviointi. 

Alueellisten ja kansallisten pilottien sekä digipalveluista saatavien kokemusten perusteella päätetään Pirkanmaalle soveltuvista, fyysiset palvelupisteet korvaavista palveluista ja säilyvistä lähiasemista syksyn 2024 mennessä. Liikkuvien palveluiden kokeilun arvioinnin tuloksia hyödynnetään palveluiden verkoston päätöksenteossa.

Liikkuvat palvelut -pilottia tuetaan Suomen kestävän kasvun ohjelman RRP-rahoituksella. Hoitoon pikaisesti Pirkanmaalla uusilla toimintamalleilla (HOPPU) -hanke on rahoitettu Euroopan unionin kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU). Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua.

Euroopan unionin lippu. Euroopan unionin rahoittama NextGenerationEU.

2.0 Hiusviivaerotin


2.0 Hiusviivaerotin


Liikkuvat palvelut - tämän sivun löydät myös

Tämän sivun löydät myös osoitteella pirha.fi/liikkuvatpalvelut